Kratko i jednostavno sada možete osmisliti i Vaše transportne i logističke procese. Bez obzira da li je u pitanju priprema transporta, izvršenje ili upravljanje nalozima, u Sistemu pametne logistike TIMOCOM-a ćete pronaći odgovarajuću aplikaciju za Vaše potrebe i Vaš stepen digitalizacije.

Internacionalna špedicija

U vreme globalizacije prevoz robe na velike udaljenosti je sve važniji. Internacionalna špedicija organizuje sa svim pravima i obavezama prevoz preko granica zemalja i gradi na taj način vezu između nalogodavca i prevoznika. Prilikom realizacije posla špedicija zaračunava maržu na cenu prevoza. Ponude izvlači na primer iz internacionalnih berzi tovara. Pored redovnog transportnog poslovanja, internacionalna špedicija organizuje još i druge dodatne logističke usluge, kao na primer skladištenje robe ili kompletnu obradu dokumenata i carinskih poslova.

Postanite insajder u branši

Primajte redovno relevantne članke, dragocene stručne priloge i ekskluzivne izveštaje za korisnike!


Prijava za bilten

do vrha