Kratko i jednostavno sada možete osmisliti i Vaše transportne i logističke procese. Bez obzira da li je u pitanju priprema transporta, izvršenje ili upravljanje nalozima, u Sistemu pametne logistike TIMOCOM-a ćete pronaći odgovarajuću aplikaciju za Vaše potrebe i Vaš stepen digitalizacije.

Špedicija

Špedicija je preduzeće koje u sopstveno ime i za svoj račun organizuje transport robe za nalogodavca, ne pružajući pritom uslugu transporta. U zavisnosti od karakteristika robe angažuju se usluge prevoza železnicom, kamionom, pomorskim ili rečnim brodom ili avionom. U međunarodnom saobraćaju razlikuju se uvozna špedicija, izvozna špedicija i međunarodna špedicija.

Pogledajte i pod:

  • Transport

    Pod transportom se podrazumeva prevoz robe u teretnom saobraćaju, ili lica u putničkom saobraćaju.

Postanite insajder u branši

Primajte redovno relevantne članke, dragocene stručne priloge i ekskluzivne izveštaje za korisnike!


Prijava za bilten

do vrha