Impressum

Direktori ovlašćeni za zastupanje:
Jens Thiermann, Tim Thiermann

Sedište društva: Diseldorf
Pravna forma društva: Društvo sa ograničenom odgovornošću (doo)
Registarski sud: Prvostepeni sud Diseldorf, registarski broj: HRB 34489
Identifikacioni broj za PDV u skladu sa čl. 27 a Zakona o porezu na promet: DE 189 439 213

Deutsche Bank AG, Diseldorf
BIC: DEUTDEDDXXX
IBAN: DE14300700100678718800

Kreissparkasse Diseldorf
BIC: WELADED1KSD
IBAN: DE02301502000002049989

Nadzorni organ za naplatu potraživanja:
Predsednik Višeg pokrajinskog suda Diseldorf,
Cecilienallee 3, 40474 Düsseldorf

Osiguranje od odgovornosti:
Zurich Insurance plc NfD
Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt am Main
Broj osiguranja: 810.061.870.158
teritorijalno važenje: EU

Disclaimer

Ponuda firme TIMOCOM usmerena je isključivo na preduzetnike i komercijalne potrošače.

(1) Ograničenje odgovornosti

Sadržaj veb stranice

Sadržaj ove veb stranice se pravi sa najvećom mogućom pažnjom. TIMOCOM GmbH (u daljem tekstu TIMOCOM) ne preuzima nikakvu garanciju da su informacije prikazane na ovoj veb stranici potpune, tačne i u svakom slučaju aktuelne. Korišćenje preuzetih sadržaja se vrši na sopstveni rizik korisnika. Konkretno označeni prilozi odslikavaju mišljenje odgovarajućeg autora i ne uvek mišljenje TIMOCOM-a. Podaci na našem veb sajtu ni u kom slučaju ne predstavljaju garancije, niti se one podrazumevaju, u vezi sa uslugama i proizvodima firme TIMOCOM.

Raspoloživost veb stranice

TIMOCOM će se postarati da stranicu stavi na raspolaganje koliko je to moguće neprekidno. Ali i pored sve pažnje ne mogu biti isključeni prekidi. TIMOCOM zadržava pravo da u svakom momentu izmeni ili podesi sadržaj.

Eksterni linkovi

Ova veb stranica može sadržati veze prema veb stranicama trećih lica.
Te veb stranice podležu odgovornosti odgovarajućeg vlasnika. TIMOCOM je prilikom prve veze sa eksternim linkom proverio da li tuđi sadržaj sadrži bilo kakva kršenja zakona. U tom momentu nisu postojala kršenja zakona. TIMOCOM nema nikakav uticaj na trenutno i buduće formiranje sadržaja linkovanih stranica. Postavljanje eksternih linkova ne znači da TIMOCOM prisvaja sadržaje koji se nalaze iza linka. Stalna kontrola ovih eksternih linkova se od ponuđača ne može očekivati bez konkretnog upućivanja na kršenje zakona. Međutim, u slučaju saznanja o kršenju zakona takvi eksterni linkovi se odmah brišu.

Reklamne poruke

Za sadržaj reklamnih poruka odgovoran je odgovarajući autor, isto kao i za sadržaj stranice koju reklamira. Prikaz reklamne poruke ne predstavlja prihvatanje od strane TIMOCOM-a.

Nepostojanje ugovornog odnosa

Korišćenjem TIMOCOM veb stranice se ne sklapa ugovorni odnos između korisnika i TIMOCOM-a, izuzev obaveznog prihvatanja ovih uslova korišćenja. Zbog toga su isključeni ugovorni ili kvazi ugovorni zahtevi protiv TIMOCOM-a.


(2) Autorska prava

Sadržaji i radovi objavljeni na ovoj stranici su zaštićeni autorskim pravima. Za svako korišćenje koje nemačko zakonodavstvo o autorskim pravima ne dozvoljava potrebna je prethodna saglasnost odgovarajućeg autora. To posebno važi za umnožavanje, obradu, prevod, čuvanje, preradu, odnosno kopiranje sadržaja u banke podataka ili druge elektronske medije i sisteme. Pri tom su prilozi trećih lica označeni kao takvi. Neodobreno umnožavanje ili kopiranje pojedinih sadržaja ili kompletnih stranica u poslovne ili komercijalne svrhe nije dozvoljeno i kažnjivo je.

Linkovi ka veb stranici TIMOCOM-a su u svakom slučaju dobrodošli i za njih nije potrebna saglasnost ponuđača veb stranice. Prikaz ove veb stranice na tuđim veb stranicama je dozvoljen samo uz dozvolu TIMOCOM-a.

(3) Primenljivo pravo

Važi isključivo merodavno pravo Savezne Republike Nemačke.

(4) Posebni uslovi korišćenja

Ukoliko posebni uslovi za pojedina korišćenja ove veb stranice odstupaju od gore navedenih tačaka (1) do (3), na odgovarajućem mestu će izričito biti data napomena o tome. U tom slučaju u odgovarajućem pojedinačnom slučaju važe posebni uslovi korišćenja.

(5) Izvor slika

© Milan Noga reco - stock.adobe.com

© Jaroslav Pachý Sr. - stock.adobe.com

© nd3000 - stock.adobe.com

© Art_Photo – stock.adobe.com

(6) Zaštita uzbunjivača

Uzbunjivači nam se mogu obratiti preko anonimne adrese e-pošte na whistleblowing@timocom.com ili pismom.

do vrha