TimoCom Logo

JavaScript je onemogućen u Vašem pregledniku.

Time se smanjuje funkcionalnost ove web stranice. Kako bi se povećao opseg korišćenja i udobnosti, molimo aktivirajte privremeno JavaScript u podešavanjima Vašeg preglednika.

Važni saveti i pravila za još više sigurnostiŠta sami možete uraditi za čisto poslovanje

Sa dobro osmišljenim, višestepenim sigurnosnim sistemom TimoCom Secure dosta doprinosimo tome da se sve odvija bez problema. Predstavljamo Vam jednostavne načine i mere pomoću kojih svako može i sam doprineti većem stepenu sigurnosti.

Jednostavne mere predostrožnosti za Vašu bezbednost

Kontrolna lista za proveru novih poslovnih partnera

Najvažnija osnovna pravila za čisto poslovanje

Timocom na početku proverava standardno svoje klijente u cilju postizanja najveće moguće sigurnosti na berzi tovara i tovarnog prostora. Istovremeno i klijent može učiniti nešto za vlastitu sigurnost.

Tako je dovoljno slediti samo nekoliko koraka pomoću kojih možete već pre sklapanja ugovora značajno smanjiti rizik od "nečistih" poslova. TimoCom je stoga napravio popis najvažnijih zadataka kod provere novih poslovnih partnera. Dodatni saveti za izbegavanje krađe tovara možete naći i u sledećem prilogu uz evropska inicijativa preduzeća TimoCom i SCHUNK.

EU inicijativa kompanija TimoCom i SCHUNCK

Vaše osiguranje od krađe tereta

Sa ovom kontrolnom listom štitite efikasno Vaše preduzeće od prevara

Crne ovce u našoj branši nisu nova pojava. Novo je to što su prevare sve bezobraznije. Samim tim je još važnije pronaći delotvorna sredstva i mere koji će pomoći da se prevara i krađa spreče.

Preduzeća TimoCom Soft- und Hardware GmbH i OSCAR SCHUNCK AG & CO. KG zajednički su sastavili kontrolnu listu koja pomaže kod kontrolisanja ideniteta Vaših poslovnih partnera pre sklapanja posla.  Savetujemo svim odgovornim zaposlenima da preuzmu kontrolnu listu kako bi uz pomoć navedenih pitanja unapred proverili pouzdanost pružaoca transportnih usluga.

Slažem se sa tim da ova strana upotrebljava kolačiće (Cookies) za analize, lične sadržaje i reklame.