• Šleper

    Naziva se i poluprikoličar. Sastoji se od kabine vozača koja ne sadrži utovarnu površinu i od (zamenljive) poluprikolice. Kabina dakle ne transportuje robu, već samo vuče poluprikolicu na kojoj se nalazi roba, odatle i termin „tegljač“ (nemački: Zugmaschine)

  • Špedicija

    Špedicija je preduzeće koje u sopstveno ime i za svoj račun organizuje transport robe za nalogodavca, ne pružajući pritom uslugu transporta. U zavisnosti od karakteristika robe angažuju se usluge prevoza železnicom, kamionom, pomorskim ili rečnim brodom

  • Špediter

    Uopšteno govoreći, ovaj termin se odnosi na kompaniju koja obezbeđuje logističke usluge i podršku.

Postanite insajder u branši

Primajte redovno relevantne članke, dragocene stručne priloge i ekskluzivne izveštaje za korisnike!


Prijava za bilten

do vrha