• Kabasta roba

  Odnosi se na tovar velikih zapremina ili dimenzija, ili dobra koja se ne mogu slagati jer su glomazna, nezgrapna.

 • Kabotaža

  Kada strano transportno preduzeće obavlja transportne usluge unutar jedne države za novac (zemlja EU), onda se ta radnja naziva kabotažom.

 • Kalkulator puta

  Naziva se i putni planer. To su ustvari kompjuterski programi koji proračunavaju najbolju maršrutu od tačke polaska do odredišne tačke. Često omogućavaju i proračun troškova ture i sadrže mnoge dodatne funkcije za pronalaženje najkraćeg i najbržeg puta,

 • Kamion (nemački LKW)

  LKW je skraćenica za Lastkraftwagen, koji se naziva i ‘Laster’ ili „truck“ u američkoj varijanti engleskog jezika. Ovaj termin označava vozilo koje se pretežno koristi za transport dobara, a kod kojeg vozačeva kabina vuče telo vozila dizajnirano tako

 • Kamionski tovar

  Pod kamionskim tovarom podrazumeva se roba koja se prevozi kamionom.

 • KEP

  Skraćenica za Kurir-ekspres paketnu uslugu. Označava transport tereta male težine, gde pojedinačni komad ne sme biti teži od 31 kg.

 • Kiper

  Posebno dizajniran kamion sa otvorenom gornjom površinom. On ima sanduk koji se može nagnuti unazad ili bočno (sa bočnim stranama koje se otvaraju), ili kontejner sa fiksiranim bočnim stranama i visokim zidovima, koji se naginje unazado unazad. Kiper

 • Kolebanje dizela

  Kolebanje dizela služi tome, da se radi protiv oscilacija cena dizela. Dogovor za to se vrši individualno između transportnog pružaoca usluga i klijenta.

 • Komadna roba

  Sva sitnija dobra, koja se mogu transportovati i utovarati kao pojedinačne stavke tj. svi predmeti koji ne zahtevaju dodatne transportne kontejnere i mogu se transportovati kamionom, kontejnerom ili avionom.

 • Kompletan utovar

  Kompletan utovar označava klijenta koji je naručio pun utovar kamiona upućen samo jednom primaocu.

 • Kontejner

  Od latinskog continere = držati zajedno, obuhvatati, označava uglavnom standardizovane rezervoare velikog kapaciteta za transport i skladištenje dobara.

 • Kopneni saobraćaj

  Pod pojmom kopneni saobraćaj smatraju se sve vrste saobraćaja na čvrstom tlu, dakle na zemlji. Pojam konkretno označava transport robe na zemlji preko drumova ili šina, dakle, kamionom, automobilom ili vozom.

 • Korišćenje skladišta

  Korišćenje skladišta zavisi pre svega od prirode skladišta odn. skladišne površine. Skladišni prostor mora da bude opremljen u zavisnosti od toga, kakva roba treba da se čuva. Za skladištenje rashlađene robe je na primer neophodna skladišna prostorija

 • Kurirska služba

  (lat.currere = trčati) Kurirska služba transportuje manje pošiljke direktno od pošiljaoca do primaoca, u kratkom vremenskom roku.

 • KVO

  Regulative u drumskom saobraćaju za transport na velikim rastojanjima.

Postanite insajder u branši

Primajte redovno relevantne članke, dragocene stručne priloge i ekskluzivne izveštaje za korisnike!


Prijava za bilten

do vrha