Logističko znanje 15.02.2021
3

Pametna saradnja u logistici: Kako da uključite klijente u digitalni razvoj proizvoda

Product Manager David Moog i kolege pored table sa zadacima

Budimo iskreni: svuda se priča o digitalnim rešenjima po meri. Ali kada su usluge prilagođene konkretno potrebama klijenata? Ili se razvijaju nakon toga? U ovom članku ćemo Vam na osnovu primera iz prakse pokazati i više od toga kako može izgledati rad orijentisan ka klijentima. Mi idemo korak dalje i govorimo o pametnoj saradnji.

„Kada ćete najzad uvesti zvučna obaveštenja?“, pita Alan Kondracki, korisnik Sistema pametne logistike, preko Facebook PN. Prevozniku je naporno da stalno proverava da li ima odgovarajućih ponuda tereta za njega. On želi da bude informisan o tome „zvučnim signalom“. „Tako se u međuvremenu mogu koncentrisati na nešto drugo, raditi u drugom prozoru. Kada stigne nova ponuda za mene, ja ću to čuti i direktno se prebaciti tamo. I osigurati sebi nalog“, objašnjava Kondracki. Na spot tržištu je na kraju krajeva bitna svaka sekunda.

Svaki aktivan proces razvoja počinje sa klijentom

Direktna povratna informacija od klijenata čini sistem TIMOCOM-a živim. On se stalno usavršava i optimizuje. „Proces načelno počinje sa klijentom“, objašnjava Product Manager David Moog. Ali šta to tačno znači? U razvoju softvera orijentisanog ka klijentima radi se najzad o tome da se utvrde zahtevi klijenta. Pri tom analitičari IT kompanije tačno posmatraju kako klijent radi i koje potrebe i izazove u radnoj svakodnevici ima. Ove informacije nakon toga ulaze u koncept User Experience Designer, „korisnik poznavalac“. Nakon toga klijenti dobijaju takozvani mock-up. U ovoj digitalnoj skici već mogu da probaju i „klikću unaokolo“. Faktori koji eventualno ometaju komfor korisnika, takoreći „dečje bolesti“, prepoznaju se na osnovu izveštaja o njihovim iskustvima u ranom stadijumu i brzo iskorenjuju.

Ispunjenje želja klijenata je strateški pokretač

I nakon odobrenja novih aplikacija i funkcija u TIMOCOM stalno pristižu povratne informacije preko različitih kanala. „Trenutno u našem pulu ima preko 1.000 ideja. Za pretvaranje ovih ideja u prave funkcije i aplikacije izrađujemo takozvane mape puta, jasan razvoj od A do B“, izveštava Product Manager. Uz to dolaze još neke ideje IT tima ili predlozi kolega iz drugih odeljenja, kao npr. podrška za klijente. „Imamo otvorenu korporativnu kulturu i zahtevamo povratne informacije sa svih strana. To prirodno spada u aktivan rad“, kaže Moog.

Klijenti glasaju i preko Instagrama

TIMOCOM za to koristi društvene mreže. Tako se na primer uključuju ankete na Instagramu. Ovde klijenti glasaju o tome koje novine treba realizovati kao sledeće. Prema rečima Mooga, na ovaj način se ne samo brzo i jednostavno utvrđuje aktuelna potreba. Osim toga, klijent je osim toga u svako doba uključen - i aktivno učestvuje u osmišljavanju svoje najvažnije radne alatke. Tako je u najkraćem roku sistemu dodata „funkcija obaveštavanja“ o novim ponudama. Reakcija na to je takođe brzo stigla. U jednoj Facebook grupi jedan korisnik je podelio snimak ekrana nove funkcije. Pozitivan sporedni efekat: preko 50.000 drugih članova je tako saznalo za inovaciju. „Kada klijenti međusobno razmenjuju nove funkcije i njihove prednosti, to je ubedljivije nego kada se o tome čita samo u biltenu“, smatra Moog. Kao u slučaju korisnika iz Poljske, mala promena u sistemu često može napraviti veliku razliku u radnoj svakodnevici. „Često se radi o nekoliko minuta tokom kojih je potrebno javiti se na ponudu kako bi se dobio posao.“ 

Pametna saradnja kao model budućnosti

TIMOCOM u budućnosti želi da bude aktivniji i pametnije sarađuje sa korisnicima na međunarodnom nivou. Za to je neophodno prezentovati čak i međukorake. Klijent se ne samo konsultuje oko prvog inputa i povratne informacije - već je snažno integrisan u celokupan proces. To je plus i za developere. Prototipovi se mogu isprobati po principu pokušaja i pogrešaka: takođe i kada je u pitanju opasnost da se neke ideje pokažu kao nepraktične ili ispostave kao nezrele. „Želimo da iskoristimo slobodan prostor koji na taj način dobijamo“, otkriva Moog.

Postanite insajder u branši

Primajte redovno relevantne članke, dragocene stručne priloge i ekskluzivne izveštaje za korisnike!


Prijava za bilten

do vrha