TIMOCOM Logo

JavaScript je onemogućen u Vašem pregledniku.

Time se smanjuje funkcionalnost ove web stranice. Kako bi se povećao opseg korišćenja i udobnosti, molimo aktivirajte privremeno JavaScript u podešavanjima Vašeg preglednika.
„Smatramo da je bolje je ići na sigurno i efikasno se zaštititi od prevare. Ovde ćete naći najvažnija pravila za prevenciju krađe!“

Gunnar Gburek

Company Spokesman & Head of Business Affairs

Gunnar Gburek, Company Spokesman & Head of Business Affairs, TIMOCOM

Šta sami možete uraditi za čisto poslovanje

Dobro osmišljenom višedimenzionalnom sigurnosnom mrežom TIMOCOM već mnogo čini da u Vašoj poslovnoj svakodnevici sve besprekorno funkcioniše. Ali i sami možete jednostavnim sredstvima i merama doprineti znatnom povećanju Vaše sigurnosti. Ovde Vam nudimo neke vrste pomoći.

Vaša kontrolna lista za proveru novih poslovnih partnera

Vaša sigurnosna kontrola radi sprečavanja krađe tovara

Slažem se sa tim da ova strana upotrebljava kolačiće (Cookies) za analize, lične sadržaje i reklame.