TIMOCOM Logo

JavaScript je onemogućen u Vašem pregledniku.

Time se smanjuje funkcionalnost ove web stranice. Kako bi se povećao opseg korišćenja i udobnosti, molimo aktivirajte privremeno JavaScript u podešavanjima Vašeg preglednika.


TIMOCOM Messenger

Dogovorite naloge pismeno preko Messenger-a

TIMOCOM Messenger Vam kao nalogodavcu i nalogoprimcu iz područja proizvodnje i trgovine, špedicije i transportne branše omogućava direktan međusoban kontakt. Pri tom Vam stoji na raspolaganju usluga za komunkaciju vezana za ponudu kao i za neobavezno četovanje. Uz Messenger možete istovremeno da pregovarate sa više potencijalinh partnera za određeni nalog. Na taj način štedite vreme i troškove, a istovremeno se dalje povezujete sa preduzećima naše logističke mreže.

Prednosti na jedan pogled:

  Komunikacija vezana za ponudu sa funkcijom za eksport – idealno za odvijanje i arhiviranje pravno obavezujučih pregovora (vezanih za cenu) o ponudama.
  Sinhronizovanje kontakata i razgovora nezavisno od uređaja – korišćenje preko tableta i pametnog telefona gde god se nalazite
  Pregledan prikaz i filtriranje kao i upravljanje po temama razgovora i poslovnim partnerima u jednom prozoru – neophodno kod velike potražnje za određenu ponudu
  Provereni poslovni partneri i pridržavanje zaštite podataka obezbeđuje sigurnost u najvećoj mogućoj meri u uobičajenom kvatlitetu TIMOCOMa
  Opšte funkcije za negovanje kontakata pre i posle ugovaranja između TIMOCOM-ovih korisnika – takođe optimalno za lično stvaranje mreže kontakata

Galerija slika TIMOCOM Messenger

Start an offer-related chat directly from offer details. Next to the contact person you will see the person's online status.
All important detailled information of an offer or contact person will be shown via mouse-over.
With the export function the chat history can be printed or saved as a PDF for documentation.
Print preview of exported chat with all important information on the specific offer and the whole chat history.
The messenger is divided into three sections: 'Contacts', 'Enquiries' and 'General'. Within the tab 'Contacts' you have an overview on all chatpartners including your chat history. The tabs 'Enquiries' and 'General' filter for offer-related chats or chats with contacts.
After successfully closing the deal, all other offer-related enquiries can be deleted at once.

„TIMOCOM berza tovara i tovarnog prostora je idealna za brzo i efikasno optimizovanje iskorišćenosti mog voznog parka.“

V.S.T. d.o.o., Valentina Šintić, Pomoćnik direktora, TIMOCOM ID: 2026

Na registraciju
Za špedicije – TC Truck&Cargo®

„Među 750.000 ponuda tovarnog prostora i tovara dnevno, postoji neka i za mene.“

Dal Ferro Trasporti S.r.l., Jody Dal Ferro, Disponent, TIMOCOM ID: 14662

Na registraciju
Za prevoznike – TC Truck&Cargo®

„Zahvaljujući od strane TIMOCOMa proverenim pružaocima usluga, moji tovari putuju svuda po Evropi.“

V.S.T. d.o.o., Valentina Šintić, Pomoćnik direktora, TIMOCOM ID: 2026

Na registraciju
Za špedicije – TC Truck&Cargo®

„Pomoću funkcije za tendere na TIMOCOM platformi za transport dobijam dugoročne naloge i mogu pouzdano da planiram.“

Dal Ferro Trasporti S.r.l., Jody Dal Ferro, Disponent, TIMOCOM ID: 14662

Na registraciju
Za prevoznike – TC Truck&Cargo®

„Na TIMOCOM platformi za transport takođe mogu da oglasim i pronađem dugoročne naloge za transport.“

V.S.T. d.o.o., Valentina Šintić, Pomoćnik direktora, TIMOCOM ID: 2026

Na registraciju
Za špedicije – TC Truck&Cargo®

„TIMOCOM berza tovara je moj prvi izbor protiv praznih vožnji.“

Dal Ferro Trasporti S.r.l., Jody Dal Ferro, Disponent, TIMOCOM ID: 14662

Na registraciju
Za prevoznike – TC Truck&Cargo®
Slažem se sa tim da ova strana upotrebljava kolačiće (Cookies) za analize, lične sadržaje i reklame.