Kratko i jednostavno sada možete osmisliti i Vaše transportne i logističke procese. Bez obzira da li je u pitanju priprema transporta, izvršenje ili upravljanje nalozima, u Sistemu pametne logistike TIMOCOM-a ćete pronaći odgovarajuću aplikaciju za Vaše potrebe i Vaš stepen digitalizacije.

Ugovorna logistika

Ugovorna logistika predstavlja model poslovanja između proizvođača ili prodavca dobara i pružaoca logističkih usluga koji se bazira na dugoročnoj saradnji kod znatnog obima poslovanja koje se odvija u okviru ugovornih usluga. Pri tom pružaoc ugovornih logističkih usluga preuzima logističke poslove u lancu stvaranja vrednosti i na taj način predstavlja vezu između svih učesnika.

Pogledajte i pod:

  • Ugovorno tržište

    Ugovorno tržište je ekonomsko mesto, na kom se sklapaju dugoročni ugovori kompleksnih logističkih usluga.

Postanite insajder u branši

Primajte redovno relevantne članke, dragocene stručne priloge i ekskluzivne izveštaje za korisnike!


Prijava za bilten

do vrha