Kompletan proces u sistemu pametne logistike

Obavljate svoje transportne naloge sa svojim partnerima direktno u sistemu TIMOCOM-a. Zahvaljujući digitalnom procesu komunicirate brzo i dodatno štedite vreme prilikom evidentiranja podataka. Pošto se svi nalozi automatski prevode na odgovarajući jezik, ne postoje jezičke barijere niti gubitak vremena zbog toga. Dodatna prednost je pregledan prikaz u poređenju sa drugim komunikacionim kanalima, kao što je, na primer, elektronska pošta.

Osim toga sa TIMOCOM-om uživate uobičajeno visoku zaštitu podataka. Podaci ostaju uvek između klijenata, odnosno zaštićeni su od pristupa neovlašćenim licima. Svi serveri se nalaze u Nemačkoj, tako da ovde važi nemački zakon o zaštiti podataka. Ni jedan podatak ne napušta zemlju.

Želite li da koristite upravljanje transportnim nalozima za upite za transport? Rado ćemo Vam pomoći.

Vaše prednosti:

  • Optimizujte svoju komunikaciju potpuno digitalnim obavljanjem naloga
  • Postignite bezbednost obavezujućim ugovornim dokumentima
  • Prevaziđite jezičke barijere automatskim slanjem dokumenta naloga na jeziku svog poslovnog partnera
  • Personalizujte svoje transportne naloge logom firme, relevantnim transportnim dokumentima i generatorom broja naloga
  • Profitirajte od uštede vremena tako što ćete sastaviti obrasce za transportne naloge koji se stalno ponavljaju
  • Donesite buduće poslovne odluke na osnovu Vaših ličnih statistika
  • Povećajte svoju efikasnost korišćenjem interfejsa transportni nalozi za Vaš sistem upravljanja transportom.

Digitalno odvijanje transportnih naloga

Oba poslovna partnera imaju mogućnost da svojim transportnim nalozima upravljaju pregledno i u svakom momentu zadržavaju tačan pregled njihovog statusa – digitalno na centralnom mestu.

TIMOCOM-Smart-App-Transport-orders-01
TIMOCOM-Smart-App-Transport-orders-Quick-data-collection-02

Ubrzajte procese

Brza evidencija podataka omogućuje veliku uštedu vremena. Razlozi: bliska integracija sa našom berzom tereta i upitom za transport. I naše funkcije kopiranja i pravljenja formulara kao i inteligentne automatske dopune omogućuju da brzo evidentirate sve podatke svog transportnog naloga.

Pojedostavljenje procene

Analizirajte svoje poslovne odnose i brojke uz pomoć naših funkcija za analizu koje se mogu individualno prilagoditi Vašim potrebama. Iz toga možete izvesti pokazatelje za buduće poslove.

TIMOCOM-Smart-App-Transport-orders-Prepare-evaluations-and-analyses-smartly-03
TIMOCOM-Smart-App-Transport-orders-Shipment-tracking-04

Kontrola odvijanja transporta

Zahvaljujući našoj funkciji praćenje pošiljki je veoma jednostavno. Oba poslovna partnera uvek imaju pregled napredovanja svojih transportnih naloga i na taj način mogu smanjiti svoje troškove komunikacije

Optimizujte svoje poslovne procese uz pomoć digitalnih transportnih naloga!

Kao nalogodavac dodeljujete transportne naloge svojim poslovnim partnerima digitalno u Sistemu TIMOCOM-a.

Kao nalogoprimac reagujete na transportne naloge direktno u sistemu TIMOCOM-a, tako što ćete ih digitalno prihvatiti ili odbiti.

Koristite transportne naloge u sistemu pametne logistike.

Testirajte besplatno sada

Imate li pitanja? Rado ćemo Vam pomoći:

do vrha