skip navigation

Vaše jednostavno rešenje u slučaju neplaćenih računa

Kada je rok za plaćanje nekog računa istekao, podržaće Vas služba naplate potraživanja TIMOCOM-a i pomoći Vam da dođete do svog novca.

Kao neutralni posrednik savetujemo Vas individualno u svakom pojedinačnom slučaju i kod mnogih možemo inicirati plaćanje nenaplaćenih potraživanja. Advokat Alexander Oebel i njegov tim pri tom beleže kvotu uspešnosti od 87%.

Posredujemo za Vas širom Evrope na 27 jezika. U slučaju kašnjenja sa plaćanjem Vaših poslovnih partnera možete se osloniti na kompetentnu i pouzdanu pomoć tima za naplatu potraživanja. Želje naših korisnika će biti rešene brzo, povoljno i vansudski, kako iz kašnjenja ne bi nastao spor. Korektnost i razumevanje će se pobrinuti za to da Vaši poslovni odnosi opstanu. Za Vas je servis međunarodne naplate potraživanja korektan i stalni partner u upravljanju potraživanjima.

Angažujte sada službu za naplatu potraživanja

>87%

Kvota uspešnosti u 2021. godini

Ovo nudi servis međunarodne naplate potraživanja TIMOCOM-a

 • jednostavno i udobno angažovati onlajn
 • od 2003. godine sa zvaničnom državnom dozvolom
 • kompetentno savetovanje i podrška kod naplate Vaših potraživanja
 • Podrška širom Evrope na 27 jezika
 • brzo i diplomatsko rešenje u upravljanju potraživanjima
 • uspešni u preko 87% svih slučajeva

Angažovanje je potpuno jednostavno

Pošaljite popunjeni formular na: inkasso@timocom.com ili faksom na +49 211 88 26 58 00

Vaša kontakt osoba će Vam se javiti i pobrinuti za ostalo – na Vašem maternjem jeziku!

Nudimo . Pored osnovne cene od 20 evra druge naknade se orijentišu prema visini potraživanja. One se zasnivaju na nemačkim zakonskim okvirima o naknadama. Izračunajte pre angažovanja u samo nekoliko koraka troškove koji nastaju u slučaju uspeha.

Kalkulator za izračunavanje naknade

Molimo odaberite odgovarajuću valutu i nakon toga unesite iznos otvorenog potraživanja.

0 €

Ovo kažu naši korisnici

Eliza Wyrwich, Mega Pol Trans

„Veoma cenimo ovu uslugu, jer je stopa uspešnosti do 86 procenata.“

Eliza Wyrwich
Mega Pol Trans

Ovde ćete naći celu priču o uspehu Mega Pol Trans >
Zoltán Joós, Karzol-Trans

„Imamo izvrsnu saradnju. Na naša pisma se odgovara u roku od 1-2 dana. Kod težih naloga za naplatu potraživanja dobijamo i predloge kako da rešimo te pojedinačne slučajeve u najkraćem mogućem roku.“

Zoltán Joós
Karzol-Trans

Ovde ćete naći celu priču o uspehu Karzol-Trans >
Kitti Hatvani, MEM BAU Srl.

„Naša firma je u potpunosti zadovoljna uslugom međunarodne naplate potraživanja TIMOCOM-a i mogu samo da je preporučim TIMOCOM-ovim klijentima! Ona preduzećima pruža osećaj sigurnosti, ona znaju da su u dobrim rukama.“

Kitti Hatvani
MEM BAU Srl.

Ovde ćete naći celu priču o uspehu MEM BAU Srl. >
Csaba Török, Hermes Forwards Srl.

„Imali smo mnogo slučajeva gde je iznos naplaćen uz vašu pomoć bio veći od 10.000 evra.“

Csaba Török
Hermes Forwards Srl.

Ovde ćete naći celu priču o uspehu Hermes Forwards Srl. >
Patrick Andres, Spedition Günther Andres e.K.

„Nikada nema stoprocentne sigurnosti, ali zahvaljujući servisu za naplatu potraživanja TIMOCOM-a većinu poslova možemo na kraju uspešno da rešimo. Vrlo rado preporučujem i drugima ovu uslugu.”

Patrick Andres
Spedition Günther Andres e.K.

Ovde ćete naći celu priču o uspehu Spedition Andres e.K. >

Najčešća pitanja o usluzi međunarodne naplate potraživanja

Jednostavno preuzmite preuzmite ovde formular, popunite ga i pošaljite elektronskom poštom na inkasso@timocom.com ili faksom na +49 211 88 26 58 00 . Mi ćemo Vas kontaktirati ili nas jednostavno nazovite na +49 211 88 26 68 00 .

Da, jer usluga naplate potraživanja stoji na raspolaganju svim stalnim klijentima TIMOCOM-a. Ako još uvek niste zaključili ugovor, možete se registrovati ovde

Ne. Naš tim će Vam rado pomoći i kod nenaplaćenih potraživanja koja nisu nastala preko sistema pametne logistike. Pošaljite nam sada Vaš slučaj naplate potraživanja.

U 2020. godini smo uspešno posredovali u više od 86% slučajeva.

Naplaćujemo naknadu za obradu u iznosu od 20,00 € Samo u slučaju uspeha naplaćujemo dodatnu proviziju za našu uslugu naplate potraživanja koja zavisi od visine potraživanja. Ova provizija se temelji na nemačkim zakonskim okvirima i može biti izračunata u našem kalkulatoru naknade pre izdavanja naloga. .

Načelno važe pravni principi štete zbog kašnjenja u skladu sa EU direktivom 2011/7/EU. Ona treba da dovede do toga da neplaćeni računi budu brže plaćeni. Od stupanja na snagu ove direktive u EU zemljama važe nova prava i obaveze u slučaju kašnjenja sa plaćanjem. Za poverioca i dužnika to znači:

računi između preduzeća po pravilu 30 dana nakon dospeća automatski dospevaju u docnju. Pri tom su rokovi plaćanja od preko 60 dana dozvoljeni samo u izuzetnim slučajevima. Ako uprkos tome dođe do kašnjenja u plaćanju, poverilac može zahtevati naknadu određenih troškova za naplatu svojih potraživanja od dužnika, kao i zateznu kamatu.
Troškovi naplate mogu sadržati sopstvene troškove opomene nastale zbog kašnjenja, kao i troškove za naplatu, advokatske troškove i troškove advokatske opomene. Za poverioca to znači da može zahtevati od dužnika naknadu svojih troškova naplate potraživanja. U troškove koji se mogu naplatiti spada i naknada koja nastane u slučaju uspeha. To znači da poverilac može zahtevati od dužnika naknadu svih troškova naplate potraživanja, osnovne troškove uključujući proviziju u slučaju uspeha, ako je potraživanje u docnji i ako je za to kriv dužnik.

Važno je da ova pravila važe samo za račune:

 • koji počivaju na ugovornoj usluzi, dakle, ne, na primer, za štetu ili dupla plaćanja,
 • kod kojih se može dokazati kašnjenje i
 • kod kojih je dužnik rezident EU.

Opomena ili sličan poziv za plaćanje od strane poverioca više nisu potrebni, ali mogu uslediti dobrovoljno i i dalje ima smisla i preporučljivi su kako uopšte ne bi ni došlo do toga.

Naš tim za naplatu potraživanja je za Vas aktivan širom Evrope, a našu uslugu Vam nudimo na sledećim jezicima:

 • bugarski (BG)
 • danski (DA)
 • nemački (DE)
 • engleski (EN)
 • finski (FI)
 • francuski (FR)
 • grčki (EL)
 • italijanski (IT)
 • hrvatski (HR)
 • letonski (LV)
 • litvanski (LT)
 • makedonski (MK)
 • holandski (NL)
 • norveški (NO)
 • poljski (PL)
 • portugalski (PT)
 • rumunski (RO)
 • ruski (RU)
 • švedski (SV)
 • srpski (SR)
 • slovački (SK)
 • slovenački (SL)
 • španski (ES)
 • češki (CS)
 • turski (TR)
 • ukrajinski (UA)
 • mađarski (HU)

Da, naš tim za naplatu potraživanja deluje internacionalno, pre svega širom Evrope, na Vašem maternjem jeziku. Slučajevi naplate potraživanja u inostranstvu nisu nikakav problem za nas.

U slučaju platežne nesposobnosti imovina dužnika se po pravilu stavlja pod upravu stečajnog suda ili eksternog stečajnog upravnika. On upravlja potraživanjima i brine se za podelu preostale imovine. Tako se obezbeđuje da ne samo poverioci koji su bliže dužniku realizuju svoja potraživanja, već da svi poverioci budu tretirani što je ravnopravnije moguće.

Svaka država predviđa poseban postupak u kojem svi poverioci prijavljuju svoja potraživanja. Mi preporučujemo da prijavite potraživanje neposredno stečajnom upravniku kako biste u postupku bili uzeti u obzir kao poverilac i kako ne biste smanjivali preostali iznos troškovima zastupanja.

Naš cilj je da podržimo poverioce prilikom ostvarivanja svojih opravdanih zahteva. U slučaju uskih grla kod dužnika mogu se, npr. postići dogovori kao što je plaćanje u ratama, tako da poverilac uprkos svemu dođe do svog novca. Istovremeno TIMOCOM za svoje klijente u sistemu pametne logistikeobezbeđuje da se spreči nastanak daljih dugova.

Ukoliko dužnik ne želi da plati bez navođenja razloga, takvo ponašanje protivreči kriterijumima kvaliteta TIMOCOM-a. Zbog toga ne može biti odobreno ostajanje u mreži proverenih klijenata.

Preuzmite naš formular za naplatu potraživanja u PDF formatu.

Preuzimanje naloga za naplatu (755 kB)

Usluga međunarodne naplate potraživanja

+49 211 88 26 68 00

+49 211 88 26 58 00

inkasso@timocom.com

Uslovi korišćenja - naplata potraživanja

do vrha