• Fiksni termin

    Fiksni termin postoji kada se prilikom dogovora o transportnom nalogu utvrdi fiksno vreme u koje kamion treba da bude utovaren ili istovaren. Poštovanje ovog termina je sastavni deo ugovorene obaveze o pružanju usluge. Pojam Fiksni termin zamenjuje zastareli

  • Franko

    Reč franko (ponekad i franco) se koristi u trgovačkom jeziku i označava isporuke za koje troškove prevoza tereta (ili poštarinu) snosi pošiljalac, a ne primalac. Suprotno tome pojam „iz fabrike“ (ili takođe i „nije besplatno“) znači da primalac preuzima

  • FTL (Full Truck Load)

    Kao FTL (Full Truck Load) se označava transport kod koga kamion prevozi jedan jedini tovar kojim je potpuno iskorišćen njegov kapacitet. Na nemačkom se to naziva kompletan tovar. Kompletni tovari su veoma pogodni kako za vozače, tako i za transportna

Postanite insajder u branši

Primajte redovno relevantne članke, dragocene stručne priloge i ekskluzivne izveštaje za korisnike!


Prijava za bilten

do vrha