• Obaveštenje

  Kod obaveštenja o dobavljanju određeno transportno preduzeće javlja kada vozilo otprilike stiže, broj artikala sa težinom odn. volumenom robe unapred kod primaoca, tako da se na mestu istovara mogu preuzeti potrebne mere.

 • Opasna roba / opasni materijali

  Dobra koja je opasno transportovati. Ovde spadaju, na primer, radioaktivne, eksplozivne, lakozapaljive, otrovne i korozivne materije.

 • Otpremajuća preduzeća

  Pod otpremajućim preduzećem se podrazumeva preduzeće koje daje nalog za logističke usluge jednom pružaocu logističkih usluga. Preduzeća iz proizvodne i tragovinske braše označavaju otpremajuću privredu.

 • Otpremnik

  Otpremnik je onaj koji organizuje transport robe ili dobara preko prevoznika.

Postanite insajder u branši

Primajte redovno relevantne članke, dragocene stručne priloge i ekskluzivne izveštaje za korisnike!


Prijava za bilten

do vrha