Dajte i dobijte ocene za naloge

Zahvaljujući funkciji ocenjivanja možete oceniti svoje izvršioce i nalogodavce nakon obavljenog transporta u Sistemu pametne logistike. Tako kao korisnik sami podstičete transparentnost u Sistemu - nalog po nalog.

za sve koji dodeljuju terete

Vaše prednosti:

 • Više sigurnosti: Pozitivne ocene za komunikaciju, ophođenje sa robom, kao i pravovremeni utovar i istovar Vam daju sigurnost da se Vaši tereti nalaze u dobrim rukama.
 • Prvi izbor: Na osnovu pozitivnih ocena kao nalogodavac ćete biti omiljeni kod transportnih preduzeća.
 • Ušteda vremena: Na osnovu ocena drugih korisnika sistema još bolje i brže ćete odlučiti koji poslovni partner je pravi za Vas.

Za sve koji obavljaju transport

Vaše prednosti:

 • Više sigurnosti: Ocene o tačnosti plaćanja, korektnosti i komunikaciji Vam pomažu pri izboru Vaših poslovnih partnera.
 • Povećanje vrednosti brenda: Pozitivne ocene podižu skor Vašeg preduzeća - i time povećavaju i Vašu konkurentsku prednost.
 • Efikasnost: Zahvaljujući transparentnom ocenjivanju u okviru Sistema pametne logistike pronaći ćete reprezentativna mišljenja o potencijalnim poslovnim partnerima na centralnom mestu.

A to funkcioniše ovako

Davanje ocena za obavljene transportne naloge

Čim se stigne do datuma istovara, odgovarajući poslovni partneri dobijaju obaveštenje o tome da se mogu međusobno oceniti - prema poznatom principu 5 zvezdica. Zbog logičnosti ocenjivanje se mora odvijati preko aplikacije Transportni nalozi. U detaljima transportnog naloga možete izvršiti ocenjivanje, kao i videti svoje sopstvene ocene.

en-timocom-ratings-feature-screenshot-1
en-timocom-ratings-feature-screenshot-2

Ocenjivanje različitih kategorija

Nalogodavac može oceniti komunikaciju sa ugovornim partnerom, tačnost utovara i istovara kao i postupanje sa robom i dokumentacijom.


Izvršilac pored komunikacije takođe ocenjuje korektnost dogovora kao i tačnost plaćanja.

Skor preduzeća i pojedinačne ocene u profilu preduzeća

U profilu preduzeća se prikazuje skor preduzeća koji se izračunava na osnovu ocena izvršilaca i nalogodavaca u poslednjih 12 meseci. Osim toga ovde se može videti srednja ocena pojedinačnih kategorija. 

en-timocom-ratings-feature-screenshot-3

Zašto je funkcija ocenjivanja tako dobra:

Imate li pitanja? Rado ćemo Vam pomoći:

Najčešća pitanja

Funkcija ocene TIMOCOM-a se zasniva na transakcijama, tj. preduzeća se ocenjuju preko transakcija.

Izvršilac i nalogodavac se mogu međusobno oceniti ako u sistemu pametne logistike postoji nalog koji su prihvatile obe strane. Na taj način je osigurano da su oba ugovorna partnera zaista zajednički izvršila jedan nalog.

Ako ocenjujete izvršioca, možete oceniti sledeće kategorije:

 • Komunikacija sa dispečerskom službom
 • Tačnost pri utovaru i istovaru
 • Postupanje sa robom
 • Postupanje sa dokumentima

Ako ocenjujete nalogodavca, možete oceniti sledeće kategorije:

 • Komunikacija
 • korektne ugovorne odredbe
 • plaćanje

Svaka kategorija se podjednako uzima u obzir prilikom formiranja ukupne ocene. Neocenjene podkategorije se na uzimaju u obzir u obračunu.

Ne, ne mogu se davati komentari uz ocenu. Podela na podkategorije omogućuje diferenciranu ocenu, tako da se komentari mogu izostaviti. TIMOCOM ne može proveravati komentare zbog čega postoji opasnost da se objave uvrede ili neistinite tvrdnje koje se u najgorem slučaju mogu štetno odraziti na poslovanje preduzeća.

Na taj način je osigurano da su izvršilac i nalogodavac zaista zajednički izvršili jedan nalog čime se sprečava manipulacija rezultatom ocene.

Ocenjivanje preduzeća u vezi sa transportnim nalogom je moguće čim se stigne do datuma istovara iz naloga.

Ne. Mogu se oceniti transportni nalozi koji su završeni nakon GoLive funkcije ocene.

Skor preduzeća se izračunava iz proseka ocena kao izvršilac i ocena kao nalogodavac.

U ocene nalogodavca, odnosno izvršioca, ulaze sve ocene o transakcijama (transportnim nalozima) tokom poslednjih 12 meseci.

Skor preduzeća postaje vidljiv čim postoji 3 ocena izvršilaca i/ili nalogodavaca.

Čim ocenjivanje postane moguće, biće Vam poslata poruka preko zvona u sistemu pametne logistike, kao i elektronska poruka na adresu e-pošte osobe za kontakt navedene u nalogu. Ako u nalogu nije navedena osoba za kontakt, svi korisnici preduzeća dobijaju poruku preko zvona kao i poruku e-poštom (uslov: saglasnost u podešavanjima). Osim toga jednokratno se šalje i podsećanje na gore navedeni način.

Ocena se može izmeniti do kraja vremenskog perioda ocenjivanja, sve dok je ocena samo sačuvana i još nije konačno data.

Postoji mogućnost da se jednom zatraži ispravka kod ugovornog partnera. Zahtev se može poslati direktno u sistemu pametne logistike preko detaljnog prikaza (odeljak „ocena“). Preporučujemo da direktno kontaktirate ugovornog partnera kako biste direktno objasnili razloge za zahtev.

Nakon objavljivanja ocena ulazi direktno u skor preduzeća, čak i kada se nakon toga postavi zahtev za ispravku i ona još nije završena. Čim se izvrši ispravka, skor preduzeća se ponovo izračunava.

Odgovor na zahtev za ispravku mora uslediti u roku od 7 dana.

TIMOCOM kao neutralni ponuđač platforme ne može ispravljati ili brisati ocene. Molimo vas da direktno kontaktirate svog ugovornog partnera i iskoristite mogućnost ispravke koja Vam stoji na raspolaganju za svaku ocenu.

U pregledu transportnih naloga pomoću filtera se može izvršiti pretraga naloga koji još nisu ocenjeni.

Osim toga na početnoj stranici u vidžetu „Ocene“ je prikazan broj naloga koji nisu ocenjeni. Klikom na njega se vrši direktno preusmeravanje na naloge koje tek treba oceniti.

Funkcija ocene u TIMOCOM-u je funkcija ocene bazirana na transakcijama. To znači da se preduzeća mogu međusobno oceniti samo ako su zaista dokazano zajednički obavila neki nalog (prikazan preko TIMOCOM Transportni nalozi).

Na taj način je manipulacija ocenama značajno smanjena jer se konkurenti npr. ne mogu međusobno ocenjivati bez odgovarajuće transakcije.

Kada raskinete ugovor, ocena Vašeg preduzeća nestaje. Čak i ako kasnije ponovo postanete korisnik, ocena Vašeg preduzeća se ne može ponovo uspostaviti.

Kod blokiranih preduzeća, međutim, ocena ostaje i biće ponovo vidljiva za sve korisnike u sistemu pametne logistike nakon deblokiranja.

U slučaju pauziranja ugovora (ne raskida) sve ocene se zadržavaju. Međutim, u skor preduzeća ulaze samo ocene tokom poslednjih 12 meseci tako da se starije ocene prilikom ponovnog aktiviranja ugovora više ne uzimaju u obzir čime se eventualno menja skor preduzeća.

Pop-up image
Želite li da postate profesionalac u praćenju pošiljki uživo?

Primajte sve vesti o praćenju i GPS podacima u realnom vremenu, kao i automatizovane izveštaje o statusu pošiljke, direktno u prijemno sanduče.

do vrha