Kratko i jednostavno sada možete osmisliti i Vaše transportne i logističke procese. Bez obzira da li je u pitanju priprema transporta, izvršenje ili upravljanje nalozima, u Sistemu pametne logistike TIMOCOM-a ćete pronaći odgovarajuću aplikaciju za Vaše potrebe i Vaš stepen digitalizacije.

Trgovac/kinja za špediciju i logističke usluge

Trgovci za špediciju i logističke usluge (ranije: Trgovac/kinja za špediciju) rade u špedicijama i logističkim preduzećima. Oni organizuju slanje dobara, kao i skladištenje, kao i promenu i prodaju saobraćajnih/logističkih usluga. Brinu se o prevozu dobara u drumskom i voznom saobraćaju ili rade u paketnim i kurirskim službama, u morskom ili avio saobraćaju dobara.

Postanite insajder u branši

Primajte redovno relevantne članke, dragocene stručne priloge i ekskluzivne izveštaje za korisnike!


Prijava za bilten

do vrha