• Tahograf

  Tahograf je merni instrument koji služi za automatsko zapisivanje brzine i pređenog puta vozila, kao i vrste i trajanja aktivnosti vozača.

 • Takse

  Takse su novčane nadoknade za korišćenje drumova, autoputeva, tunela i mostova. Drugi naziv za takse je drumarina.

 • Tegljač

  Tegljač je kamion kod kojeg ne postoji tovarni prostor, već samo specijalni zglob (sedlo), na koji se oslanja prednji deo poluprikolice, u kojoj se prevozi teret.

 • Tender

  Tender je engleski pojam i označava deo postupka za dodelu posla i naloga, u toku koga se potencijalni ponuđač poziva da ispostavi svoju ponudu.

 • Težak tovar

  Oznaka za izuzetno težak ili neuobičajeno dugačak, širok ili visok teret koji se ne može transportovati bez upotrebe kranova ili dizalica.

 • Težak transport

  Kod teškog transporta prevozi se ekstremno teška roba.

 • Thermo

  Označava transport temperaturno osetljivih dobara, koja se moraju transportovati na niskim ili visokim temperaturama.

 • TIMOCOM

  Kompanija TimoCom Soft- und Hardware GmbH osnovana je 1997. godine i bavi se pružanjem IT usluga namenjenih svim preduzećima koja su učesnici u transportnom lancu. Sa velikim timom radnika iz različitih zemalja, TimoCom nudi dve evropske nagrađivane platforme:

 • TIMOCOM Assist

  Je telefonska podrška za klijente za sve teme koje se tiču transportne branše. Eksperti TIMOCOM-a pomažu njihovim klijentima kod pitanja u vezi sa proizvodima, računima ili obaveštavaju ih o zabranama vožnje i trenutnim dešavanjima u transportnoj branši.

 • TIMOCOM Identify

  Kada klijenti TIMOCOM-a sumnjaju u identitet njihovih poslovnih partnera, oni to lako mogu da provere sa TIMOCOM Identify. TIMOCOM-ovi stručnjaci proveravaju potencijalne poslovne partnere i upoređuju njihova dokumenta.

 • TIMOCOM Secure

  Je sigurnosni paket TIMOCOM-a. Sigurnosna mreža obuhvata stubove Login, proveru prilaza novih klijenta, Customer Controlling, TIMOCOM Identify, IT sigurnost, TIMOCOM CashCare i sigurnosnu proveru, sa odgovarajućom podrškom. To su mere, koje čine programe

 • TIMOCOM to go

  Svi TC Truck&Cargo®-klijenti mogu vrlo jednostavno i fleksibilno da dobiju informacije preko telefona o trenutnim ponudama tovarnog prostora i tovara dok putuju. TIMOCOM eksperti na zahtev korisnika putem telefona unose ponude vozila u berzu. Prednost:

 • Tip kamiona

  Označava različite tipove kamiona npr. prikoličar, tegljač i sl.

 • Tkana cerada

  Nema fiksirane bočne strane, već su one opremljene klizećim ceradama sa integrisanim remenima za učvršćivanje (gurtnama). Ove cerade se mogu povući na dole, što umnogome olakšava utovar i istovar, naročito kod robe u rasutom stanju.

 • Tovarni metar

  Standardna merna jedinica u prevozu kamionom. Predstavlja 1 dužni metar spremišnog prostora kamiona. Ako je približna širina kamiona, na primer, 2.4 m, 1 tovarni metar iznosi približno 2.4 m2 (2,4m širine x 1 m dužine).

 • Transport

  Pod transportom se podrazumeva prevoz robe u teretnom saobraćaju, ili lica u putničkom saobraćaju.

 • Transport konja

  Transport konja je poseban oblik transporta životinja kod koga se živi konji prevoze kamionom, automobilom, vozom, brodom ili avionom. Specijalne špedicije za konje nude profesionalan transport konja (uglavnom: sportskih konja, konja za rasplod, tj. konja

 • Transport robe

  Pod transportom robe podrazumeva se prevoz robe ili dobara svih vrsta prevoznim sredstvima kao što su npr. kamion, automobil, železnica, brod ili avion. Postoji razlika između saobraćaja na lokalnim i dužim relacijama. Pod lokalnim saobraćajem podrazumeva

 • Transport životinja

  Pod pojmom transport životinja ili transport stoke podrazumeva se transport živih životinja kamionom, automobilom, vozom, brodom ili avionom.

 • Transportna Internet stranica, Internet stranica o transportu

  Transportna Internet stranica predstavlja Internet stranicu ponuđača transportnih usluga. Tamo se mogu naći na primer informacije o preduzeću, voznom parku ili uslugama.

 • Transportni barometar

  Transportni barometar je prikazatelj tržišta. Transportni barometar predstavlja aktuelnu situaciju u ponudi kapaciteta tovara i tovarnog prostora na evropskom tržištu drumskog transporta. To može da se koristi kod pregovora o ceni odn. istraživanja cene

 • Transportni nalog

  Kada transportni preuzetnik prihvati turu, šalje se odgovarajući nalog špeditera transportnom preduzetniku. On dobija sve bitne informacije kao na primer pošiljaoca/primaoca, podatke sa odgovarajućim vremenskim limitima, podatke o tovaru, tonažu, sve

 • Transportno preduzeće

  Pod pojmom preduzeće podrazumeva se preduzeće koje prevozi trgovačku robu do njenog odredišta.

 • Traženje tereta

  Pod tim se podrazumeva ciljano traženje tereta od strane npr. vozača ili špeditera. U jednoj maski programa unose preference i dobijaju na svom ekranu izborutovara. Tako se na jednostavan način može se optimalno iskoristiti kapacitet vozila.

 • Trgovac/kinja za špediciju i logističke usluge

  Trgovci za špediciju i logističke usluge (ranije: Trgovac/kinja za špediciju) rade u špedicijama i logističkim preduzećima. Oni organizuju slanje dobara, kao i skladištenje, kao i promenu i prodaju saobraćajnih/logističkih usluga. Brinu se o prevozu dobara

 • TruckerFreunde e.V.

  Je forum isključivo za vozače motornih teretnih vozila i njihovih prijatelja. Forum na nemačkom jeziku je osnovan 2003. i služi za razmenu zanimljivih tema između koleginica i kolega u vezi sa transportnom branšom.

Postanite insajder u branši

Primajte redovno relevantne članke, dragocene stručne priloge i ekskluzivne izveštaje za korisnike!


Prijava za bilten

do vrha