Izjava o zaštiti podataka

Zaštita podataka je za nas važan instrument za povećanje bezbednosti i transparentnosti u ophođenju sa Vašim ličnim podacima (u daljem tekstu skraćeno „podaci“). Zbog toga ovde želimo da vas informišemo o tome koje podatke prikupljamo prilikom vaše posete našoj veb prezentaciji i korišćenja naših ponuda i kako ih obrađujemo ili koristimo, kao i koje prateće mere zaštite primenjujemo u tehničkom i organizacionom smislu.

 

1. Lice odgovorno za obradu podataka

Lice odgovorno u smislu čl. 4 st. 7 Uredbe o zaštiti podataka je TIMOCOM GmbH, vidi o tome naš Impressum.

 

2. Poverenik za zaštitu podataka

Odgovoran za nadzor i poštovanje zaštite podataka je naš eksterni poverenik za zaštitu podataka. On Vam stoji na raspolaganju na sledećim konktakt podacima:

TIMOCOM GmbH

Poverenik za zaštitu podataka

Timocom Platz 1

DE-40699 Erkrath

E-pošta: datenschutz@timocom.com

 

3. Prikupljanje i korišćenje vaših podataka

Obim i vrsta prikupljanja i korišćenja vaših podataka se razlikuje po tome da li našu ponudu posećujete samo radi preuzimanja informacija ili koristite usluge koje nudimo.

 

4. Primalac ličnih podataka

Vaše lične podatke dajemo trećim licima samo kada je to neophodno u cilju izvršenja ugovora, obrade naloga ili ako ste nam to prethodno odobrili.

Vaše lične podatke ne prodajemo trećim licima. Slanje podataka državnim institucijama i organima koji imaju pravo na informaciju se vrši samo u okviru obavezujućih pravnih propisa.

 

5. Informativno korišćenje

Za informativno korišćenje naših veb stranica prikupljamo samo one Vaše lične podatke koje nam internet pretraživač automatski prosleđuje kao što su IP adresa, datum i vreme upita, sadržaj zahteva (konkretna stranica), preneta količina podataka i status pristupa, veb stranica sa koje dolazi zahtev, tip pretraživača / verzija / jezik, operativni sistem. Ovi podaci su tehnički neophodni kako bi vam se naša veb stranica prikazala i obezbedila stabilnost i bezbednost.

 

6. Kontakt formular

Na različitim podstranicama možete stupiti u kontakt sa nama uz pomoć kontakt formulara. Podatke navedene u kontakt formularu kao i Vašu poruku koristimo samo u svrhu odgovora na Vaš upit. Nakon završetka obrade podaci se brišu u okviru zakonskih odredbi. 

Vaši podaci se, međutim, čuvaju ako nakon što ste nas kontaktirali zaključujete ugovor sa nama i ako je obrada podataka neophodna za izvršenje ugovora ili sprovođenje ugovornih mera. Vaši podaci se brišu ako čuvanje podataka nakon ispunjenja ugovora više nije neophodno, osim ako nas zakonski rokovi čuvanja ne primoravaju na duži period čuvanja.

6.1. Prijava

Na različitim podstranicama je neophodna vaša prijava kako biste mogli da koristite naše usluge. Podaci koji se prikupljaju u prijavi se kod nas čuvaju samo dok koristite naše usluge kao klijent. U tom slučaju obrada podataka je neophodna za ispunjenje ugovora ili sprovođenje ugovornih mera. Vaši podaci se brišu ako čuvanje podataka radi ispunjenja ugovora više nije neophodno, osim ako nas zakonski rokovi čuvanja ne primoravaju na duži period čuvanja.

6.2. Uspostavljanje kontakta slanjem elektronske pošte zaposlenima

Možete uspostaviti kontakt sa nama tako što ćete nam poslati elektronski dopis. Možete ga poslati, na primer, na info.rs@timocom.cominkasso@timocom.comjobs@timocom.com ili na personalizovane adrese e-pošte naših zaposlenih. Podatke koje dobijemo slanjem Vašeg elektronskog dopisa koristimo isključivo za odgovaranje na Vaš upit. Nakon završetka obrade podaci se brišu u okviru zakonskih odredbi.

 

7. Obrada podataka u postupku prijave

Prikupljamo i čuvamo lične podatke kandidata za slobodna radna mesta, kao i prijava iniciranih od strane kandidata.

Svi podaci iz Vaše prijave se evidentiraju i obrađuju kako bi se izabrali odgovarajući kandidati za slobodno radno mesto. Sami određujete koje podatke ćemo obrađivati jer sami inicirate slanje podataka. Podaci kandidata se mogu slati i drugim preduzećima i pretpostavljenima grupe preduzeća radi donošenje odluke.

 

8. Korišćenje XING-a i LinkedIn-a

U okviru naše potrage za odgovarajućim kandidatima istražujemo na XING-u i LinkedIn-u i koristimo lične podatke koje su tamo objavili potencijalni kandidati kako bismo proverili da li nam osoba odgovara i kako bismo eventualno uspostavili kontakt sa njom. Osnov za pretragu je naš opravdani interes da zaposlimo odgovarajuće osobe. Imate pravo na prigovor. Ove podatke ne obrađujemo izvan platforme, osim ako se uz Vaše odobrenje na odgovarajuću obradu podataka ne nadoveže postupak prijave.

U slučaju da dođe do zasnivanja radnog odnosa između Vas i nas, možemo nastaviti sa obradom Vaših koje ste nam poslali. Obrada se u tom slučaju vrši radi ostvarivanja radnog odnosa. 

Obrada posebnih kategorija ličnih podataka, ako ste nam ih poslali, vrši se samo kako bismo mogli uzeti u obzir Vašu prijavu ili ako postoji zakonska obaveza. Ove informacije se ne uzimaju u obzir u postupku prijave, osim ako za to ne postoji zakonska obaveza. 

 

9. Korišćenje sistema upravljanja kandidatima „Smart Recruiters“

Za onlajn prijave na našoj veb stranici koristimo sistem upravljanja kandidatima Smart Recruiters GmbH, preko kojeg se možete udobno prijaviti za odgovarajuće radno mesto. Neophodni obavezni podaci za to su posebno obeleženi, ostali podaci su dobrovoljni.

Imate mogućnost da se samoinicijativno prijave za slobodno radno mesto ili da se registrujete za slanje obaveštenja o radnim mestima. Dobićete e-poruku sa potvrdom potpune prijave, odnosno prijave za slanje obaveštenja. 

 

Vaša prijava se šalje direktno kontakt osobi u TIMOCOM NG GmbH nadležnoj za Vaše radno mesto i/ili firmama kćerkama. Pravni osnov za to je naš opravdani interes za optimalnu distribuciju prijava pravim kontakt osobama, u skladu sa čl. 6 st. 1, rečenica 1 tačka f) GDPR. Pristup Vašim podacima načelno imaju samo lica kojima su oni potrebni za pravilno odvijanje našeg postupka prijavljivanja.

Ako se Vaš postupak prijave okonča bez zaključenja ugovora o radu, Vaši podaci se brišu najkasnije 6 meseci nakon objavljivanja odluke. Razlog tome su naši ostali opravdani interesi, npr. za dokumentovanje obaveze potvrde i dokaza za moguće postupke po Opštem zakonu o ravnopravnom tretmanu u skladu sa Čl. 6 Paragraf 1 Rečenica 1 Tačka f) GDPR.

Ukoliko uprkos odbacivanju prijave želimo da Vas uzmemo u obzir za druga potencijalna radna mesta u preduzeću, za dalju obradu podataka ćemo pribaviti odgovarajuće odobrenje. Podaci koje ste nam stavili na raspolaganje se brišu po isteku godine dana od davanja odobrenja, osim ako Vaše odobrenje ne opozovete ranije. Isto važi i za samoinicijativne prijave.

 

10. Chatbot tawk.to

Na našoj veb stranici posetiocima nudimo čet kako bi stupili u kontakt sa nama i kako bi omogućili pred(ugovorni) kontakt. Vaši podaci o ličnosti, kao i Vaša IP adresa koje nam saopštite u okviru Vašeg upita preko četa se obrađuju u svrhu davanja odgovora na Vaš upit. Pored četa i dalje postoji mogućnost da sa nama stupite u kontakt uz pomoć formulara za kontakt ili telefonom / e-poštom. Nakon završetka obrade podaci se brišu. Podaci se čuvaju samo u okviru zakonski propisanog arhiviranja.

Kako bismo Vam omogućili ovakvo stupanje u kontakt, angažujemo pružaoca usluga tawk.to inc., 187 East Warm Springs Rd, SB298, Las Vegas, NV, 89119 (SAD). 

Vaše podatke o ličnosti i podatke Vašeg naloga koje ste uneli kod nas prosleđujemo partneru tawk.to, samo ako ste to odobrili u čet prozoru. 

U izjavi o zaštiti podataka pružaoca usluga tawk.to dobićete dodatne informacije o vrsti, obimu i brisanju podatka o ličnosti koje obrađuje tawk.to. Dodatne informacije o tome možete naći ovde:

Na Podešavanje kolačića možete u svakom momentu promeniti podešavanja ili odbiti obradu podataka. Imate mogućnost da odobrenje koje ste nam izričito dali u bilo kom trenutku povučete. Ukoliko to učinite, odmah ćemo obrisati sve podatke o ličnosti koje ste nam poslali u svom upitu. Radi toga nam se obratite na datenschutz@timocom.com.

 

11. Bilten

Da biste se prijavili za naš elektronski bilten, pored Vašeg odobrenja u skladu sa propisima o zaštiti podataka potrebno nam je Vaše ime i prezime kao i vaša adresa elektronske pošte na koju se bilten šalje. Svi drugu podaci se koriste kako bismo Vam se lično obratili i osmislili sadržaj biltena, kao i razjasnili pitanja.

Za slanje biltena koristimo takozvani double opt-in postupak, tj. bilten ćemo Vam poslati samo ako pre toga potvrdite svoju prijavu uz pomoć e-pošte za potvrdu koja Vam je poslata u tu svrhu preko tamo sadržane veze. Na taj način želimo da obezbedimo da se samo Vi sami kao vlasnik navedene adrese elektronske pošte možete prijaviti za bilten. 

Bilten na koji ste se pretplatili možete u svako doba otkazati klikom na odgovarajuću vezu na kraju biltena.

 

12. HubSpot

Za marketinške aktivnosti na našoj stranici koristimo HubSpot. HubSpot je softversko preduzeće iz SAD-a sa ogrankom HubSpot Ireland Limited in 2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, Irska.

Ovo integrisano softversko rešenje koristimo za naš sopstveni marketing, generisanje lida i za korisničku podršku. U to između ostalog spadaju marketing e-poštom koji reguliše slanje biltena kao i automatizovane e-poruke, objavljivanje i izveštavanje na društvenim mrežama, kontakt menadžment i segmentiranje korisnika i CRM, početne stranice i kontakt formulari.

HubSpot koristi kolačiće. Obuhvaćene informacije (npr. IP adresa, geografska lokacija, vrsta pretraživača, trajanje posete i preuzete stranice) HubSpot analizira po našem nalogu kako bismo mogli generisati izveštaje o poseti i posećenim stranicama.

Informacije obuhvaćene uz pomoć HubSpota kao i sadržaji naše veb stranice će biti čuvani na serverima HubSpota-a. Ukoliko ste nam dali saglasnost za to, obrada se vrši na ovoj veb stranici radi analize veb stranice.

Podaci se brišu čim više nisu potrebni za postizanje svrhe njihovog prikupljanja.

Možete se usprotiviti prikupljanju podataka od strane HubSpota i korišćenju kolačića tako što ćete sprečiti čuvanje kolačića odgovarajućim podešavanjima u Vašem pretraživaču. U svakom momentu možete uložiti prigovor protiv obrade Vaših ličnih podataka sa dejstvom u budućnosti.

 

13. Korišćenje kolačića

Za naše veb stranice koristimo tehniku kolačića. Kolačići su male tekstualne datoteke koje naš veb server u okviru Vaše posete šalje Vašem pretraživaču i čuva na Vašem računaru radi kasnijeg preuzimanja.

Ova veb stranica koristi kolačiće u sledećem obimu:

 • Tranzijentni kolačići (privremeno korišćenje)

 • Perzistentni kolačići (vremenski ograničeno korišćenje)

 • Kolačići treće strane (trećih ponuđača)

 • Fleš kolačići (trajno korišćenje)

Tranzijentni kolačići se automatski brišu kada zatvorite pretraživač. U to spadaju posebno kolačići sesije. Oni čuvaju takozvani ID sesije pomoću kojeg se različiti upiti Vašeg pretraživača mogu pripisati zajedničkoj sesiji. Na taj način se Vaš računar može ponovo prepoznati ako se vratite na veb stranicu. Kolačići sesije se brišu kada zatvorite pretraživač.

Perzistentni kolačići se automatski brišu nakon zadatog vremena koje se može razlikovati od kolačića do kolačića. U sigurnosnim podešavanjima svog pretraživača uvek možete izbrisati kolačiće.

Vaše podešavanje pretraživača možete konfigurisati u skladu sa Vašim željama i na primer odbiti prihvatanje kolačića treće strane ili svih kolačića. Međutim, mi napominjemo da u tom slučaju možda nećete moći da koristite sve funkcije ove veb stranice.

Korišćene fleš kolačiće ne evidentira Vaš pretraživač već Vaš flash-plug-in. Oni čuvaju neophodne podatke nezavisno od pretraživača koji koristite i nemaju automatski datum isteka. Ako ne želite obradu fleš kolačića, morate instalirati odgovarajući add-on, npr. „Better Privacy“ za Mozillu Firefox ili Adobe-Flash-Killer-Cookie za Google Chrome.

U ovom kontekstu mi nećemo prikupljati niti čuvati lične podatke u kolačićima. Takođe ne koristimo nikakve tehnike koje bi povezale informacije koje generišu kolačići sa podacima korisnika.

Više informacija o temi „kolačići“ dobićete na portalu Tehničkog univerziteta Berlin: https://www.verbraucher-sicher-online.de/thema/cookies.

14. Analiza veba

Važno nam je da svoje internet stranice što je moguće optimalnije osmislimo i time učinimo atraktivnim za naše posetioce. Za to je neophodno da znamo koji njihovi delovi su interesantni našim posetiocima. Za to koristimo sledeće priznate tehnologije.

14.1. Praćenje konverzija

Praćenje konverzija („Conversion Tracking“) nam omogućuje precizno targetiranje grupa za reklamne oglase na Google-u, Facebook-u, Microsoft-u i LinkedIn-u. Tako se na društvenim mrežama našim posetiocima može ciljano skrenuti pažnja na naše ponude.

Za praćenje konverzija sa odgovarajućim vlasnicima platformi se dele šifrovani podaci korisnika (npr. imena, adrese e-pošte, adrese, specifične oznake korisnika). Pri tom sačinjavamo liste postojećih kontakata i otpremamo ih preko naših odgovarajućih naloga kod vlasnika platformi. Pre otpremanja lista se hešuje lokalno u pretraživaču i tek onda šalje.

Kada se neki korisnik registruje na našoj veb stranici i kada su kolačići aktivni, odgovarajući vlasnik platforme i mi prepoznajemo da je neki korisnik kliknuo na reklamu i bio preusmeren na ovu stranicu. Međutim, mi ne dobijamo informacije na osnovu kojih se korisnik može lično identifikovati. Od odgovarajućeg vlasnika platforme dobijamo samo statističke analize za merenje uspeha naših reklamnih sredstava.

Opoziv Vašeg odobrenja za obradu je moguć u svakom momentu preko Consent-Tool. Pri tom opoziv odobrenja nema uticaja na zakonitost obrade koja je usledila pre opoziva na osnovu odobrenja. Koristeći stranicu za deaktivaciju za potrošače iz EUmožete proveriti da li je odgovarajući vlasnik platforme postavio reklamne kolačiće u Vašem pretraživaču i deaktivirati ih.

Više informacija o odgovarajućim uslugama vlasnika platforme možete naći ovde:

(1) Google Ads Enhanced Conversions i Google Ads Offline Conversions

Ponuđač je Google Ireland Limited,.

(2) Facebook Ads Offline Conversions

Ponuđač je Facebook Inc.

(3) Microsoft Ads

Ponuđač je Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, SAD. Informacije o zaštiti podataka kod Microsoft-a možete naći ovde.

(4) LinkedIn Ads Offline Conversions

Ponuđač je LinkedIn Corporation.

(5) Google AdWords Conversion-Tracking

Kao klijent Google AdWords takođe koristimo Google Conversion-Tracking. Ukoliko preko nekog Google reklamnog oglasa (AdWords – reklama preko / pored rezultata pretrage Google) dospete na naše stranice, Google će postaviti još jedan kolačić na Vaš računar, takozvani konverzioni kolačić. Ovaj kolačić ne služi za Vašu ličnu identifikaciju, već nam omogućuje poređenje upućivanja na našu veb stranicu preko Google reklamne poruke i odluka kupaca za naše proizvode koje iz toga proisteknu.

Za ovaj kolačić Google trenutno nudi opt-put kolačić. Takođe možete deaktivirati konverzioni kolačić pomoću odgovarajućeg podešavanja Vašeg pretraživača ili korišćenje dodatnih komponenti pretraživača.

Više informacija o Conversion-Trackingu Google AdWords-a naći ćete na: About conversion tracking - Google Ads Help

(6) Google Tag Manager

Google Tag Manager je alatka za uključivanje tagova i obezbeđuje aktiviranje ovih tagova koji sa svoje strane pod određenim okolnostima mogu da prikupljaju podatke. Google Tag Manager ne pristupa ovim podacima. Ako ste na nivou domena ili kolačića izvršili deaktiviranje, ono ostaje da važi za sve tagove za praćenje koji se implementiraju sa Google Tag Managerom.

(7) Google Analytics

Na našoj veb stranici koristimo Google Analytics, Google-ovu uslugu analize veba. Google Analytics koristi kolačiće koji se čuvaju na vašem kompjuteru i omogućuje nam analizu korišćenja veb stranica. Google informacije o vašem korišćenju naših veb stranica koje su generisane na osnovu kolačića se po pravilu prosleđuju na Google-ov server u SAD i tamo čuvaju. Mi smo aktivirali IP anonimizaciju na našim veb stranicama. Time Google pre slanja skraćuje vašu IP adresu u okviru zemalja članica Evropske Unije ili u drugim zemljama potpisnicama sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru. Google koristi ove informacije po našem nalogu za analizu Vašeg korišćenja ove veb stranice za izradu izveštaja o aktivnostima na veb stranici i za pružanje našoj firmi drugih usluga u vezi sa korišćenjem naše veb stranice i Interneta. Vaša IP adresa koju je vaš pretraživač prosledio Google Analytics-u se ne spaja sa drugim podacima Google-a. Možete sprečiti čuvanje kolačića pomoću odgovarajućeg podešavanja softvera vašeg pretraživača. Osim toga možete sprečiti evidentiranje podataka generisanih pomoću kolačića (uključujući vašu IP adresu), kao i obradu ovih podataka od strane Google-a tako što ćete preuzeti i instalirati dodatnu komponentu pretraživača koju možete naći na sledećoj vezi: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Korišćenje alternativnih dodatnih komponenti ili deaktiviranje svih kolačića u podešavanjima u vašem pretraživača takođe sprečava analizu vašeg korisničkog ponašanja.

Alternativno se možete usprotiviti korišćenju vaših podataka od stane Google-a pomoću sledeće veze. Postavlja se opt-out kolačić koji će ubuduće sprečiti prikupljanje vaših podataka prilikom posete našim veb stranicama: Deaktiviraj Google Analytics.

Pažnja: Ako izbrišete svoje kolačiće to će za posledicu imati da će biti izbrisan i opt-out kolačić i da ćete ga eventualno morati ponovo aktivirati.

14.2. Sistrix 

Na našoj veb stranici koristimo alate za veb analizu SISTRIX GmbH. Radi se o alatkama za analizu u svrhu poboljšanja pronalaženja naše veb stranice u pretraživaču. U vezi sa tim se prikupljaju i čuvaju isključivo podaci o ključnim rečima, domenima i pretragama. Ne vrši se prikupljanje, čuvanje i obrada ličnih podataka. Više podataka o prikupljanju i korišćenju podataka dobićete na http://sistrix.de/sistrix/datenschutz.

14.3. Mouseflow

Na našoj stranici koristimo alatke za analizu veba Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhagen, Danska, kako bi se evidentirale slučajno izabrane pojedinačne posete (samo sa anonimizovanom IP adresom). Tako nastaje protokol pokreta mišem, klikova miša i interakcije tastature u nameri da se na osnovu slučajnog uzorka odslikaju pojedinačne posete ovoj veb stranici kao takozvane ponovljene sesije, kao i da se one analiziraju u obliku takozvanih heatmaps i iz toga izvedu potencijalna poboljšanja za ovu veb stranicu. Podaci koje Mouseflow analizira nisu lični podaci i ne ustupaju se trećim licima. Čuvanje i obrada evidentiranih podataka se vrši u okviru EU.

Ukoliko ne želite da Mouseflow evidentira podatke, tome se možete usprotiviti na svim veb stranicama koje koriste Mouseflow na sledećem linku: https://mouseflow.com/opt-out/.

15. Uključene usluge


Za kreiranje naše veb stranice i ponudu dodatnih funkcija uključili smo sledeće eksterne usluge.

15.1. YouTube

Neki prilozi na našim veb stranicama takođe sadrže YouTube video snimke našeg kanala. Načelno su YouTube video snimci na našim veb stranicama uključeni u proširenom modusu zaštite podataka (interna funkcija YouTube-a), tako da YouTube najpre ne prenosi kolačiće na vaš pretraživač i time kod YouTube-a neće biti čuvane informacije o vama. To, međutim, važi samo ako ne pogledate video snimke. Nezavisno od toga da li ste pogledali neki video snimak ili ne vaša IP adresa će biti poslata YouTube-u i reklamnoj mreži Google Doubleclick. Ukoliko ste paralelno sa posetom našoj veb stranici prijavljeni i na YouTube pomoću nekog postojećeg korisničkog naloga, YouTube će možda moći da posetu našim veb stranicama poveže sa vašim korisničkim ponašanjem. Napominjemo da mi kao ponuđač naših veb stranica ne dobijamo informacije o sadržaju poslatih podataka kao i njihovom korišćenju kod YouTube-a i nemamo mogućnost da ograničimo slanje podataka YouTube-u i njegovim partnerima.

Ponuđač je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SAD.

Više informacija o zaštiti podataka kod YouTube-a naći ćete na: https://policies.google.com/privacy?hl=sr.

15.2. Vimeo

Na našoj internet stranici integrisali smo videa koji se čuvaju i vidljivi su na platformi Vimeo. . Vimeo videa koja smo nekad napravili i integrisali koristimo sa tzv. „Do-No-Track-oznakom“. To znači da se Vaši podaci navedeni u stavu 2 šalju u SAD preko pretraživača / Vimeo-Plugin tek kada ste pustili video (npr. klikom na dugme za start). Klik na video, kao i puštanje videa u vezi sa tim predstavlja elektronsko odobrenje u skladu sa čl. 7 u vezi sa čl. 49 st. 1 tačka a GDPR. Odobrenje možete u svakom momentu opozvati preko naših podešavanja kolačića https://www.timocom.rs/.

Ako posetite našu internet stranicu, Vimeo dobija informaciju da ste preuzeli odgovarajuću podstranicu kao i podatke navedene pod „informativno korišćenje“. To se dešava nezavisno od toga da li imate Vimeo korisnički nalog ili ne. Ukoliko imate Vimeo korisnički nalog i u momentu posete našoj internet stranici ste prijavljeni na svoj Vimeo nalog, ovi podaci će se pripisati direktno Vašem korisničkom nalogu. Ukoliko ne želite spajanje podataka sa Vašim korisničkim nalogom, morate se odjaviti pre aktiviranja dugmeta.

Vimeo koristi ove podatke za pravljenje korisničkih profila, ali i u reklamne svrhe, u cilju istraživanja tržišta ili za dizajniranje svojih internet stranica u skladu sa potrebama. Video šalje i deli Vaše podatke sa drugim ponuđačima. Imate mogućnost da uložite prigovor protiv pravljenja ovakvih korisničkih profila. Međutim, ovaj prigovor morate poslati direktno Vimeu (Vimeo, Inc., Attention: Data Protection Officer, 555 West 18th Street, New York, New York 10011; Privacy@vimeo.com).

Vimeo poštuje zahteve propisa u oblasti zaštite podataka Evropskog ekonomskog prostora i Švajcarske u vezi sa prikupljanjem, korišćenjem, slanjem, čuvanjem i drugom obradom ličnih podataka iz Evropskog ekonomskog prostora, Ujedinjenog Kraljevstva i Švajcarske. Sva slanja ličnih podataka trećoj zemlji ili nekoj međunarodnoj organizaciji podležu odgovarajućim garancijama kao što je opisano u članu 46 GDPR.

U izjavi o zaštiti podataka Vimea dobićete dodatne informacije o vrsti i obimu obrade podataka. Dalja prava, opcije podešavanja i druge informacije o zaštiti vaših podataka možete pronaći na: https://vimeo.com/privacy.

 

16. Društvene mreže

Na našim stranicama su linkovi za Facebook, Twitter, Xing, LinkedIn i Instagram. Pri tom se ne radi o dodatnim komponentama društvenih mreža, već samo o povezivanju na naše ponude u okviru ovih mreža. Ako kliknete na ove linkove, vaša IP adresa će biti poslata ponuđačima različitih platformi. Ako koristite neke od ovih usluga i prijavljeni ste svojim specifičnim nalogom, pod određenim okolnostima ponuđač društvene mreže može evidentirati i podatke o vašem ponašanju prilikom surfovanja. Slanje vaše IP adrese vlasniku navedenih stranica je tehnički neophodno i važi za sve veb stranice.

 

17. Dodatne komponente društvenih mreža

Trenutno koristimo sledeće dodatne komponente društvenih mreža:

17.1. Dodatne komponente Facebook-a

Dodatne komponente Facebook-a ćete prepoznati po logotipu Facebook-a ili dugmetu „Like-Button“ („Sviđa mi se“) na našoj stranici. Pregled dodatnih komponenti Facebook-a možete naći ovde: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Ako posećujete naše stranice pomoću dodatne komponente, biće uspostavljena direktna veza između vašeg pretraživača i servera Facebook-a. Facebook na taj način dobija informaciju da ste sa vašom IP adresom posetili naše veb stranice. Ako kliknete na Facebook dugmad „Like-Button“ ili „Stranica mi se sviđa“ ili na dugme „Deli“ za vreme dok ste prijavljeni na vašem Facebook nalogu, možete poslati vezu ka sadržajima naših (Facebook) veb stranica na vašem Facebook profilu ili ih podeliti sa drugim korisnicima Facebooka. Na taj način Facebook može povezati vašu posetu našim veb stranicama sa vašim Facebook korisničkim nalogom. Osim toga Facebook može poslati vašem pretraživaču dodatne kolačiće. Napominjemo da mi kao ponuđač naših veb stranica ne dobijamo informacije o sadržaju poslatih podataka kao i njihovom korišćenju kod Facebook-a. Ako ne želite da Facebook poveže vašu posetu našim veb stranicama sa vašim Facebook korisničkim nalogom kod, prvo se odjavite sa Facebook-a.

17.2. Instagram

Kada posetite veb stranicu naše Internet prezentacije koja sadrži Instagram-Plugin, Vaš pretraživač uspostavlja direktnu vezu sa serverima Instagrama. Na taj način Instagram dobija informacije da je vaš pretraživač pozvao određene stranice naše internet prezentacije, i to i kada nemate svoj Instagram profil ili niste prijavljeni kod Instagrama. Ove informacije (uključujući vašu IP adresu) vaš pretraživač šalje direktno serveru Instagrama u SAD i tamo ih čuva. Ako ste prijavljeni kod Instagrama, Instagram može vašu posetu našoj stranici povezati sa vašim Instagram nalogom. Ukoliko koristite dodatne komponente, na primer pritisnete Instagram dugme, ova informacija se takođe šalje direktno serveru Instagrama i tamo čuva. Ove informacije će osim toga biti prikazane na vašem Instagram nalogu i tamo biti prikazane vašim kontaktima. 

Ako ne želite da Instagram prikupljene podatke o našoj internet prezentaciji poveže direktno sa vašim Instagram nalogom, prilikom posete našoj veb stranici morate biti odjavljeni sa Instagrama. Vi možete u potpunosti sprečiti pozivanje dodatnih komponenti Instagrama i pomoću add-ons-a za vaš pretraživač, npr. takozvanim skript blokatorima.

17.3. Twitter

Korišćenjem Twittera i funkcije „Re-Tweet“ veb stranice koje posećujete će biti povezane sa vašim Twitter nalogom i objavljene drugim korisnicima. Pri tom se takođe prenose podaci na Twitter. Napominjemo da mi kao ponuđač naših veb stranica ne dobijamo informacije o sadržaju poslatih podataka kao i njihovom korišćenju kod Twitter-a. 

17.4. XING (dugme deli)

Prilikom svake posete našim veb stranicama koje sadrže funkcije Xing-a uspostavlja se veza sa serverima Xing-a. Prema našim saznanjima lični podaci se pri tom ne čuvaju. Vaša IP adresa se ne čuva i vaše korisničko ponašanje ne analizira.

17.5. LinkedIn

Prilikom svake posete našim veb stranicama koje sadrže funkciju LinkedIn-a uspostavlja se veza sa serverima Linked-In-a. LinkedIn na taj način dobija informaciju da ste sa vašom IP adresom posetili naše veb stranice. Ako kliknete na dugme LinkedIn-a „Deli“, a istovremeno ste prijavljeni u vašem LinkedIn nalogu, LinkedIn može vašu posetu našoj internet stranici povezati sa vašim korisničkim nalogom. Napominjemo da mi kao ponuđač naših veb stranica ne dobijamo informacije o sadržaju poslatih podataka kao i njihovom korišćenju kod LinkedIn-a.

17.6. YouTube

Ako posećujete neku od naših veb stranica opremljenih dodatnim komponentama YouTube-a, uspostavlja se veza sa serverima YouTube-a. Vlasniku YouTube-a se na taj način saopštavaju informacije o tome da ste posećivali naše veb stranice.

Ako ste istovremeno prijavljeni kod YouTube-a, vlasnik YouTube-a na taj način dobija informaciju o vašem ponašanju prilikom pretrage. Ako to ne želite, odjavite se pre toga sa YouTube-a. Napominjemo da mi kao ponuđač naših veb stranica ne dobijamo informacije o sadržaju poslatih podataka kao i njihovom korišćenju kod YouTube-a.

Ponuđač je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SAD.

Više informacija o zaštiti podataka kod YouTube-a naći ćete na: https://policies.google.com/privacy?hl=sr

 

18. Prezentacije na društvenim mrežama

Mi održavamo prezentacije na društvenim mrežama i platformama Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn i Xing. Za obradu podataka u okviru ovih društvenih mreža i platformi zajednički su odgovorni odgovarajući vlasnici društvenih mreža i platformi i TIMOCOM.

Nudimo vam mogućnost da komentarišete naše priloge, date ocene ili uspostavite kontakt sa nama preko društvenih mreža. Svoje priloge možete u svako doba sami izbrisati sa naše Facebook-Funpage i drugih platformi.

Facebook i druge platforme čuvaju vaše podatke kao profile korisnika i koriste ih u svrhu reklame, istraživanja tržišta i/ili kreiranje njihovih veb stranica u skladu sa potrebama. Ovakva analiza se vrši (i za neprijavljene korisnike) radi pružanja reklame u skladu sa potrebama i informisanja drugih korisnika društvenih mreža o vašim aktivnostima na našim veb stranicama. Imate pravo da se usprotivite kreiranju ovih korisničkih profila, pri čemu se radi toga morate obratiti Facebook-u, vidi Facebook smernicu o podacima.

 

19. Ubermetrics

Ubermetrics je content intelligence rešenje koje potpuno automatski analizira i filtrira velike količine teksta.

Ubermetrics Delta obrađuje isključivo javno dostupne informacije. Preko News Feed-a korisničkog interfejsa Ubermetrics-a navode se publikacije u skladu sa ostavljenim šlagvortima koje su relevantne za TIMOCOM. Pri tom se obrađuju imena, odnosno pseudonimi lica koja su objavila tekst.

Specijalno za primenu ovog softvera kod TIMOCOM-a uvedene su privremene tehničke i organizacione mere. 

Obrada podataka je osim toga ograničena na neophodan vremenski period za ciljano korišćenje i analizu podataka tako da se brisanje podataka vrši najkasnije na kraju prvog kvartala sledeće godine.

Podaci se ne šalju i ne hostuju u traćim zemljama.

 

20. Reklama na mreži bazirana na korišćenju

20.1. Facebook Remarketing / Retargeting

Ovaj nastup na internetu koristi Facebook Custom Audiences društvene mreže Facebook. Ovaj Facebook piksel Vas u anonimnom obliku označava kao posetioca naše veb stranice. Ako ste tada prijavljeni na Facebook, mi možemo koristiti ove informacije kako bi na Facebooku na raspolaganje stavili reklame namenjene ciljnim grupama. Mi, kao pružalac usluga, na ovoj veb stranici ne dobijamo lične podatke o Vama kao posetiocu ili Vaše podatke sa Facebooka. Kao posetilac naše internet prezentacije imate mogućnost da deaktivirate Facebook Custom Audiences ovde.

20.2. LinkedIn

Na našoj veb stranici koristimo analizu i tehnologiju Conversion Tracking platforme LinkedIn. Uz pomoć gore navedene tehnologije LinkedIn-a može vam se prikazati relevantnija reklama koja se bazira na vašim interesovanjima. Osim toga od LinkedIn-a dobijate kumulativne i anonimne izveštaje o reklamnim aktivnostima i informacije o tome kako koristite našu veb stranicu. Više informacija o zaštiti podataka kod LinkedIn-a naći ćete na: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Možete se usprotiviti analizi vašeg korisničkog ponašanja od strane LinkedIn-a kao i prikazu preporuka baziranih na vašim interesovanjima („Opt-Out“); radi toga kliknite na dugme „Odbaci na LinkedIn-u“ (za članove LinkedIn-a) ili „Odbaci“ (za druge korisnike) ne sledećoj vezi: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

 

21. Obrada vaših ličnih podataka u državama izvan EU i EEP

Obrada vaših ličnih podataka u zemljama izvan Evropske Unije i Evropskog ekonomskog prostora se ne vrši, izuzev aplikacija društvenih mreža: Facebook, Twitter, LinkedIn i Instagram.

 

22. Pravni osnov obrade podataka

Ovde ćete dobiti pregled pravnog osnova obrade podataka sa stanovišta propisa o zaštiti podataka.

22.1 UInformativno korišćenje

Obrada vaših podataka koje nam vaš pretraživač automatski saopštava se vrši u okviru vašeg interesa da vam se veb stranice uopšte prikažu.

 • Čl. 6 st. 1 tačka f) Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR)

22.2. Kontakt formular i prijava

Obrada je potrebna za izvršenje ugovora u kojem je ugovorna strana odgovarajuće lice ili sprovođenje predugovornih radnji koje se vrši na upit odgovarajućeg lica.

 • Čl. 6 st. 1 tačka b) Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR)

22.3. Bilten

Dostavljanje našeg biltena se vrši na osnovu vaše lične dozvole.

 • Čl. 6 st. 1 tačka a) Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR)

22.4. Analiza veba, reklama na mreži bazirana na korišćenju i uključivanje eksternih usluga

Vašu dozvolu možete povući u svako doba i na taj način odjaviti bilten.

U svrhu reklame, istraživanja tržišta ili kreiranja veb stranice u skladu sa potrebama analiziramo korisničko ponašanje naših posetilaca u sopstvenom interesu.

 • Čl. 6 st. 1 tačka f) Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR)

22.5. Prezentacije na društvenim mrežama

Ovaj pravni osnov važi za Google Analytics, eTracker, Google AdWords, Bing Ads, Facebook Remarketing/Retargeting, LinkedIn-Analyse (reklama na mreži bazirana na korišćenju).

Obrada ličnih podataka korisnika se vrši na osnovu naših opravdanih interesa za efikasnim informacijama korisnika i komunikaciju sa korisnicima u skladu sa čl. 6 st. 1 tačka f) Uredbe o zaštiti podataka. Ako odgovarajući ponuđač zamoli korisnika za odobrenje obrade podataka (tj. izjavite vašu saglasnost npr. za obeležavanje kontrolnog kvadratića ili potvrdu dugmeta), pravni osnov obrade je .čl. 6 st. 1 tačka a), čl. 7 Uredbe o zaštiti podataka.

22.6. Sigurnost podataka

Osim toga primenjujemo tehničke i organizacione mere kako bismo zaštitili dobijene ili prikupljene lične podatke, posebno protiv slučajne ili namerene manipulacije, gubitka, uništenje ili pristupa nepoznatih lica. Naše sigurnosne mere se stalno poboljšavaju u skladu sa tehnološkim razvojem.

Prenos vaših ličnih podataka uz pomoć kontakt formulara se pri tom kodira uz pomoć SSL tehnologije (https) kao bi se sprečio pristup trećim licima.

22.7. Usluga naplate potraživanja / informacije o bonitetu / ekonomske informacije

(1) Našim klijentima nudimo usluge naplate potraživanja u našem Tržištu. Uslugu nudi direktno TIMOCOM svim klijentima TIMOCOM-a kao dodatnu uslugu.

(2) Pregledom narudžbina TIMOCOM-u se dostavljaju podaci o poveriocu (poslovno ime, TIMOCOM ID), podaci o dužniku (poslovno ime, TIMOCOM ID (ako postoji), adresa uključujući zemlju (ako nije naveden TIMOCOM ID), broj računa, datum računa, neplaćeni iznos, valuta, označavanje kao preostali iznos (samo ako postoji) i osnov potraživanja, kako bi se mogla izvršiti usluga naplate potraživanja i obrada odgovarajućeg predmeta. TIMOCOM će osim toga prikupiti informacije o bonitetu kod birao kreditnih istorija ili utvrditi adrese kako bi se mogao obratiti dužniku i zaštiti poverioca od izostanka plaćanja. Osnov za to je čl. 6 st. 1 rečenica 1 tačka b) i tačka f) uredbe GDPR (obrada podataka radi ispunjenja ugovora, obrada podataka na osnovu opravdanih interesa poverioca).

Gore navedene lične podatke čuvamo do kraja postupka naplate, tj. dok postoji nenaplaćeno potraživanje i dok se ono obrađuje u okviru delatnosti naplate. Nakon toga ćemo blokirati podatke i konačno ih izbrisati po isteku zakonskog roka za čuvanje. Osnov za to je čl. 17 st. 3 tačka b) uredbe GDPR u vezi sa čl. 35 st. 3 Saveznog zakona o zaštiti podataka.

(3) Ako dobijemo podatke od biroa kreditnih istorija ili preduzeća za naplatu potraživanja, po potrebi dodatno koristimo skoring. Pri tom se izračunava verovatnoća sa kojom neki klijent ispunjava svoje obaveze plaćanja u skladu sa ugovorom. Skoring počiva na matematičko-statistički priznatom i dokazanom postupku.

Sarađujemo sa sledećim biroima za kreditne istorije i preduzećima za naplatu potraživanja:

Bisnode; Creditreform; companycheck; Confidas; Creditsafe; Dun & Bradstreet Czech Republic, a.s.; Fonceta OY; Informa; Innolva; KRD ; KSV1870 Holding AG; Proff Aksjeselskap; Proff Aktiebolag; Schufa; Virk; Wáberer Hungária Biztosító Zrt. Rezultat provere boniteta čuvamo godinu dana. Pravni osnov za ovu obradu podataka je čl. 6 st. 1 rečenica 1 tačka b) uredbe GDPR.

(4) Osim toga firmama SCHUFA Holding AG ili Creditreform Düsseldorf šaljemo lične podatke prikupljene u okviru ugovornog odnosa o izdavanju naloga, njegovom sprovođenju i završetku, kao i podatke o ponašanju suprotnom ugovoru ili prevarama. Pravni osnov za ovo slanje je čl. 6 st. 1 rečenica 1 tačka b) i tačka f) uredbe GDPR.

SCHUFA i Creditreform Düsseldorf obrađuju dobijene podatke i koriste ih i u svrhu skoringa kako bi svojim poslovnim partnerima u Evropskom ekonomskom prostoru i u Švajcarskoj kao i eventualno u trećim zemljama (ukoliko u odnosu na njih postoji odluka o adekvatnosti Evropske komisije) dali informacije između ostalog o oceni kreditne sposobnosti fizičkih lica. Nezavisno od skoringa boniteta SCHUFA podržava svoje poslovne partnere formiranjem portfolija u slučaju prepoznavanja neobičnog ponašanja (npr. radi prevencije prevare prilikom slanja narudžbina poštom). Radi toga se vrši analiza upita ugovornih partnera firme SCHUFA kako bi se proverilo njihovo potencijalno neobično ponašanje. Prilikom ovog obračuna, koji se vrši individualno za odgovarajućeg ugovornog partnera, u obzir se mogu uzeti i podaci o adresama, informacije o tome da li i u kojoj funkciji u opšte dostupnim izvorima postoji unos o nekom licu iz javnog života sa identičnim ličnim podacima, kao i agregirane statističke informacije iz banke podataka SCHUFA. Ovaj postupak nema uticaja na ocenu boniteta i skoring boniteta. Više informacija o poslovanju SCHUFA i Creditreform Düsseldorf naći ćete na www.schufa.de/datenschutz, odnosno www.creditreform.de/duesseldorf/datenschutz.

Pravni osnov za ovu obradu podataka je čl. 6 st. 1 rečenica 1 tačka f) uredbe GDPR.

 

23. Vaša prava: Informisanje, ispravljanje, brisanje, ograničavanje

U svakom momentu imate pravo na besplatnu informaciju o vašim čuvanim ličnim podacima kao i pravo na ispravljanje, brisanje, ograničavanje ili obradu ili neslaganje sa obradom kao i pravo na prenosivost podataka ako za to postoje odgovarajući uslovi u skladu sa propisima o zaštiti podataka. Ako imate još pitanja o vašim pravima, možete se u svako doba obratiti nama i elektronskom poštom našim eksternim poverenicima za zaštitu podataka (kontakt podaci se nalaze niže).

Istovremeno imate pravo da podnesete žalbu nadzornom organu nadležnom za nas. To je pokrajinski poverenik za obradu podataka i bezbednost informacija Severne Rajne-Vestfalije: https://www.ldi.nrw.de/metanavi_Kontakt/

Ako date saglasnost za određenu obradu podataka, možete je u svako doba povući. Načelno nam je odobrenje potrebno samo u posebnim slučajevima, npr. kod slanja biltena.

23.1. Mogućnost prigovora i uklanjanja

U skladu sa čl. 21 st. 1 GDPR u svakom momentu se možete usprotiviti obradi Vaših podataka. Molimo da nam prigovor na čuvanje Vaših podataka u izveštajima saopštite porukom na navedene kontakt podatke.

Opoziv odobrenja nema uticaja na zakonitost obrade koja je usledila pre opoziva.

Napominjemo da TIMOCOM nažalost ne može da utiče na metode veb praćenja platformi društvenih mreža izvan naše veb stranice. Dodatne informacije o tome možete naći u izjavama o zaštiti podataka operatera platformi. Mogućnost ostvarivanja Vaših prava rade zabrane ovih metoda veb praćenja možete izjaviti direktno operaterima društvenih mreža. TIMOCOM će upite proslediti direktno operaterima platformi ukoliko postavite zahteve u vezi sa tim.

U odnosu na nas i platforme imate sledeća prava u pogledu odgovarajućih ličnih podataka:

 • Pravo na informaciju.

 • Pravo na ispravljanje ili brisanje.

 • Pravo na ograničenje obrade.

 • Pravo na prenosivost podataka.

 • Pravo na žalbu organu nadležnom za zaštitu podataka.

Za detaljan prikaz tih obrada i mogućnosti žalbe (opt-out) upućujemo na sledeće veze sa podacima ponuđača.

U većini slučajeva će, međutim, imati najviše smisla da kontaktirate direktno Facebook Ireland Ltd., odnosno druge platforme jer mi nemamo pristup svim podacima i ne možemo uticati na sve obrade podataka u okviru Facebook-a i drugih platformi. Međutim, rado ćemo vas podržati prilikom ostvarivanja vaših prava u odnosu na Facebook i drugih platformi.

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska)

Google/YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irska)

Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, SAD)

Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, SAD)

LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irska)

Xing (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Nemačka)

do vrha