11.11.2016

Način funkcionisanja razmene paleta u Evropi

Osnove i teškoće razmene paleta u Evropi

(2)

Erkrath, 03.11.2016. godine – Euro palete su veoma omiljene u Evropi. Ali više u prerađenom obliku kao komadi nameštaja, kao što su stolovi, klupe ili police u „industrijskom stilu“. Nasuprot tome u svetu transporta, gde su se drvene palete prvobitno koristile, one važe kao jabuka razdora. Ali zašto je imidž palete tako loš?

Prema jednoj aktuelnoj studiji o transportnim pakovanjima za višekratnu upotrebu firme EKUPAC GmbH upotreba višekratnih paleta u evropskom transportu robe je u poslednjih 15 godina porasla sa 280 miliona na celih 550 miliona komada i na taj način postala neizbežna. Nemačka je sa celih 100 miliona drvenih nosača evropski lider u godišnjem prometu.

Problem kod palete je u dodatku „višekratna“ koji uključuje razmenu isporučene robe na paletama za prazne palete. Ali nije svaka Euro paleta ista. I iza na prvi pogled jednostavnog principa razmene paleta kriju se neki izazovi za sve učesnike: za transportno preduzeće kao izvršioce, za vozača koji izvršava nalog i za primaoca istovarene robe.

Prazne palete za pune palete za prazne palete za...

Princip razmene paleta je lako objašnjiv. A proizvedena roba se mora transportovati. Za siguran transport na kamionu roba se uglavnom pakuje na takozvane Euro palete - u skladu sa robnim standardom UIC 435/2, učvršćuje i prevozi kamionima. U tom slučaju bi, na primer, prazan kamion sa praznim paletama došao na mesto utovara i prazne drvene nosače zamenio za robu već upakovanu na palete. U sledećem koraku vozač bi vozio tako natovaren kamion na dogovoreno mesto istovara i isporučio robu. Uobičajeno on bi ovde zauzvrat dobio isti broj praznih paleta.

Na taj način bi stalnom razmenom drvenih nosača nastala cirkulacija paleta koja dobro funkcioniše. Ali zbog povećanih zahteva, sve veće žurbe i porasta interfejsa u okviru logističkih procesa i postupak razmene je postao znatno kompleksniji.

Problemi u procesu razmene

Postupak razmene koji sadrži subjektivnu ocenu kvaliteta, ručnu evidenciju količine i knjiženje drvenih nosača unosi se u formular, takozvani „Paletni list“. Prepreke su ovde višestruke. Možda je najčešći problem povezan sa zahtevom vozaču kamiona da vozi 33 Euro palete za razmenu. Jer kamion istovremeno mora nuditi pun kapacitet ukoliko se transportuje upravo roba bez paleta. Posebno se u međunarodnom saobraćaju mora računati sa promenljivim uslovima. Ukoliko vozač ne vozi prazne palete za razmenu jer, primera radi, na poslednjem mestu istovara nije dobio palete, on kod sledećih utovara mora napraviti „dug u paletama“ i eventualno se obavezati na kasniju isporuku.

I obrnuto dolazi do problema kad primalac na rampi za istovar dobije robu, ali vozaču zauzvrat ne da palete ili da nedovoljan broj paleta ili su date palete oštećene i nekvalitetne. Nedostatak se mora dokumentovati i kasnije razjasniti. Čak i kada broj i kvalitet vraćenih paleta odgovara, često je vreme na rampi toliko kratko da primalac prazne palete jednostavno transportuje u kamion. U tom slučaju to za vozača znači da će prazne palete morati ponovo da nosi u za to predviđene boksove za slaganje. U slučaju 33 palete po 23 kg težine to je „samo“ 760 kg. Dakle, birokratsko i pravno „tamo-amo“ povezano sa gubljenjem vremena, živaca i novca je neizbežno. Marcel Frings, portparol kompanije TimoCom, potvrđuje ovo iskustvo korisnika transportne platforme: „Neki od naših klijenata već prilikom unošenja svoje ponude u transportnu platformu pišu napomenu „no change / bez razmene“ kako bi već ranije svoje potencijalne poslovne partnere obavestili da razmena nije neophodna. Jer ovakav transport zahteva manje posla i omiljeniji je.“

Paleta 4.0: Razmena paleta pomoću aplikacije

Sve u svemu ručna razmena paleta je upravo u eri automatizacije i digitalizacije opterećujući proces koji hitno zahteva poboljšanja. Ovaj izazov je prihvatio Fraunhofer institut za tokove materijala i logistiku (skraćeno: IML) zajedno sa Robnom zajednicom Palete registrovano udruženje (skraćeno: GPAL). Tako zajednički stvorena aplikacija „PalletCheck Express“ treba da značajno pojednostavi i optimira razmenu paleta. „Korisnik jednostavno fotografiše naslagane palete koje aplikacija prebroji i automatski pošalje elektronskom poštom dokument za razmenu. Pored preciznog broja paleta u njemu su sadržani i mesto i vreme odgovarajuće razmene. Na taj način je razmena brzo, jednostavno, pouzdano i digitalno dokumentovana“, objašnjava diplomirani informatičar Martin Fiedler, rukovodilac tima AutoID tehnologije u Fraunhofer IML. Preciznim dokumentovanjem trebalo bi da se omogući značajna ušteda vremena i novca.

Aplikacija je najpre dostupna na nemačkom jeziku i funkcioniše na svakom Android ili Apple pametnom telefonu. Ali dok mobilno rešenje ne zaživi i ne dokaže se u praksi, razmena paleta će i dalje biti povezana sa mnogo troškova i mogućim preprekama i problemima. Zbog toga bi izvršilac i nalogodavac trebalo da se dovoljno informišu i već unapred dogovore da li i kako će razmena biti izvršena.

Preuzmi saopštenje za štampu
do vrha