skip navigation
20.12.2019

Real-Time-Visibility (vidljivost u realnom vremenu) u lancu snabdevanja

TIMOCOM-ova pametna aplikacija (Smart App) i Smart API Tracking umrežavaju aktere logistike, optimizuju lanac snabdevanja i omogućuju profitabilnije procese u drumskom prevozu robe.

Erkrath, 20.12.2019. godine – Svi ih poznajemo i već danas sve više koristimo location-based-services (lokacijski servisi) – kod dostavljanja paketa, tokom navigacije ili kod svih lokalnih pretraga na svim pametnim telefonima. Nasuprot privatnoj primeni kod koje se skoro uvek radi o principu „pošiljalac i cilj“, real-time-tracking (praćenje u realnom vremenu) u lancu snabdevanja je znatno kompleksniji. Jer ovde učestvuje mnoštvo trgovaca, špeditera i vozača. U pitanju je delimično dug lanac dodirnih tačaka i aktera koji su neretko tehnički odvojeni jedan od drugog, ali i međusobno veoma zavisni. Kako bi se ovaj lanac snabdevanja učinio transparentnim za sve učesnike i postigli maksimalni sinergijski efekti, TIMOCOM je razvio pametnu aplikaciju i Smart API Tracking. 

Real-Time-Tracking u samo jednom sistemu: TIMOCOM-ovi Smart App i Smart API Tracking umrežavaju aktere logistike, optimizuju lanac snabdevanja i omogućuju profitabilnije procese u drumskom prevozu robe.
Objavi na ...

Prednosti za pretovarnu industriju

 

Uz pomoć TIMOCOM-ove pametne aplikacije Tracking u svako doba se mogu videti podaci o poziciji kamiona – ako je špediter ili prevoznik odobrio praćenje. Smart API Tracking omogućuje da se u budućnosti odobreni podaci obrađuju u okviru sopstvenog logističkog softvera i preko geografskog ograničavanja (Geofencing). Tako se status transporta može samostalno nadgledati kao i npr. izračunati prognozirano vreme dolaska („ETA“ = Estimated Time of Arrival) vozila na mesto utovara i istovara i rezervisati odgovarajući vremenski okvir na odredištu.  Delimično automatizovano i sa minimalnim osobljem jer većinu podataka generiše sistem i aktivno informiše učesnike. Efikasni procesi pretovara i kraće vreme čekanja znače manje stresa i veći promet. I planiranje ruta se može znatno optimizovati uz pomoć podataka praćenja: Mogu se zaobići zastoji ili gradski događaji, planirati najkraće i najpovoljnije rute i izabrati odgovarajući vozači i kamioni za određenu deonicu. Špediteri mogu osim toga izbeći prazne vožnje, a njihov menadžment voznog parka se najbolje prilagoditi stanju naloga, što sa jedne strane snižava troškove, a sa druge strane smanjuje emisiju CO2.

 

Smanjenje troškova zahvaljujući modernom upravljanju lancem snabdevanja

 

Svako preduzeće meri svoj uspeh pomoću dva elementarna faktora: efikasnost i promet. Smart API Tracking igra upravo na ovu kartu: Sa jedne strane se smanjuju troškovi radne snage kao i procenat greške, a sa druge strane delimično automatizovani obračuni ruta i cena prevoza omogućuju povećanje efikasnosti u drumskom prevozu robe. U vezi sa TIMOCOM-ovom pametnom aplikacijom Rute i troškovi osim toga se može tačnije i profitabilnije osmisliti planiranje budžeta. I tema servis je uz pomoć Sistema pametne logistike podignuta na novi viši nivo. I sama transparentna i precizna informacija preko ETA je dodatna vrednost koju klijenti znaju da cene. Primaoci robe, svejedno da li je to trgovina ili industrija, mogu precizno usmeriti svoje procese i resurse na dolazak i takođe ih optimizovati. Za kritičnu robu ili u slučaju pogrešnih isporuka prevoznici se mogu pronaći i sa njima se može kontaktirati i u okviru logističkog procesa kako bi se odluke ad hoc sprovele u delo. Osim toga oni mogu bolje kalkulisati svoje vreme vožnje i time pronaći bolju ravnotežu između posla i slobodnog vremena.

 

Real-Time-Tracking u samo jednom sistemu

 

Uz pomoć Sistema pametne logistike se pri tom ne mora promeniti ponuđač ili softver jer TIMOCOM preko svoje mreže povezuje sve učesnike u samo jedan sistem. U saradnji sa svojim partnerima IT preduzeće iz Erkrata sakuplja, povezuje i integriše sve relevantne podatke o klijentima i pružaocima usluga. Više od 43.000 klijenata je već danas deo ovog sistema koji svakog dana generiše do 750.000 međunarodnih ponuda tereta i tovarnih prostora. Kao jedan od vodećih evropskih ponuđača aplikacija pametne logistike TIMOCOM omogućuje svojim klijentima optimizaciju procesa, efikasnije korišćenje tovarnog prostora i osoblja kao i brzo i jednostavno umrežavanje preduzeća učesnika.

do vrha