Kratko i jednostavno sada možete osmisliti i Vaše transportne i logističke procese. Bez obzira da li je u pitanju priprema transporta, izvršenje ili upravljanje nalozima, u Sistemu pametne logistike TIMOCOM-a ćete pronaći odgovarajuću aplikaciju za Vaše potrebe i Vaš stepen digitalizacije.

CMR

CMR označava međunarodni sporazum o prekograničnim transportima koji se obavljaju kopnenim putem.

CMR je skraćenica za „Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route“, na srpskom: Međunarodni sporazum o transportnim ugovorima u drumskom prevozu robe. Sporazum reguliše dodelu i obradu naloga, odgovornost u slučaju kašnjenja, kao za gubitak ili oštećenje robe koja se transportuje. Pored toga, sporazum sadrži propise koji se odnose na reklamacije i slučaj kada robu prevozi više prevoznika robe u nizu. Ukoliko činjenično stanje nije dovoljno pokriveno CMR sporazumom, dodatno se primenjuje nacionalno pravo. Konvencija je namenjena isključivo za tovare drumskih vozila. Kontejneri i izmenljive nadgradnje kao takvi se ne smatraju vozilima u smislu CMR. Za takve međunarodne transporte se izdaje standardizovani CMR tovarni list.

Istorija
Sporazum je zaključen 1956. godine pod okriljem organizacije UN. Prvobitno ga je potpisalo deset zemalja. CMR članovi osnivači su bile Belgija, Nemačka, Francuska, Luksemburg, Holandija, Austrija, Poljska Švedska i Švajcarska.

Sporazum je u Saveznoj Republici Nemačkoj ratifikovan 1961. godine, a u DDR-u 1974. godine. U međuvremenu su se priključile sve evropske zemlje, a pored njih i dve afričke zemlje (Maroko i Tunis), kao i nekoliko zemalja Centralne Azije i Bliskog Istoka.

Pojam
Pojam CMR u stvari označava sam sporazum, ali se u praksi često (pogrešno) koristi za CMR tovarni list. Ovaj standardizovani formular je u stvari samo propisan za prekogranične transporte kada je (najmanje) zemlja izlaska ili zemlja ulaska robe zemlja članica CMR sporazuma. Međutim, često se koristi i u svakodnevnom prevozu u nacionalnom transportu.

Postanite insajder u branši

Primajte redovno relevantne članke, dragocene stručne priloge i ekskluzivne izveštaje za korisnike!


Prijava za bilten

do vrha