Vaše jednostavno rešenje u slučaju neplaćenih računa

Kada je rok za plaćanje nekog računa istekao, podržaće Vas služba naplate potraživanja TIMOCOM-a i pomoći Vam da dođete do svog novca.

Kao neutralni posrednik savetujemo Vas individualno u svakom pojedinačnom slučaju i kod mnogih možemo inicirati plaćanje nenaplaćenih potraživanja. Advokat Alexander Oebel i njegov tim pri tom beleže kvotu uspešnosti od 87%.

Posredujemo za Vas širom Evrope na 27 jezika. U slučaju kašnjenja sa plaćanjem Vaših poslovnih partnera možete se osloniti na kompetentnu i pouzdanu pomoć tima za naplatu potraživanja. Želje naših korisnika će biti rešene brzo, povoljno i vansudski, kako iz kašnjenja ne bi nastao spor. Korektnost i razumevanje će se pobrinuti za to da Vaši poslovni odnosi opstanu. Za Vas je servis međunarodne naplate potraživanja korektan i stalni partner u upravljanju potraživanjima.

87,6%

Kvota uspešnosti u 2021. godini


Ovo nudi servis međunarodne naplate potraživanja TIMOCOM-a

 • jednostavno i udobno angažovati onlajn
 • od 2003. godine sa zvaničnom državnom dozvolom
 • kompetentno savetovanje i podrška kod naplate Vaših potraživanja
 • Podrška širom Evrope na 27 jezika
 • brzo i diplomatsko rešenje u upravljanju potraživanjima
 • uspešni u preko 87% svih slučajeva

Nudimo kalkulator za izračunavanje naknade za punu transparentnost troškova. Za ovaj nalog je dogovorena naknada za obradu u visini od 20,00 EUR. U slučaju uspeha, TIMOCOM obračunava nalogodavcu premiju za uspešno obavljen posao u koju je uključena i naknada za obradu. Ovaj obračun se vrši u skladu sa odredbama RVG (Zakona o advokatskim naknadama). Izračunajte pre angažovanja u samo nekoliko koraka troškove koji nastaju u slučaju uspeha.

Najčešća pitanja o usluzi međunarodne naplate potraživanja

Jednostavno preuzmite preuzmite ovde formular, popunite ga i pošaljite elektronskom poštom na inkasso@timocom.com ili faksom na +49 211 88 26 58 00 . Mi ćemo Vas kontaktirati ili nas jednostavno nazovite na +49 211 88 26 68 00 .

Da, jer usluga naplate potraživanja stoji na raspolaganju svim stalnim klijentima TIMOCOM-a. Ako još uvek niste zaključili ugovor, možete se registrovati ovde

Ne. Naš tim će Vam rado pomoći i kod nenaplaćenih potraživanja koja nisu nastala preko sistema pametne logistike. Pošaljite nam sada Vaš slučaj naplate potraživanja.

U 2020. godini smo uspešno posredovali u više od 86% slučajeva.

Naplaćujemo naknadu za obradu u iznosu od 20,00 € Samo u slučaju uspeha naplaćujemo dodatnu proviziju za našu uslugu naplate potraživanja koja zavisi od visine potraživanja. Ova provizija se temelji na nemačkim zakonskim okvirima i može biti izračunata u našem kalkulatoru naknade pre izdavanja naloga. Ovde možete izračunati naknadu za naplatu Vašeg potraživanja u slučaju uspeha.

Načelno važe pravni principi štete zbog kašnjenja u skladu sa EU direktivom 2011/7/EU. Ona treba da dovede do toga da neplaćeni računi budu brže plaćeni. Od stupanja na snagu ove direktive u EU zemljama važe nova prava i obaveze u slučaju kašnjenja sa plaćanjem. Za poverioca i dužnika to znači:

računi između preduzeća po pravilu 30 dana nakon dospeća automatski dospevaju u docnju. Pri tom su rokovi plaćanja od preko 60 dana dozvoljeni samo u izuzetnim slučajevima. Ako uprkos tome dođe do kašnjenja u plaćanju, poverilac može zahtevati naknadu određenih troškova za naplatu svojih potraživanja od dužnika, kao i zateznu kamatu.
Troškovi naplate mogu sadržati sopstvene troškove opomene nastale zbog kašnjenja, kao i troškove za naplatu, advokatske troškove i troškove advokatske opomene. Za poverioca to znači da može zahtevati od dužnika naknadu svojih troškova naplate potraživanja. U troškove koji se mogu naplatiti spada i naknada koja nastane u slučaju uspeha. To znači da poverilac može zahtevati od dužnika naknadu svih troškova naplate potraživanja, osnovne troškove uključujući proviziju u slučaju uspeha, ako je potraživanje u docnji i ako je za to kriv dužnik.

Važno je da ova pravila važe samo za račune:

 • koji počivaju na ugovornoj usluzi, dakle, ne, na primer, za štetu ili dupla plaćanja,
 • kod kojih se može dokazati kašnjenje i
 • kod kojih je dužnik rezident EU.

Opomena ili sličan poziv za plaćanje od strane poverioca više nisu potrebni, ali mogu uslediti dobrovoljno i i dalje ima smisla i preporučljivi su kako uopšte ne bi ni došlo do toga.

Naš tim za naplatu potraživanja je za Vas aktivan širom Evrope, a našu uslugu Vam nudimo na sledećim jezicima:

 • bugarski (BG)
 • letonski (LV)
 • švedski (SV)
 • danski (DA)
 • litvanski (LT)
 • srpski (SR)
 • nemački (DE)
 • makedonski (MK)
 • slovački (SK)
 • engleski (EN)
 • holandski (NL)
 • slovenački (SL)
 • finski (FI)
 • norveški (NO)
 • španski (ES)
 • francuski (FR)
 • poljski (PL)
 • češki (CS)
 • grčki (EL)
 • portugalski (PT)
 • turski (TR)
 • italijanski (IT)
 • rumunski (RO)
 • ukrajinski (UA)
 • hrvatski (HR)
 • ruski (RU)
 • mađarski (HU)


Da, naš tim za naplatu potraživanja deluje internacionalno, pre svega širom Evrope, na Vašem maternjem jeziku. Slučajevi naplate potraživanja u inostranstvu nisu nikakav problem za nas.

U slučaju platežne nesposobnosti imovina dužnika se po pravilu stavlja pod upravu stečajnog suda ili eksternog stečajnog upravnika. On upravlja potraživanjima i brine se za podelu preostale imovine. Tako se obezbeđuje da ne samo poverioci koji su bliže dužniku realizuju svoja potraživanja, već da svi poverioci budu tretirani što je ravnopravnije moguće.

Svaka država predviđa poseban postupak u kojem svi poverioci prijavljuju svoja potraživanja. Mi preporučujemo da prijavite potraživanje neposredno stečajnom upravniku kako biste u postupku bili uzeti u obzir kao poverilac i kako ne biste smanjivali preostali iznos troškovima zastupanja.

Preuzmite naš formular za naplatu potraživanja u PDF formatu.

do vrha