Lider na tržištu među transportnim berzama

Sa aplikacijama tereti i tovarni prostor delujete brzo i efikasno na spot tržištu. Bez obzira na to da li ste pružalac transportnih usluga ili nalogodavac. Ovde ćete naći poslovne partnere koje tražite. Prednosti za Vas: Profitirate od novih poslovnih mogućnosti, porasta prometa i manje praznih vožnji. Koristite i naše specijalne ponude za Kurier-Express-Paket-usluge (KEP) ili pronađite teret i tovarni prostor preko našeg Transportni barometar.

Vaše prednosti:

  • Dobijte pristup na milion međunarodnih ponuda tovarnog prostora i tereta dnevno
  • Izbegnite skupe prazne vožnje
  • Optimizujte iskorišćenost svog voznog parka paralelnim unosom Vašeg slobodnog tovarnog prostora i pretragom raspoloživih kapaciteta.
  • Dobijajte obaveštenja kada se u sistemu postave ponude koje odgovaraju filterima Vaše pretrage.
  • Radite istovremeno u više pretraga, pregledno organizovano različitim karticama
  • Povećajte svoju mrežu uz pomoć više od 50.000 potencijalnih poslovnih partnera iz cele Evrope
  • Smanjite greške prilikom prenosa korišćenjem istoimenog interfejsa berza tereta

Pretraga tereta

Na berzi tereta dnevno se nudi do milion međunarodnih Tovarni prostor i ponuda tereta trenutno preko 147.000 korisnika iz cele Evrope. Tu ima za svakog ponešto. Sasvim svejedno da li ste prevoznik, špedicija ili preduzeće iz proizvodnje i trgovine.

Freight-exchange-Easily-find-freight

Freight-exchange-Quickly-enter-vehicles

Postavite vozila

Uz pomoć komforne maske za unos vozila kao nalogoprimac možete postaviti ponude tovarnog prostora sa informacijama o tipu vozila, zapremini/težini, datumu, poziciji i odredištu vozila. Na taj način izbegavate prazne vožnje, ali i nepotrebne troškove. Potencijalni nalogodavci stupaju sa Vama u kontakt jednim klikom na Vašu ponudu.

Ponuda tereta

Preko polja unos tereta i pregled tereta možete kako da pronađete tako i da ponudite sve vrste tereta. Kao nalogodavac pokušajte što detaljnije da opišete Vašu pošiljku u smislu veličine, vrste, težine, polaznog i odredišnog mesta. Na taj način onima koji traže terete olakšavate da prepoznaju vlastite potrebe i brže će Vas kontaktirati.

Freight-exchange-Offer-freight-smartly

Freight-exchange-Securely-select-freight

Izaberi ponudu

U detaljnom pregledu ponude tereta pronalazite dodatne informacije o izabranom teretu. Klikom na Vašu ponudu nalogoprimci dobijaju i prikaz Vaših kontakt podataka i mogu kao potencijalni partneri direktno stupiti u kontakt sa Vama.

Koristite aplikacije berze tereta u sistemu pametne logistike

Testirajte besplatno sada

Imate li pitanja? Rado ćemo Vam pomoći:

Traženje ponuda tereta i tovarnog prostora

Do milion internacionalnih ponuda dnevno. Nemojte se zadovoljavati ničim manjim.

Isečak međunarodnih ponuda tereta: Srbija - svih zemalja

Termin

od

do

Zainteresovani ste za ovu ponudu od 'RS' do 'RS'?

Zainteresovani ste za ovu ponudu od 'RS' do 'RS'?

Zainteresovani ste za ovu ponudu od 'RS' do 'RS'?

Zainteresovani ste za ovu ponudu od 'RS' do 'RS'?

Zainteresovani ste za ovu ponudu od 'RS' do 'RS'?

Zainteresovani ste za ovu ponudu od 'RS' do 'RS'?

Zainteresovani ste za ovu ponudu od 'RS' do 'RS'?

Zainteresovani ste za ovu ponudu od 'RS' do 'RS'?

Zainteresovani ste za ovu ponudu od 'RS' do 'RS'?

Zainteresovani ste za ovu ponudu od 'RS' do 'RS'?

Zainteresovani ste za ovu ponudu od 'RS' do 'RS'?

Zainteresovani ste za ovu ponudu od 'RS' do 'RS'?

Zainteresovani ste za ovu ponudu od 'RS' do 'RS'?

Zainteresovani ste za ovu ponudu od 'RS' do 'RS'?

Zainteresovani ste za ovu ponudu od 'RS' do 'RS'?

Zainteresovani ste za ovu ponudu od 'RS' do 'RS'?

Zainteresovani ste za ovu ponudu od 'RS' do 'RS'?

Zainteresovani ste za ovu ponudu od 'RS' do 'RS'?

Zainteresovani ste za ovu ponudu od 'RS' do 'RS'?

Zainteresovani ste za ovu ponudu od 'RS' do 'RS'?

Poslednje osvežavanje 2022-07-13T06:45:00Z


Zainteresovani ste za ovu ponudu od 'RS' do 'RS'?


Zainteresovani ste za ovu ponudu od 'RS' do 'RS'?


Zainteresovani ste za ovu ponudu od 'RS' do 'RS'?


Zainteresovani ste za ovu ponudu od 'RS' do 'RS'?


Zainteresovani ste za ovu ponudu od 'RS' do 'RS'?


Zainteresovani ste za ovu ponudu od 'RS' do 'RS'?


Zainteresovani ste za ovu ponudu od 'RS' do 'RS'?


Zainteresovani ste za ovu ponudu od 'RS' do 'RS'?


Zainteresovani ste za ovu ponudu od 'RS' do 'RS'?


Zainteresovani ste za ovu ponudu od 'RS' do 'RS'?


Zainteresovani ste za ovu ponudu od 'RS' do 'RS'?


Zainteresovani ste za ovu ponudu od 'RS' do 'RS'?


Zainteresovani ste za ovu ponudu od 'RS' do 'RS'?


Zainteresovani ste za ovu ponudu od 'RS' do 'RS'?


Zainteresovani ste za ovu ponudu od 'RS' do 'RS'?


Zainteresovani ste za ovu ponudu od 'RS' do 'RS'?


Zainteresovani ste za ovu ponudu od 'RS' do 'RS'?


Zainteresovani ste za ovu ponudu od 'RS' do 'RS'?


Zainteresovani ste za ovu ponudu od 'RS' do 'RS'?


Zainteresovani ste za ovu ponudu od 'RS' do 'RS'?

Poslednje osvežavanje 2022-07-13T06:45:00Z

Zatvorena korisnička grupa (ZKG)

Preduzeća i udruženja imaju mogućnost da na berzi tovarnog prostora i tereta formiraju zatvorene korisničke grupe. One funkcionišu kao jedna vrsta mreže tereta u okviru berze tereta i istovremeno su lukrativne mreže preduzeće.

Članovi grupe tu stavljaju na raspolaganje svoje Tovarni prostor i ponude tereta najpre ekskluzivo u zatvorenim korisničkim grupama, pre nego što pređu na javnu berzu transporta. Tako članovi ZKG imaju prednost u informacijama i vremenu u odnosu na druga preduzeća i mogu brže da pronađu odgovarajuće ponude.

Šta je Zatvorena korisnička grupa?

Uzmite svoj uspeh u svoje ruke. Ceo sistem preko aplikacije!

Transportbarometer-App-für-Tablets-und-Smartphones-von-TimoCom
BMEnet-Gütesiegel-Transporteinkauf-TIMOCOM-2019-2021_thumb

Nagrađeni:

Avgust 2019. godine – Vodeća evropska berza tereta i tovarnog prostora TIMOCOM-a nagrađena je pečatom kvaliteta BME u kategoriji „Nabavka u transportu“.

do vrha