• Kabasta roba

  Odnosi se na tovar velikih zapremina ili dimenzija, ili dobra koja se ne mogu slagati jer su glomazna, nezgrapna.

 • Kabotaža

  Kada strano transportno preduzeće obavlja transportne usluge unutar jedne države za novac (zemlja EU), onda se ta radnja naziva kabotažom.

 • Kalkulator puta

  Naziva se i putni planer. To su ustvari kompjuterski programi koji proračunavaju najbolju maršrutu od tačke polaska do odredišne tačke. Često omogućavaju i proračun troškova ture i sadrže mnoge dodatne funkcije za pronalaženje najkraćeg i najbržeg puta,

 • Kamion (nemački LKW)

  LKW je skraćenica za Lastkraftwagen, koji se naziva i ‘Laster’ ili „truck“ u američkoj varijanti engleskog jezika. Ovaj termin označava vozilo koje se pretežno koristi za transport dobara, a kod kojeg vozačeva kabina vuče telo vozila dizajnirano tako

 • Kamionski tovar

  Pod kamionskim tovarom podrazumeva se roba koja se prevozi kamionom.

 • KEP

  Skraćenica za Kurir-ekspres paketnu uslugu. Označava transport tereta male težine, gde pojedinačni komad ne sme biti teži od 31 kg.

 • Kiper

  Posebno dizajniran kamion sa otvorenom gornjom površinom. On ima sanduk koji se može nagnuti unazad ili bočno (sa bočnim stranama koje se otvaraju), ili kontejner sa fiksiranim bočnim stranama i visokim zidovima, koji se naginje unazado unazad. Kiper

 • Kolebanje dizela

  Kolebanje dizela služi tome, da se radi protiv oscilacija cena dizela. Dogovor za to se vrši individualno između transportnog pružaoca usluga i klijenta.

 • Komadna roba

  Sva sitnija dobra, koja se mogu transportovati i utovarati kao pojedinačne stavke tj. svi predmeti koji ne zahtevaju dodatne transportne kontejnere i mogu se transportovati kamionom, kontejnerom ili avionom.

 • Kompletan utovar

  Kompletan utovar označava klijenta koji je naručio pun utovar kamiona upućen samo jednom primaocu.

Postanite insajder u branši

Primajte redovno relevantne članke, dragocene stručne priloge i ekskluzivne izveštaje za korisnike!


Prijava za bilten

do vrha