skip navigation

Rečnik transporta

Unosi u leksikon

A B C Č D E F H I J K L M N O P R S Š T U V Z
 • Obaveštenje

  Kod obaveštenja o dobavljanju određeno transportno preduzeće javlja kada vozilo otprilike stiže, broj artikala sa težinom odn. volumenom robe unapred kod primaoca, tako da se na mestu istovara mogu [...]

 • Opasna roba / opasni materijali

  Dobra koja je opasno transportovati. Ovde spadaju, na primer, radioaktivne, eksplozivne, lakozapaljive, otrovne i korozivne [...]

 • Otpremajuća preduzeća

  Pod otpremajućim preduzećem se podrazumeva preduzeće koje daje nalog za logističke usluge jednom pružaocu logističkih usluga. Preduzeća iz proizvodne i tragovinske braše označavaju otpremajuću [...]

 • Otpremnik

  Otpremnik je onaj koji organizuje transport robe ili dobara preko [...]

Uvek u toku

Ovde možete da se prijavite za besplatni bilten.

Prijava za bilten

Sva polja sa oznakom '*' su obavezna i molimo Vas da ih popunite.

Slanjem formulara za registraciju potvrđujete da ste upoznati sa našim Smernicama o zaštiti podataka.

Prijava za bilten:


Vaše lične podatke (adresa e-pošte, ime i prezime) TIMOSOFT GmbH prosleđuje radi slanja informacija e-poštom banci podataka sC-Networks GmbH (Registarski sud: Okružni sud Minhen, registrski broj: HRB 14 65 73), Enzianstr. 2, 82319 Starnberg. SC-Networks GmbH podleže Saveznom zakonu o zaštiti podataka, kao i uputstvima TIMOCOM GmbH.

do vrha