skip navigation

Rečnik transporta

Unosi u leksikon

A B C Č D E F H I J K L M N O P R S Š T U V Z

ADR

ADR (opasne materije)

ADR označava evropski sporazum o opasnim materijama. Ona sadrži odredbe za drumski saobraćaj u vezi pakovanja, osiguranja tovara i obeležavanja opasnih materija.

Pojam

ADR je skraćenica za „Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route“, na srpskom „Evropski sporazum o međunarodnom prevozu opasne robe na putevima“. Međunarodni pojam ADR je u transportnoj branši rasprostranjen toliko da ga skoro svako i u svakoj zemlji razume.

Istorija

Ovaj sporazum je zaključen 1957. u Ženevi, ali je na snagu stupio tek krajem januara 1968. On se na svake dve godine prilagođava najnovijim tehničkim i pravnim saznanjima. Danas su članovi sve zemlje EU, jer je ADR jednom od uredbi EU postao pravosnažan. Osim toga, sporazumu su u međuvremenu pristupile i sve ostale evropske zemlje, kao i Maroko, Tunis i pojedine države centralne Azije koje su ranije pripadale Sovjetskom Savezu. ADR sporazum trenutno broji ukupno 48 država članica (stanje 6/2017).

Propisi

Svaki vozač kamiona koji transportuje opasne materije mora da ima licencu za opasne materije čiji je službeni naziv „Potvrda o ADR obuci“. Ona važi pet godina i automatski ističe ako se ne produži pre datuma isteka. Vozač u tu svrhu mora da pohađa kurs kako bi osvežio i dopunio znanje.

Svakom preduzeću koje redovno prevozi opasne materije potrebno je najmanje jedno lice koje je odgovorno za opasne materije. Ono je odgovorno za to da se postupa u skladu sa propisima i zahtevima za opasne materije.

Svaki kamion koji prevozi opasne materije mora da ima posebnu opremu. U to spadaju sklopive i rasklopive narandžaste table upozorenja, šlem i zaštitne naočare, kao i dva aparata za gašenje požara.

Uvek u toku

Ovde možete da se prijavite za besplatni bilten.

Prijava za bilten

Sva polja sa oznakom '*' su obavezna i molimo Vas da ih popunite.

Slanjem formulara za registraciju potvrđujete da ste upoznati sa našim Smernicama o zaštiti podataka.

Prijava za bilten:


Vaše lične podatke (adresa e-pošte, ime i prezime) TIMOSOFT GmbH prosleđuje radi slanja informacija e-poštom banci podataka sC-Networks GmbH (Registarski sud: Okružni sud Minhen, registrski broj: HRB 14 65 73), Enzianstr. 2, 82319 Starnberg. SC-Networks GmbH podleže Saveznom zakonu o zaštiti podataka, kao i uputstvima TIMOCOM GmbH.

do vrha