Kratak pregled sigurnosne mreže

Bezbednost i zaštita našeg sistema imaju veoma visok prioritet. Zbog toga proveravamo kako nove, tako i postojeće klijente i kao korisnicima sistema pametne logistike nudimo im dodatne usluge zaštite.

Uvek siguran pristup sistemu pametne logistike

Kao klijent TIMOCOM-a kod nas ćete preuzeti svoj lični sigurnosni pristup u formi individualne sigurnosne šifre. Tako ćete nakon odobrenja Vašeg naloga u svako doba imati komforan, autorizovan i bezbedan pristup sistemu pametne logistike.

I kada sistemu pametne pristupate sa mobilnih uređaja preko aplikacije, važe isti visoki sigurnosni standardi. Tako individualnim pristupom uz pomoć PIN-a dobijate pristup svom ličnom TIMOCOM nalogu i možete koristiti aplikacije sistema.

Vaše prednosti:

 • Dobijanje lične sigurnosne šifre za desktop aplikacije
 • Komforan i bezbedan pristup
 • Pristup sistemu sa mobilnih uređaja preko aplikacije
 • Odobrenje samo za autorizovane korisnike

Jedna od naših jačih strana - Tehnička sigurnost

TIMOCOM sigurnosna mreža obuhvata i stalne investicije u najmodernije IBM i Oracle tehnologije. Kao klijentu Vam na raspolaganju stoji Tržište koji Vam omogućuje brz i bezbedan rad.

 

Sa TIMOCOM-om nećete doživeti neprijatna iznenađenja. Dva fizički odvojena i nezavisna računska centra na najvišem sigurnosnom nivou obezbeđuju da možete da radite 24 sata na dan. Jer naši serveri su zahvaljujući potpunim backup sistemima optimalno dostupni i u slučaju katastrofe tako da TIMOCOM Tržište uvek može nastaviti sa radom u uobičajenom kvalitetu.

Kao specijalista za IT usluge TIMOCOM nudi:

 • This is an embedded image
  sertifikovane i energetski štedljive računske centre

 • Siguran prenos podataka zahvaljujući kriptografski zaštićenom SSL protokolu
 • 24 sata 7 dana u nedelji praćenje i rad od strane sopstvenog IT odeljenja
 • Višestruko redundantna internet veza
 • Snažan zaštitni zid i višeslojni sistemi zaštite od virusa

Strogo regulisan Pristup sistemu pametne logistike

Transparentno, čisto, kompetentno - tako izgledaju poslovi sa TIMOCOM-om. Kako bismo našim klijentima mogli ponuditi uobičajeno visok stepen sigurnosti, preduzeća koja žele da rade sa našim sistemom moraju ispuniti određene zahteve. Na taj način se preko 156.000 TIMOCOM korisnika po pitanju sigurnosti nalazi u sigurnim rukama. Ovaj strogi postupak davanja odobrenja je doveo do toga da je danas pitanje kvaliteta biti klijent TIMOCOM-a.

Sigurnost na spot i ugovornom tržištu

 • Pristup berzi po pravilu tek 6 meseci nakon osnivanja preduzeća
 • Provera važnih poslovnih dokumenata pre zaključenja ugovora
 • Provera svakog novog klijenta
 • Konstantne provere klijenata i nakon zaključenja ugovora

Prethodnom proverom idite na sigurno

Naši klijenti treba da svakog dana efikasno i sigurno koriste Smart Logistics System - to je naš zadatak. Ali kako se transakcije odvijaju direktno između poslovnih partnera pri tom je, naravno, neophodno da se svaki pojedinac ponaša u skladu sa načelima pažljivog privrednika.

Provera identiteta poslovnog partnera:

 • Zahtevajte od potencijalnog poslovnog partnera da Vam odgovarajuću ponudu dostavi u štampanom obliku iz sistema pametne logistike sistema. Na taj način možete odmah proveriti da li i on sam ima pristup sistemu.
 • Pogledajte unos Vašeg potencijalnog poslovnog partnera u profilu preduzeća. Trebalo bi da je on pomoću funkcije za dokumenata postavio dokumente koji se često se traže, a mogu da posluže za identifikaciju.
 • Uporedite podatke iz postavljenih dokumentacije sa onima koji su uneti u profil preduzeća.
 • Uporedite podatke o kontakt osobi, na primer da li su ime, broj telefona i adresa elektronske pošte navedeni i identični onima koji su uneti u profil preduzeća.

Ako nakon izvršene provere još uvek postoje sumnje u podatke poslovnog partnera, TIMOCOM Identify će Vam pomoći kod identifikacije potencijalnog partnera.

Šta Vam je potrebno za nalog za identifikaciju:

 • Štampani primerak ponude koju Vam je poslao poslovni partner iz sistema
 • Kopija dokumenata postavljenih u profilu preduzeća, odnosno dokumenata o firmi dobijenih od poslovnog partnera.
 • U potpunosti popunjen formular za proveru uz navođenje razloga za Vašu sumnju

Kompletna dokumentacija se šalje TIMOCOM-u elektronskom poštom ili faksom:

Za sveobuhvatnu besplatnu proveru TIMOCOM Identify Team troši najviše 5 radnih sati. Odgovor će uslediti u pisanoj formi - radnim danom od 08:00 do 17:00 sati.

Šta sami možete uraditi za čisto poslovanje

Dobro osmišljenom višedimenzionalnom sigurnosnom mrežom TIMOCOM već mnogo čini da u Vašoj poslovnoj svakodnevici sve besprekorno funkcioniše. Ali i sami možete jednostavnim sredstvima i merama doprineti znatnom povećanju Vaše sigurnosti. Ovde Vam nudimo neke vrste pomoći.

At-TIMOCOM-it-is-a-standard-procedure-to-examine-customers-at-the-start-md

Aktivna zajednička borba protiv krađe tovara

Provera lanca isporuke i otklanjanje slabosti

Pet društava i institucija je povezalo svoj know-how i nudi preduzećima koja učestvuju u transportu i vozačima aktivnu podršku duž celokupnog lanca isporuke.

Cilj: Prosvećenost i senzibiliziranje za rizik od krađe tereta, razvoj praktičnih protivstrategija kao i aktivna podrška prilikom sprovođenja bezbednosnih mera.

Krađa robe širom Evrope prouzrokuje ukupne godišnje troškove od preko osam milijardi evra. Zakasnele, odnosno izostale isporuke robe za preduzeća često za posledicu imaju zastoje u proizvodnji i storniranje naloga. Povećanoj opasnosti su izloženi vozači kamiona. Jer kod svakog petog dela oni bivaju izloženi nasilju i njihov život ugrožen.

Bez aktivne borbe protiv toga postoji opasnost od krađa od strane organizovanih kriminalnih bandi. Sledeće institucije, odnosno društva su se ujedinila na različitim mestima u lancu isporuke kako bi ciljano pomogla pogođenim preduzećima i vozačima:

 • Landeskriminalamt Niedersachsen
 • Verband für Sicherheit in der Wirtschaft Norddeutschland (VSWN)
 • Teleroute i TIMOCOM, ponuđač vodeće berze tereta na tržištu
 • HDI-Gerling Industrie, dugogodišnji osiguravač u industriji i transportu

Protivstrategije koje smanjuju rizik se mogu primeniti na različitim poljima, npr.:

 • U zavisnosti od vrste tereta i deonice vozilo bi trebalo biti opremljeno odgovarajućim sigurnosnim sistemom. Generalno se pri tom mora garantovati da je vozilo sigurno i u voznom stanju.
 • Informacije o transportu ne bi trebalo razmenjivati u prisustvu neovlašćenih trećih lica. Što je manji broj onih koji znaju informacije, učesnika u transportu i interfejsa duž lanca isporuke, manji je rizik od zloupotrebe podataka.
 • Vozači bi trebalo da biraju ograđena i osvetljena odmorišta i parkirališta, posebno za duže pauze i noćenja. Još prilikom planiranja rute treba preferirati odgovarajuće parkinge.
 • Tokom transporta se ne smeju voziti neovlašćena treća lica. Transporte treba stalno pratiti kako bi bila garantovana stalna komunikacija između dispečera i vozača.
TIMOCOM-avoidance-of-cargo-theft

Vaša sigurnosna kontrola radi sprečavanja krađe tovara

Sa našom ček listom efikasno štitite svoje preduzeće od prevare
 

Crne ovce nisu nov fenomen u transportnoj branši. Novo je da su prevaranti sve drskiji. Zbog toga je još važnije primeniti efikasna sredstva i preduzeti mere koje će pomoći da se spreče prevare i krađe.

TIMOCOM GmbH i OSCAR SCHUNCK AG & CO. KG su zajednički razvili sveobuhvatnu kontrolnu listu za preduzeća, koja pomaže da se već pre zaključenja ugovora bolje proveri identitet Vaših poslovnih partnera. Savetujemo svim odgovornim zaposlenim da preuzmu ček listu za popunjavanje kako bi uz pomoć navedenih pitanja unapred proverili ozbiljnost pružaoca transportnih usluga.

Ček lista za sprečavanje krađe tereta

do vrha