Šta je osiguranje transporta robe?

Osiguranje transporta robe štiti Vaše preduzeće od štete, krađe ili kašnjenja pri transportu robe. Ono osigurava Vašu robu preko najviše zakonske granice odgovornosti uobičajenog osiguranja od odgovornosti u saobraćaju i zbog toga neretko osigurava egzistenciju.


Zašto bi trebalo zaključiti osiguranje robe u transportu?

Dobra su izložena mnogim opasnostima i rizicima tokom transporta, ali i tokom utovara i istovara. Uprkos pažljivom pakovanju, utovaru i transportu roba se može oštetiti ili čak biti ukradena. Osiguranjem transporta roba i lanci snabdevanja se mogu efikasno osigurati, šteta biti brzo i jednostavno naplaćena, a odnosi među poslovnim partnerima neće biti poremećeni.

2022_0726_MWD_Scnuck_Landing page_5050

Koje prednosti nudi osiguranje transporta robe preko grupe SCHUNCK GROUP?

Brzo sastavljanje polise

Podaci o firmi i teretu se šalju automatski. Ovako možete osigurati svoj teret sa nekoliko klikova.

Fleksibilni modeli osiguranja

Možete zaključiti osiguranje transporta robe individualno za svaki pojedinačni teret i time uštedeti troškove osiguranja za generalne ugovore.

Poštena naplata štete

Nosilac rizika uvek zamenjuje dogovoreni iznos osiguranja bez uračunavanja podosiguranja. Na taj način neće biti neprijatnih iznenađenja u slučaju štete.

Povoljna osiguranja transporta

Klijenti TIMOCOM-a dobijaju osiguranje transporta robe sa pokrićem svih rizika bez sopstvenog učešća već od 0,5‰ – 0,549‰ vrednosti robe.

Siguran utovar

Počev od oštećenja robe dejstvom više sile do čiste imovinske štete kao posledice prekoračenja roka isporuke: Uživajte u zaštiti koja pokriva svu štetu u punom obimu.

Jednostavan izbor premije

Uštedite dugo ispunjavanje tarifnih brojeva, vrste robe i kategorija kvaliteta i odmah izaberite jedan od atraktivnih modela premija.

Modeli premija SCHUNCK GROUP: Ekskluzivna osiguranja transporta samo za klijente TIMOCOM-a

MicrosoftTeams-image (16)

Kako da zaključim osiguranje za transport robe?

Kao klijent TIMOCOM-a možete se registrovati samo u nekoliko koraka kod grupe SCHUNCK GROUP i zaključiti svoje osiguranje transporta pod posebno povoljnim uslovima.

Ovako je jednostavno:

 1. Nakon što ste kao i obično podesili svoj teret u TIMOCOM tržištu, izaberite ponovo Vašu ponudu tereta i kliknite na dugme „Osiguraj teret“.
 2. Sada ćete biti preusmereni na eksternu partnersku stranicu SCHUNCK, na kojoj se jednokratno morate registrovati kao klijent. Podaci o firmi i teretu se mogu automatski poslati preko interfejsa.
 3. Nakon registracije u zavisnosti od vrednosti robe izaberite odgovarajući model premije.
 4. Uspeli ste! Polisu osiguranja možete preuzeti direktno i poslati je svom nalogodavcu ako je potrebno.
TIMOCOMHow toInsurecargo_2

Najčešća pitanja naših klijenata o osiguranju transporta robe

Načelno bi osiguranje transporta robe trebalo zaključiti uvek onda kada se teret predaje tuđem špediteru/prevozniku, a vrednost robe prelazi zakonsku odgovornost prema Trgovinskom zakonu i CMR od 8,33 ili 40 posebnih prava vučenja po bruto kilogramu robe.

Primer: Špediter odgovara sa 8,33 PPV, što odgovara oko 10 € po bruto kilogramu robe: 500 kg mobilnih telefona u vrednosti od 1.000.000 € imaju zakonsku odgovornost u skladu sa CMR od 500 kg * 8,33 PPV * 1,20 €/kg = 5.000 €.

Razliku od 995.000 € morao bi da snosi sam pogođeni klijent.

Ukratko: Što je roba lakša i skuplja, to je veći rizik.

Osiguranje transporta robe štiti Vaše preduzeće od štete, krađe ili kašnjenja pri transportu i osigurava robu iznad najviše zakonske granice odgovornosti u saobraćaju. Maksimalni iznos osiguranja po slučaju štete se orijentiše prema osiguranoj vrednosti robe prema najvišoj granici osiguranja po bruto kilogramu, kao što je to slučaj kod osiguranja od odgovornosti u saobraćaju. 

Zaključenje osiguranja transporta robe nije obavezno, ali se preporučuje kada…

 • ...Vi kao preduzeće šaljete i primate robu i dobra preko prevoznika ili špeditera.
 • ...Vi u zavisnosti od ugovora kao kupac ili prodavac na različitim transportnim deonicama sami snosite transportne rizike za robu.

Pokrivanje osiguranja po pravilu preuzima (prvi) špediter, ako se to od njega zahteva, ako je to u interesu otpremaoca ili ako postoji pravna pretpostavka.

Dobra su izložena mnogim opasnostima i rizicima tokom transporta, ali i tokom utovara i istovara. Uprkos pažljivom pakovanju, utovaru i transportu roba se može oštetiti ili čak biti ukradena. Tako se roba i lanci snabdevanja mogu efikasno osigurati, šteta biti brzo i jednostavno naplaćena, a odnosi među poslovnim partnerima neće biti poremećeni. Zbog toga osiguranje transporta robe često osigurava egzistenciju.

Da, osiguranje transporta robe se može zaključiti za svaku pojedinačnu robu u nekom transportu. To se isplati posebno onda kada Vam je samo ponekad potrebno osiguranje transporta robe, pa bi generalni ugovor na taj način bio preskup.

Visina premije za obično osiguranje transporta robe sa pokrićem svih rizika bez sopstvenog učešća u Nemačkoj i susednim zemljama je oko 0,6‰ – 0,7‰ vrednosti robe.

Kod TIMOCOM-a možete dobiti osiguranje transporta robe sa pokrićem svih rizika bez sopstvenog učešća u Nemačkoj i susednim zemljama je od 0,5‰ – 0,549‰ vrednosti robe.

Nudimo različite visine premije od 5,49 € za vrednosti robe u visini od 10.000 € do 50 € za vrednosti robe u visini od 100.000 €.

Troškove snosi zainteresovani za robu, odnosno otpremilac.

Kod osiguranja transporta robe zaključuju se pojedinačne polise po dobru. Zaštita osiguranja transporta robe počinje čim se dobra pokrenu, odnosno udalje sa njihovog dosadašnjeg mesta čuvanja radi transporta. To, na primer, uključuje i postupak utovara kamiona. Zaštita osiguranja se završava čim dobra stignu na mesto isporuke.

Osigurane su sledeće štete:

 • šteta na dobrima kao posledica više sile, odnosno neizbežnog događaja
 • šteta na dobrima tokom transporta i prilikom skladištenja
 • indirektna šteta na dobrima
 • čista imovinska šteta zbog prekoračenja roka isporuke
 • korišćenje hemijskih, bioloških, biohemijskih supstanci, elektromagnetnih talasa kao oružja
 • nuklearna energija
 • odugovlačenje puta
 • unutrašnje kvarenje
 • uobičajene trgovačke razlike u količini, masi i težini
 • normalna vlažnost vazduha ili kolebanja temperature
 • neodgovarajuće pakovanje ili nestručan način utovara

SCHUNCK osiguranje transporta robe koje se nudi ekskluzivno za TIMOCOM klijente preko TIMOCOM Tržišta se može zaključiti za sledeće zemlje članice Evropske Unije: Belgiju, Bugarsku, Dansku, Nemačku, Estoniju, Finsku, Francusku, Grčku, Irsku, Italiju, Hrvatsku, Letoniju, Litvaniju, Luksemburg, Maltu, Holandiju, Austriju, Poljsku, Portugaliju, Rumuniju, Švedsku, Slovačku, Sloveniju, Španiju, Češku, Mađarsku i Kipar. Osim toga moguće su sledeće zemlje: Island, Lihtenštajn, Norveška, Švajcarska i Ujedinjeno Kraljevstvo (UK). Naravno, SCHUNCK može osigurati transporte širom sveta. Međutim, to onda nije moguće uz pomoć automatizovanog postupka i provera se vrši za svaki pojedinačni slučaj i na upit. 


SCHUNCK nudi ekskluzivnu korisničku podršku za TIMOCOM korisnike:

E-pošta: timocom@schunck.de

Broj telefona: 089 38177 512

do vrha