Ovo su prednosti TIMOCOM-a za kamionske špedicije

Pouzdani poslovni partneri

TIMOCOM sigurna mreža je simbol transparentnosti, zaštite i kompetencije u poslovnim odnosima. Kako bismo Vam garantovali visok stepen sigurnosti, veliku pažnju poklanjamo tome da članovi ispune određene zahteve. Još pre zaključenja ugovora svi korisnici prolaze obimnu proveru.

Jednostavno upravljanje procesima koje štedi vreme

Od planiranja preko izvršenja do obračuna, TIMOCOM Tržište Vam nudi potpun menadžment transporta na jednom mestu. Tako ciljanije koristite svoje dragoceno vreme i povećavate svoj promet.

Uvid u berzu tereta

Pronađite u sekundi odgovarajuće naloge između čak do milion ponuda tereta i tovarnih prostora dnevno. Otkrijte sada! 

Kako TIMOCOM pomaže kamionskim špedicijama prilikom rešavanja tipičnih izazova

Špediteri mogu pronaći tendere za svoje redovne transporte

Pronađite tendere za svoje redovne transporte


Špediteri dodeljuju i pronalaze transportne naloge na TIMOCOM Tržištu

Ponudite teret ili tovarni prostor na našoj berzi tereta

Izračunajte tačnu rutu do cilja i precizno kalkulišite troškove

Izračunajte tačnu rutu do cilja i precizno kalkulišite troškove

Planiranje i obračun ruta često predstavlja izazov. Različiti tipovi vozila, ograničenja za kamione, kao i deonice sa putarinom utiču na rutu, a time i na troškove transporta. Kod TIMOCOM-a možete direktno iz ponude tereta, transportnog naloga ili tendera izračunati deonicu i kalkulisati nastale direktne i indirektne troškove prevoza.

Centralno i digitalno upravljanje transportnim nalozima

Upravljajte svojim transportnim nalozima centralno i digitalno

Uz pomoć centralne evidencije podataka i digitalnog upravljanja svim transportnim nalozima jednostavno i u realnom vremenu možete komunicirati sa svim Vašim poslovnim partnerima na 27 jezika. Smanjuju se procesi zasnovani na papirima, izbegavaju nesporazumi i dupli unosi i poboljšava efikasnost Vaših procesa. U svako doba imate pristup svim relevantnim informacijama i možete brže donositi odluke i deliti ih sa svojim poslovnim partnerima.

Budite na vreme plaćeni zahvaljujući usluzi plaćanja

Ostanite likvidni i budite plaćeni na vreme

Više od 55.000 međunarodno umreženih kupaca već veruje TIMOCOM tržištu

Patrick Andres, andres Logistics

„TIMOCOM Tržište nam omogućuje da tražimo ili nudimo vozila u celoj Evropi i time izbegnemo prazne vožnje. Ako se u retkim slučajevima pojave zaboravne platiše, pomaže nam usluga naplate potraživanja TIMOCOM-a.“

Patrick Andres, andres Logistics

Najčešća pitanja

Kako bismo našim klijentima mogli ponuditi uobičajeno visok stepen sigurnosti, preduzeća koja žele da rade sa našim sistemom moraju ispuniti određene zahteve. Pristup Tržištu po pravilu se daje tek 6 meseci nakon osnivanja preduzeća. Pre zaključenja ugovora se proveravaju određeni poslovni dokumenti (varira u zavisnosti od vrste preduzeća). U zavisnosti od toga koliko brzo dostavite potrebne dokumente – i od broja narudžbina – možete dobiti dozvolu pristupa već kroz nekoliko dana. Nije potreba nikakva dodatna komplikovana IT veza.

Mesečni paušal za korišćenje TIMOCOM Tržišta zavisi od broja korisnika, minimalnog trajanja ugovora i ciklusa plaćanja. Sastavite ponudu u našem shopu koja odgovara Vašem preduzeću i optimizujte već danas Vaše transportne i logističke procese.

TIMOCOM-ov transportni barometar Vam pokazuje aktuelno stanje ponuda tereta i tovarnog prostora na tržištu drumskog transporta. Ovaj upit je moguć i za relacije između zemalja u 46 evropske zemlje. Transportni barometar Vam pomaže da efikasnije planirate Vašu dispečersku službu, kao i da pratite kolebanja na tržištu. Osim toga Vam nudi solidnu bazu podataka za pregovore o cenama i kalkulacije.

O cenama pregovaraju direktno poslovni partneri.

TIMOCOM je neutralni ponuđač digitalnog tržišta na kojem se nude tereti i tovarni prostori preko 154.000 međunarodnih ponuđača. Sam TIMOCOM ne posreduje naloge već stavlja na raspolaganje platformu - Road Freight Marketplace.

Preduzeća sama pregovaraju o rokovima plaćanja.

do vrha