Kratko i jednostavno sada možete osmisliti i Vaše transportne i logističke procese. Bez obzira da li je u pitanju priprema transporta, izvršenje ili upravljanje nalozima, u Sistemu pametne logistike TIMOCOM-a ćete pronaći odgovarajuću aplikaciju za Vaše potrebe i Vaš stepen digitalizacije.

Fiksni termin

Fiksni termin postoji kada se prilikom dogovora o transportnom nalogu utvrdi fiksno vreme u koje kamion treba da bude utovaren ili istovaren. Poštovanje ovog termina je sastavni deo ugovorene obaveze o pružanju usluge.

Pojam
Fiksni termin zamenjuje zastareli pojam „terminska roba“. Nadređeni pojam je „fiksni posao“.

Svakodnevna praksa
Fiksni termini se češće ugovaraju za istovar, a ređe za utovar. Dogovoreni fiksni termin govori pre svega o tome do kada roba najkasnije mora da bude kod klijenta. Ako kamion dođe ranije, onda se smatra da je termin ispoštovan. Međutim, postoje i fiksni termini kod kojih roba ne sme da stigne ranije. Iz različitih razloga, npr. dizalica za istovar je naručena za određeno vreme, ulica mora biti blokirana da bi kamion mogao da prođe. Pored toga, fiksni termini se dodeljuju da bi se osiguralo strogo upravljanje vremenskim okvirima. Na taj način bi trebalo da se izbegne vreme čekanja na utovarno/istovarnoj rampi.

Postanite insajder u branši

Primajte redovno relevantne članke, dragocene stručne priloge i ekskluzivne izveštaje za korisnike!


Prijava za bilten

do vrha