• Sandučar

  Spoljni izgled u obliku kutije, odnosno potpuno zatvoren i natkriven kamion.

 • Serijska pošiljka

  Kada nekoliko pošiljalaca sakupi i preda svoju pošiljku jednom zajedničkom prevozniku, koji zatim robu otprema istom primaocu.

 • Silos

  Silos je veliki smeštajni kapacitet za robu u rasutom stanju. U ruralnim oblastima na primer, stilosi veličine od 10 do 20 m se koriste za skladištenje žitarica. Cilindričnog su oblika i izrađeni od betona, kamena, čelika, drveta ili plastike.

 • Sistem određivanja položaja vozila

  Sistem određivanja položaja vozila je sistem koji korisniku nudi mogućnost, da se informiše o poziciji određenog transportnog vozila. Uz to se, zavisno od opreme, mogu ispitati drugi podaci o vozilu i preneti korisniku. Tako se može brzo reagovati na

 • Sistem za upravljanje prevozom

  Sistem za upravljanje prevozom je alat za disponente. Sa sistemom za upravljanje prevozom disponent može upravljati nalozima koje je primio od otpremnika/proizvođača i uređivati ih. Time se planiraju ture i rute. U svakom trenutku je vidljiva iskorišćenost

 • Skladište

  Mesto na kome se čuva roba u tranzitu. Skladište, pre svega, mora posedovati kapacitete za prijem, obavljanje komisionih poslova i transport materijala.

 • Skladištenje

  Skladištenje je komercijalno čuvanje robe od strane vlasnika skladišta.

 • Specijalan transport

  Ovde spadaju, na primer, težak transport, prevoz velikog kapaciteta, ili transport koji je vremenski ograničen.

 • Spotmarkt-tržište trenutnog poslovanja

  Spotmarkt-tržište trenutnog poslovanja je ekonomsko mesto na kom se odvijanje jednog posla mora odigrati u kratkom vremenskom intervalu.

 • SVG

  Centralno Državno Udruženje za Drumski SaobraćajSVG Bundes-Zentralgenossenschaft Straßenverkehr eG pomaže preduzećima u transportnoj i logističkoj branši različitim uslugama. Na primer za sigurnost, unapređenje, osiguranja ili obračunavanje putarine.

Postanite insajder u branši

Primajte redovno relevantne članke, dragocene stručne priloge i ekskluzivne izveštaje za korisnike!


Prijava za bilten

do vrha