Kratko i jednostavno sada možete osmisliti i Vaše transportne i logističke procese. Bez obzira da li je u pitanju priprema transporta, izvršenje ili upravljanje nalozima, u Sistemu pametne logistike TIMOCOM-a ćete pronaći odgovarajuću aplikaciju za Vaše potrebe i Vaš stepen digitalizacije.

Transportni barometar

Transportni barometar je prikazatelj tržišta. Transportni barometar predstavlja aktuelnu situaciju u ponudi kapaciteta tovara i tovarnog prostora na evropskom tržištu drumskog transporta. To može da se koristi kod pregovora o ceni odn. istraživanja cene tržišta. Transportni barometar stoji na raspolaganju kao aplikacija za iPhone i Android, kao i na internetu i verzija za štampanje u velikim stručnim novinama i časopisima.

Postanite insajder u branši

Primajte redovno relevantne članke, dragocene stručne priloge i ekskluzivne izveštaje za korisnike!


Prijava za bilten

do vrha