• Tahograf

  Tahograf je merni instrument koji služi za automatsko zapisivanje brzine i pređenog puta vozila, kao i vrste i trajanja aktivnosti vozača.

 • Takse

  Takse su novčane nadoknade za korišćenje drumova, autoputeva, tunela i mostova. Drugi naziv za takse je drumarina.

 • Tegljač

  Tegljač je kamion kod kojeg ne postoji tovarni prostor, već samo specijalni zglob (sedlo), na koji se oslanja prednji deo poluprikolice, u kojoj se prevozi teret.

 • Tender

  Tender je engleski pojam i označava deo postupka za dodelu posla i naloga, u toku koga se potencijalni ponuđač poziva da ispostavi svoju ponudu.

 • Težak tovar

  Oznaka za izuzetno težak ili neuobičajeno dugačak, širok ili visok teret koji se ne može transportovati bez upotrebe kranova ili dizalica.

 • Težak transport

  Kod teškog transporta prevozi se ekstremno teška roba.

 • Thermo

  Označava transport temperaturno osetljivih dobara, koja se moraju transportovati na niskim ili visokim temperaturama.

 • TIMOCOM

  Kompanija TimoCom Soft- und Hardware GmbH osnovana je 1997. godine i bavi se pružanjem IT usluga namenjenih svim preduzećima koja su učesnici u transportnom lancu. Sa velikim timom radnika iz različitih zemalja, TimoCom nudi dve evropske nagrađivane platforme:

 • TIMOCOM Assist

  Je telefonska podrška za klijente za sve teme koje se tiču transportne branše. Eksperti TIMOCOM-a pomažu njihovim klijentima kod pitanja u vezi sa proizvodima, računima ili obaveštavaju ih o zabranama vožnje i trenutnim dešavanjima u transportnoj branši.

 • TIMOCOM Identify

  Kada klijenti TIMOCOM-a sumnjaju u identitet njihovih poslovnih partnera, oni to lako mogu da provere sa TIMOCOM Identify. TIMOCOM-ovi stručnjaci proveravaju potencijalne poslovne partnere i upoređuju njihova dokumenta.

Postanite insajder u branši

Primajte redovno relevantne članke, dragocene stručne priloge i ekskluzivne izveštaje za korisnike!


Prijava za bilten

do vrha