• Ugovor o špediciji

  Ugovor o špediciji je ugovor na osnovu koga se jedna strana (otpremnik, špediter) obavezuje da u svoje ime, a za račun druge strane (komitenta, nalogodavca domaćeg ili stranog) otprema ili doprema robu, kao i da izvrši sve potrebne radnje, carinske i

 • Ugovorna logistika

  Ugovorna logistika predstavlja model poslovanja između proizvođača ili prodavca dobara i pružaoca logističkih usluga koji se bazira na dugoročnoj saradnji kod znatnog obima poslovanja koje se odvija u okviru ugovornih usluga. Pri tom pružaoc ugovornih

 • Ugovorno tržište

  Ugovorno tržište je ekonomsko mesto, na kom se sklapaju dugoročni ugovori kompleksnih logističkih usluga.

 • Uvoz (Import)

  Import označava ulaz dobara u zemlju.

Postanite insajder u branši

Primajte redovno relevantne članke, dragocene stručne priloge i ekskluzivne izveštaje za korisnike!


Prijava za bilten

do vrha