10.08.2021

TIMOCOM transportni barometar: Ponuda tereta u Evropi premašuje vrednost pre izbijanja pandemije

Drugi kvartal 2021. pokazuje stabilan rast: Obim tereta ponovo premašuje godinu pre krize. Popuštanje restrikcija i efekat nadoknade propuštenog utiču na transportno tržište u Evropi.

Vrednosti iznad prošlogodišnjeg nivoa

Erkrat, 10.08.2021. –  Drugi kvartal 2021. potvrđuje uzlazni trend u drumskom teretnom saobraćaju. Transportni barometar kompanije TIMOCOM pokazuje stalno povećanje ukupnog unosa tereta u Sistem pametne logistike (Smart Logistics System). Ako bacimo pogled na bilans drugog kvartala 2021. godine, uočićemo da se  unos tereta više nego utrostručio u poređenju sa drugim kvartalom 2020. godine, te da je čak premašio vrednost iz istog perioda 2019.

U drugom kvartalu 2021. nastavlja se razvoj iz prvog kvartala: porastom unosa tereta za 51% u odnosu na prvi kvartal 2021, drugi kvartal postiže nove rekordne vrednosti na berzi tereta kompanije TIMOCOM.

Porast unosa tereta i u drugom kvartalu

U drugom kvartalu 2021. nastavlja se razvojni trend iz prvog kvartala. Godina je, naime, dobro počela već u prvom tromesečju, sa porastom ponude tereta za 48% u odnosu na isti period prethodne godine.  Daljim porastom unosa tereta za 51% u odnosu na prvi kvartal 2021, drugi kvartal dostiže nove rekordne vrednosti na berzi tereta kompanije TIMOCOM. U poređenju sa slabim drugim kvartalom u godini korone 2020, to predstavlja povećanje od 251%. U poređenju sa 2019. godinom pre izbijanja pandemije, broj tereta se čak udvostručio!

Nakon prvog kvartala, koji se u martu završio sa plusom, odnosno sa oko 6 miliona unosa tereta više u odnosu na isti mesec 2020. godine, drugi kvartal je nastavio da beleži značajan porast: od aprila se broj generisanih ponuda tereta u Sistem pametne logistike više nego utrostručio. Razlozi za to su, između ostalog, otvaranje maloprodajnih objekata, kao i ukupan privredni razvoj Evrope nakon smirivanja poslednjeg talasa korone. Prerađivačka industrija najvećim delom ponovo radi punim kapacitetom. Ekonomski oporavak se ogleda i u nedostatku tovarnog prostora širom Evrope.

Blagi pad u toku leta nakon istorijskog maksimuma na evropskom tržištu

Razvoj u brojevima: U aprilu 2021. došlo je do umerenog rasta od 2% u odnosu na već jak mart. U maju je unos tereta ponovo značajno porastao - za 18%. „Ovde su pored ublažavanja mera protiv korone važnu ulogu imale i posledice blokade Sueckog kanala. U nedeljama koje su sledile velika količina robe je morala da bude transportovana iz luka u unutrašnjost kontinenta“, kaže Gunar Gburek, predstavnik za medije kompanije TIMOCOM „Osim toga, elektronska trgovina nastavlja da cveta. Ovaj trend ne slabi čak i pored sezonski uslovljenog pada u junu od 5% u odnosu na prethodni mesec.“

U poređenju sa 2020. godinom, koju su obeležila ograničenja u vezi sa korona virusom, u pojedinačnim mesecima u drugom kvartalu 2021. zabeleženi su sledeći maksimumi: 334% u aprilu, 345% u maju i 152% u junu.

Više tereta, manje kamiona

I dalje je uočljiv značajan pad unosa slobodnog tovarnog prostora. U poređenju sa prethodnom godinom u nekim segmentima je zabeležen pad i do 25 procenata. Takav negativan trend svakako je posledica velike ponude tereta. Što znači da je mogućnost upošljavanja raspoloživog tovarnog prostora i dalje veoma velika.  Obilje ponuda tereta uslovilo je stagnaciju potrebe za ponudom slobodnog tovarnog prostora.  Ogromno povećanje unosa tereta očigledno je i kad se pogledaju podaci o pojedinačnim zemljama.

Na mnogim tržištima je premašen nivo iz perioda pre krize

U unutrašnjem saobraćaju u Nemačkoj u drugom kvartalu 2021. registrovano je 69% više tereta nego u prvom kvartalu 2021. To je više nego nadoknadilo blagi pad od 4% u prvom kvartalu 2021. godine, nakon pravog procvata krajem 2020. Mesečni razvoj unutrašnjeg saobraćaja u drugom kvartalu 2021. u Nemačkoj izgledao je ovako: u aprilu +2 procenta, u maju +17 procenata i u junu -5 procenata. Ovakav razvoj se može pripisati ne samo ukupnim ekonomskim. tendencijama, već i viškovima tereta usled kašnjenja kontejnerskih brodova.

Nakon pada od 15 procenata 2020. godine, holandsko tržište je zabeležilo prosečan porast od 6% u prvom kvartalu 2021. Kada je reč o transportu robe, u 2021. godini se očekuje rast od oko 1,5%   ipak, dosadašnja potražnja za transportom u drumskom teretnom saobraćaju i stope rasta daju razlog za optimizam i očekivanje da će ove procene biti premašene. Indikacije pružaju, na primer, sledeći podaci:  broj unosa tereta sa mestom utovara u Holandiji i odredištem u Nemačkoj porastao je u drugom kvartalu 2021. godine za 454% u odnosu na 2020.

Tržište u Poljskoj i dalje pokazuje rast, iako je oporavak nakon ograničenja usled korona virusa nešto sporiji u poređenju sa evropskim tržištem u celini. Povećanje u drugom kvartalu 2021. je manje od ponude tereta u Nemačkoj. Sveukupno je, ipak, zabeležen porast od 183% u odnosu na isti kvartal u prethodnoj godini. U odnosu na već snažan prvi kvartal 2021. (+30%), obim tereta u Poljskoj je u drugom kvartalu uvećan za 15%. Razvoj po mesecima:  Trend iz "snažnog marta" se nastavlja u Poljskoj, iako je u aprilu 2021. zabležen pad od 25% u poređenju sa prethodnim mesecom.  U maju i junu su premašeni rezultati iz prethodnih meseci: plus 9% i plus 16%.

Francuska beleži najveći rast tereta na domaćem tržištu

Najveći porast u unutrašnjem transportu u drugom kvartalu 2021. u poređenju sa prethodnom godinom zabeležen je kod unosa tereta sa mestom utovara i odredištem u Francuskoj: porast od 492% u aprilu, od 283%  u maju i 93% u junu.  Između maja i juna, tržište je ostalo na visokom nivou u prethodnom kvartalu. Impresivniji od toga je samo rast tereta iz Nemačke sa odredištem u Francuskoj - u odnosu na 2020. Ovde su zabeleženi sledeći rezultati:  rast od 1312% u aprilu, 731% u maju i još 99% u junu 2021.

Obim tereta u Španiji iznad nivoa pre krize 

Ponuda tereta poreklom iz Španije sa odredištem u drugim delovima Evrope u drugom kvartalu 2021. nastavlja da značajno raste.  Sa druge strane, kada je reč o teretima iz Evrope sa odredištem u Španiji, oni beleže blag rast u odnosu na prvi kvartal.   U poređenju sa periodom pre krize, maj 2021. se odlikuje značajnim povećanjem, pre svega kada je reč o ponudi tereta iz Španije sa odredištem u Nemačkoj (+104% u odnosu na maj 2019) i Francuskoj (+71% u odnosu na maj 2019). Broj ponuda tereta iz Nemačke sa odredištem u Španiji doživeo je u maju 2021. najsnažniji rast u poređenju sa 2019. godinom - čak 125 procenata.  Maj je, inače, u Španiji uvek veoma jak mesec, zahvaljujući izvozu i uvozu namirnica, a ove godine beleže se odlični rezultati: .  U poređenju sa 2019., ukupan obim tereta povećan je za 80 prozenta u maju 2021. godine. U drugom kvartalu, jedino je ponuda tereta sa odredištem u Rumuniji fluktuirala:   april -53 procenta, maj -12 procenata i juni +73 procenta.

FreightTech peduzeće TIMOCOM svojim Transportnim barometrom od 2009. godine analizira podatke o kretanju transportne ponude i tražnje u 46 evropskih zemalja na Berzi tereta integrisanoj u sistem pametne logistike (Smart Logistics System). Više od 135.000 korisnika generiše svakog dana do 800.000 međunarodnih ponuda tereta i tovarnog prostora. Sistem podržava više od 45.000 klijenata kompanije TIMOCOM da pametno, sigurno i jednostavno dostignu svoje logističke ciljeve. 

Dodatne informacije možete naći na www.timocom.rs.

Preuzmi saopštenje za štampu
do vrha