Kratko i jednostavno sada možete osmisliti i Vaše transportne i logističke procese. Bez obzira da li je u pitanju priprema transporta, izvršenje ili upravljanje nalozima, u Sistemu pametne logistike TIMOCOM-a ćete pronaći odgovarajuću aplikaciju za Vaše potrebe i Vaš stepen digitalizacije.

Logistika 4.0

Pod Logistikom 4.0 se podrazumeva najsavremenija logistika koja obuhvata umrežavanje, digitalizaciju i Cloud-Computing. Shodno tome, zadatak logističara više nije ograničen – kao ranije – na sam transport, već se oslanja i na funkcije van preduzeća i funkcije koordinacije logistike u celokupnom lancu isporuke.

Pojam Logistika 4.0 je zasnovan na konceptu Industrije 4.0, koji je prvi put upotrebljen 2011. godine u Hanoveru, na IAA sajmu za komercijalna vozila. Shodno tome, nalazimo se u četvrtoj industrijskoj revoluciji. Prva se dogodila kada je upotrebljena energija vodene pare, druga sa korišćenjem električne energije i uvođenjem pokretnih traka. Treća industrijska revolucija – koja se još naziva i digitalnom revolucijom – započela je sa automatizacijom proizvodnje i korišćenjem elektronike, kao što je npr. programibilni logički kontroler.

Logistika 4.0 nastavlja taj trend korišćenjem moderne informacione i komunikacione tehnike. Pametni i digitalno umreženi sistemi treba da omoguće ljudima, mašinama, postrojenjima, logistici i proizvodima da direktno međusobno komuniciraju. Kada se logistika u što ranijoj fazi u uključi u lanac snabdevanja, postiže se optimizacija „just-in-time“ proizvodnje. S druge strane, prevoznici se nadaju većoj sigurnosti planiranja, još boljem iskorišćenju svog voznog parka i kraćim vremenima čekanja na mestima utovara/istovara.

Postanite insajder u branši

Primajte redovno relevantne članke, dragocene stručne priloge i ekskluzivne izveštaje za korisnike!


Prijava za bilten

do vrha