06.02.2023

TIMOCOM transportni barometar: Evropa u dve brzine

en-q4-2022-freight-offers-europe-900x600px_web (1)

12 odsto više ponuda za prevoz tereta nego prethodne godine, na nivou cele Evrope.

Različit tempo značajnog pada potreba za prevozom. 

Grafikon:  Ponude za prevoz tereta u Evropi 2022. u poređenju sa 2021. godinom. © TIMOCOM


Erkrat, 11.01.2023.godine – TIMOCOM transportni barometar pokazuje veliki pad ponuda za prevoz tereta u četvrtom kvartalu 2022. godine i samim tim, trend pada potražnje za tovarnim prostorom. Ponude objavljene na TIMOCOM Berzi tereta pale su za 36 procenata u odnosu na 3. kvartal. Nakon izuzetno velike potražnje za transportom u prvoj polovini godine, četvrti kvartal predstavlja prekretnicu na evropskom transportnom tržištu.  Sličan razvoj se može uočiti i u Nemačkoj. Tu je u četvrtom kvartalu bilo je čak 39 odsto manje ponuda za prevoz tereta nego u prethodnom tromesečju. Stagnacija u ponudama za prevoz tereta u toj zemlji nastupila je već u junu, dok je na evropskom nivou postala očigledna tek u septembru.


Transportni kapaciteti obezbeđeni u ranoj fazi

Najizraženiji pad se video u decembru. U Nemačkoj su dostupne ponude pale za 55 procenata u odnosu na prethodnu godinu. Širom Evrope ponuda tereta se smanjila za 48 odsto u odnosu na decembar 2021. godine. Sve u svemu, na TIMOCOM-tržištu (TIMOCOM Marketplace) je tokom 2022. godine u celoj Evropi objavljeno 12 odsto više ponuda tereta nego 2021. godine. U Nemačkoj je u 2022. godini bilo samo 2,5 odsto više tereta nego prethodne godine.


Različit tempo pada ponuda za prevoz tereta

Sezonski vrhunac i naknadni drastičan pad broja ponuda za prevoz tereta nisu neuobičajena pojava. Šta je, ipak, razlog za tako različit tempo promena na kraju godine?

„Prevoz tereta u drumskom saobraćaju u ovoj godini karakterišu nedostatak vozača i kapaciteta, kao i "uska grla" u pogledu isporuke. Tome treba dodati i nagli porast inflacije i preteću recesiju. To je navelo mnoge klijente na preispitivanje", kaže Gunnar Gburek, šef Poslovnog sektora u kompaniji TIMOCOM.

Mnoge kompanije su se već unapred pobrinule za transportne kapacitete i za svoje sezonsko poslovanje ih obezbedile u ranoj fazi. To je smanjilo predbožićni obim ponude tereta na našem tržištu, koji je tada pao ispod prošlogodišnjeg nivoa. Osim toga, praznik je ove godine bio tokom vikenda, stvarajući zbog toga više raspoloživih kapaciteta u sedmici koja mu je prethodila i rezultirajući manjom potražnjom u poređenju sa prethodnom godinom. U novembru je veliki deo planiranih transporta već bio dodeljen. Shodno tome, za njih nisu morali da se u kratkom roku pronađu prevoznici, smatra Gunnar Gburek.

„Takođe, sve je veća tendencija sklapanja dugoročnih ugovora sa pružaocima usluga", navodi portparol kompanije. „Potražnja će  i u prvom kvartalu 2023. godine u početku nastaviti da pada, što će dovesti do relaksacije cena prevoza. Dugoročno gledano, cene prevoza tereta u drumskom saobraćaju biće na višem nivou nego što je to bio slučaj u 2021. godini - zbog putarina, doplata za dizel gorivo i troškova zaposlenih.“


Manje transporta između Francuske i Nemačke

Najveći pad u četvrtom kvartalu zabeležen je u transportu iz Belgije (BE) u Nemačku (DE), kao i iz Francuske (FR) u Nemačku i obratno. Poslednje dve navedene zemlje su jedna drugoj jedan od najvažnijih trgovinskih partnera u Evropi. Spoljnotrgovinska razmena Nemačke i Francuske bila je stabilna do oktobra, uprkos energetskoj krizi i inflaciji. Međutim, i prema podacima Saveznog zavoda za statistiku, potražnja iz inostranstva je značajno pala u novembru. Zemlje EU su naručile za 10,3 odsto, a zemlje izvan EU za 6,8 odsto manje robe iz Savezne Republike Nemačke. Potražnja na domaćem tržištu je pala za 1,1 odsto.


Nasuprot tome, količina tereta iz Španije (ES) ka Francuskoj kao krajnjem odredištu, porasla je u četvrtom kvartalu 2022. godine u odnosu na prethodnu. Tako je u oktobru bilo za 15 odsto, a u novembru za 22 odsto više ponuda za prevoz tereta na TIMOCOM tržištu. U decembru 2022. godine, obim tereta na ovoj relaciji dostigao je nivo iz 2021. godine.

This is an embedded image

Tabela: Međugodišnje poređenje velikih promena u ponudi tereta u četvrtom kvartalu. © TIMOCOM


Stabilna ponuda tereta u Poljskoj

Obim tereta ove istočnoevropske zemlje pomalo prkosi negativnom trendu u ostatku Evrope. U četvrtom kvartalu u Poljskoj je bilo ukupno 6 odsto više ponuda za prevoz tereta nego prethodne godine. Obim tereta u četvrtom kvartalu opao je, ukupno gledajući, umereno - za samo 7 odsto u odnosu na treći kvartal 2022. godine, ali je ostao na visokom nivou u poređenju sa promenama u drugim evropskim zemljama.

Spoljna trgovina u istočnoj Evropi se povećala. Obim tereta prevezenog iz Poljske u Rumuniju porastao je u četvrtom kvartalu značajno u odnosu na prethodnu godinu. U oktobru je na TIMOCOM-tržištu plasirano 89 odsto više ponuda za prevoz tereta. U novembru je povećanje iznosilo 7 odsto u odnosu na prethodnu godinu, pre nego što je i ovde, u decembru, zabeležen izrazit pad ponude za 42 procenta.


Samo neznatno povećanje ponude tovarnog prostora u odnosu na prethodnu godinu

U poređenju sa istim kvartalom prethodne godine bilo je dostupno za 8 odsto više ponuda tovarnog prostora nego u četvrtom kvartalu 2021. godine. U odnosu na ponude za prevoz tereta, unosi ponuda tovarnog prostora na TIMOCOM Berzi tereta su tokom 2022. godine tek neznatno varirali zbog sezonskih promena. "Uprkos padu ponuda za prevoz tereta broj ponuda tovarnog prostora je ostao skoro nepromenjen u odnosu na prethodnu godinu", ukazuje Gunnar Gburek.  Nakon porasta od 16 odsto u prvom kvartalu, broj objavljenih ponuda tovarnog prostora u drugom kvartalu bio je niži za 8 odsto u odnosu na prvi kvartal. U trećem kvartalu bilo je za 2 odsto više vozila, u četvrtom kvartalu je raspoloživi tovarni prostor u proseku ostao nepromenjen u odnosu na prethodni kvartal. Tek u decembru se smanjio broj kamiona, dostupnih preko Berze tereta.

This is an embedded image

Odnos ponuda za prevoz tereta i ponuda tovarnog prostora u odnosu na prethodnu godinu © TIMOCOM


Odnos tereta i utovarnog prostora ponovo je sezonski uslovljen

Udeo tereta u odnosu na raspoloživi utovarni prostor bio je 2022. godine znatno veći nego u 2020. godini koja predstavlja izuzetak, da bi krajem godine, usled recesije, po prvi put pao ispod vrednosti na kraju pomenute godine. Prvi dani u novoj godini potvrdili su decembarski trend. „Biće uzbudljivo videti šta će se desiti tokom sledeće praznične sezone. Tradicionalno, broj ponuda za prevoz tereta ponovo raste pred Uskrs. Odnos između ponuda za prevoz tereta i ponuda tovarnog prostora će i dalje, verovatno, zavisiti od sezone, kako je i bilo pre pojave koronavirusa", predviđa Gunnar Gburek.

Prema ifo-Institutu (Institut za ekonomska istraživanja iz Lajbnica), nemačka izvozna očekivanja su porasla sa 0,9 poena u novembru, na 1,6 poena u decembru. Dalji razvoj zavisi od globalne ekonomske situacije. Stručnjaci iz Udruženja nemačkih industrijskih i privrednih komora ipak očekuju dalji pad izvoza u 2023. godini, kako je Handelsblatt objavio u decembru. Nemačka, inače, nije jedina država koja od kraja 2022. godine manje kupuje u inostranstvu. Kao rezultat toga, obim tereta u domaćem saobraćaju bi mogao da 2023. godine još više poraste i učini manjak vozača u toj zemlji još vidljivijim.


Digitalni alati i online tržišta mogu značajno da podrže logistiku u boljem planiranju i mogućnosti da fleksibilno i dugoročno reaguju na promene na tržištu.

Više informacija o TIMOCOM-tržištu možete da pronađete na adresi:  www.timocom.rs

Preuzmi saopštenje za štampu
do vrha