• BAG

  Je Državna služba za prevoz dobara. BAG se bavi između ostalog pravima saobraćaja i sigurnošću, naplatom za teška motorna vozila, vozačkim osobljem kao i posmatranjem tržišta. Dodatne informacije možete naći na www.bag.bund.de.

 • Berza logističkog prostora

  Sa Berzom skladišta se mogu pronaći i ponuditi vrlo precizno prostori za skladištenje i logistiku. Najveću onlajn Berzu skladišta u Evropi nudi pružalac usluga informacionih tehnologija TIMOCOM. Ona pomaže, da se popune praznine, da se bolje iskoriste

 • Berza skladišta

  Internet berza skladišta je pretraživač za skladišta. Preko toga se posreduju prazni prostori i površine za skladištenje. Ponuđači koriste platformu da bi postavili njihove slobodne kapacitete sa svim relevantnim informacijama. Preduzeća, koja imaju robu,

 • Berze tovara

  Berze tovarapredstavljaju viruelne platfome namenjene najčešće špediterima i prevoznicima. Korisnici berze mogu ovde da ponude svoje utovare za koje još nemaju mogućnosti za transport.

 • BGL e.V.

  BGL je savez za prevoz robe, logistiku i uklanjanje otpada u Nemačkoj. Tu su predstavljeni različiti interesi iz oblasti drumskog prevoza robe, logistike, špedicije, skladištenja i uklanjanja otpada hiljade preduzeća. Državni savez prevoza robe logistike

 • BVL

  Bundesvereinigung Logistik (BVL) e.V. je najveće logističko udruženje u Nemačkoj. Osnovano je 1978, a danas ima ukupno 7.500 članova koji se nalaze na rukovodećim položajima u industrijskom, trgovinskom ili uslužnom sektoru, kao i u poslovnom svetu.

Postanite insajder u branši

Primajte redovno relevantne članke, dragocene stručne priloge i ekskluzivne izveštaje za korisnike!


Prijava za bilten

do vrha