Kratko i jednostavno sada možete osmisliti i Vaše transportne i logističke procese. Bez obzira da li je u pitanju priprema transporta, izvršenje ili upravljanje nalozima, u Sistemu pametne logistike TIMOCOM-a ćete pronaći odgovarajuću aplikaciju za Vaše potrebe i Vaš stepen digitalizacije.

ADR

ADR (opasne materije)

ADR označava evropski sporazum o opasnim materijama. Ona sadrži odredbe za drumski saobraćaj u vezi pakovanja, osiguranja tovara i obeležavanja opasnih materija.

Pojam

ADR je skraćenica za „Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route“, na srpskom „Evropski sporazum o međunarodnom prevozu opasne robe na putevima“. Međunarodni pojam ADR je u transportnoj branši rasprostranjen toliko da ga skoro svako i u svakoj zemlji razume.

Istorija

Ovaj sporazum je zaključen 1957. u Ženevi, ali je na snagu stupio tek krajem januara 1968. On se na svake dve godine prilagođava najnovijim tehničkim i pravnim saznanjima. Danas su članovi sve zemlje EU, jer je ADR jednom od uredbi EU postao pravosnažan. Osim toga, sporazumu su u međuvremenu pristupile i sve ostale evropske zemlje, kao i Maroko, Tunis i pojedine države centralne Azije koje su ranije pripadale Sovjetskom Savezu. ADR sporazum trenutno broji ukupno 48 država članica (stanje 6/2017).

Propisi

Svaki vozač kamiona koji transportuje opasne materije mora da ima licencu za opasne materije čiji je službeni naziv „Potvrda o ADR obuci“. Ona važi pet godina i automatski ističe ako se ne produži pre datuma isteka. Vozač u tu svrhu mora da pohađa kurs kako bi osvežio i dopunio znanje.

Svakom preduzeću koje redovno prevozi opasne materije potrebno je najmanje jedno lice koje je odgovorno za opasne materije. Ono je odgovorno za to da se postupa u skladu sa propisima i zahtevima za opasne materije.

Svaki kamion koji prevozi opasne materije mora da ima posebnu opremu. U to spadaju sklopive i rasklopive narandžaste table upozorenja, šlem i zaštitne naočare, kao i dva aparata za gašenje požara.

Postanite insajder u branši

Primajte redovno relevantne članke, dragocene stručne priloge i ekskluzivne izveštaje za korisnike!


Prijava za bilten

do vrha