• Paket

  Paket je pojedinačni deo tovara, najmanja jedinica koja sačinjava pošiljku

 • Paleta

  Palete, ili preciznije transportne palete, su zaravnjene strukture za prenos tereta i koriste se za prevoz robe koja se može slagati jedna na drugu. Dostupne su u različitim dizajnovima (npr. ravne ili valjkaste palete) i od različitih materijala kakvi

 • Paletar / Mrav

  Paletar ili često zvan mrav, je transportno vozilo, koje po izboru može da funkcioniše sa ili bez motora. Služi za transport paleta ili kutija sa rešetkama.

 • Planiranje tura

  Označava organiziranje slanja robe (bilo ručno, ili uz pomoć odgovarajućeg softvera). Pošiljke se raspoređuju tako da se troškovi ture i utrošeno vreme svedu na minimum.

 • Poluprikolica

  Poluprikolica je vučeno priključno vozilo koje je predviđeno da bude priključeno vučnom motornom vozilu. Za vrijeme vuče oslonjena je svojim prednjim delom na vučno vozilo (tegljač), prenoseći tako deo svoje težine na stražnji deo tegljača. Ima jednu

 • Potvrda naloga

  Ako špedicija prihvati određeni nalog, dobavljač ima mogućnost to klijentu pismenim putem da potvrdi. Kratko: AB.

 • Povratni tovar

  Pojam tovar opisuje ukupnu količinu robe u prostoru za tovar, tj. u prostorima za tovar prevoznih sredstava kao što su kamion, automobil, brod, voz ili avion. Na odredištu tovara, roba se istovaruje. Ako se na tom mestu utovari novi teret, koji se vraća

 • Pošiljaoc

  Pošiljaoc je uglavnom onaj koji daje nalog transportnom pružaocu usluga. On preuzima transportno dobro od pošiljaoca i prenosi do primaoca.

 • Prazne vožnje

  Prazna vožnja transportnog vozila je vožnja bez tovara. To znači da su sve vožnje teretnog motornog vozila bez tovara prazne vožnje. To može da prouzrokuje velike troškove. Pomoć nudi firma TIMOCOM sa najvećom Berzom tovara i tovatnog prostora u Evropi

 • Prevoz stoke

  Pod pojmom transport životinja ili transport stoke podrazumeva se transport živih životinja kamionom, automobilom, vozom, brodom ili avionom.

 • Prevoz velikog kapaciteta

  Prevoz velikog kapaciteta podrazumeva transport mimo standardnih mera. Nestandardne mere znače prekoračenje visine, širine ili dužine.

 • Primalac

  Primalac preuzima robu, to znači on je tačka dostave dobara.

 • Procena kreditne sposobnosti

  Ovom procenom se utvrđuje kreditna sposobnost neke kompanije na osnovu finansijskih izveštaja za prethodnu godinu i trenutnog stanja bruto bilansa tekuće godine.

 • Production planning (Proizvodno planiranje)

  U poslovnim okvirima, ovo je organizaciona jedinica odgovorna za raspoređivanje i za količinu isporučenih dobara.

 • Proizvodnja

  Pod pojmom proizvodnja podrazumeva se proizvodnja iizrada materijalnih dobarai usluga. Proizvodnja je poslovni proces, koji traje od razvoja proizvoda do njegove prodaje. Ovaj proces se može posmatrati kao proizvodni ili izradni proces. U proizvodnji

Postanite insajder u branši

Primajte redovno relevantne članke, dragocene stručne priloge i ekskluzivne izveštaje za korisnike!


Prijava za bilten

do vrha