TIMOCOM Logo

JavaScript je onemogućen u Vašem pregledniku.

Time se smanjuje funkcionalnost ove web stranice. Kako bi se povećao opseg korišćenja i udobnosti, molimo aktivirajte privremeno JavaScript u podešavanjima Vašeg preglednika.
„Smatramo da je bolje je ići na sigurno i efikasno se zaštititi od prevare. Ovde ćete naći najvažnija pravila za prevenciju krađe!“

Gunnar Gburek

Company Spokesman & Head of Business Affairs

Gunnar Gburek, Company Spokesman & Head of Business Affairs, TIMOCOM

Šta sami možete uraditi za čisto poslovanje

Dobro osmišljenom višedimenzionalnom sigurnosnom mrežom TIMOCOM već mnogo čini da u Vašoj poslovnoj svakodnevici sve besprekorno funkcioniše. Ali i sami možete jednostavnim sredstvima i merama doprineti znatnom povećanju Vaše sigurnosti. Ovde Vam nudimo neke vrste pomoći.

Vaša kontrolna lista za proveru novih poslovnih partnera

Vaša sigurnosna kontrola radi sprečavanja krađe tovara

Rečnik transporta – Odgovori na pitanja na temu transporta

Slažem se sa tim da ova strana upotrebljava kolačiće (Cookies) za analize, lične sadržaje i reklame.