Logističko znanje 10.08.2021
4

Kada se kockice iznova bace: Ovako funkcioniše optimizacija procesa u logistici

Promena kao prilika: Optimizacija procesa za industriju i trgovinu.

 Prekinuti sa uobičajenim, promeniti način razmišljanja i procese – ko to voli da radi? Odgovor je jednostavan: Svi oni koji žele da ostanu fleksibilni i konkurentni. Oni upromeni vide priliku kada je u pitanju logistika. 

Efikasan lanac snabdevanjase ne završava izvršenjem naloga. Sloboda izbora daje vam mogućnost za optimimizaciju procesa. Cilj je povećanje efikasnosti, kao i smanjenje troškova, uzimajući u obzir dva bitna faktora uticaja:

 1. rastuću fleksibilnost;
 2. visoke zahteve u pogledu usluga.

Optimizujte svoj lanac snabdevanja

Optimizacija procesa pomoću digitalnih aplikacija

Pet koraka - od definisanja procesa od kritičnog značaja za konkurentnost do evaluacije, vodi do ovog cilja. Veoma koristan dodatak na tom putu mogu biti i digitalna rešenja, kao što su Tržište kompanije TIMOCOM i interfejs ilogističkih sistema,koji su već u upotrebi. Tehnologija omogućava industrijskim i trgovinskim preduzećima da u slučaju određene kratkoročne potrebe za logističkim uslugama uspostave direktnu komunikaciju sa kompanijama iz oblasti transporta i logistike. Tako je, na primer, moguće odgovoriti na natprosečno veliki broj porudžbina ili objediniti više pošiljki u jednom transportu po povoljnoj ceni.

Konsolidovanje prevoza, pronalaženje fleksibilnih pružalaca usluga i digitalno slanje pravno obavezujućih transportnih naloga:

Optimizacija procesa u 5 koraka

 Plan u 5 koraka profesora Horst-Tila Bajera pruža uvid u način na koji treba pristupiti ovoj složenoj temi i izvršiti promenu postojećih procesa. U nastavku možete pogledati pojednostavljeni pregled:

 1. Definicija faktora uticaja
  Ovaj korak podrazumeva davanje odgovora na sledeća pitanja: Koje su osnovne poluge profitabilnosti? U kojoj meri je zastupljena orijentacija prema kupcu? Koji su reperi usluga npr. vreme razvoja proizvoda, transparentnost, dužina trajanja procesa) od kritičnog značaja za kompaniju?
 2. Analiza stvarnih procesa: Sledeća stavka osvetljava organizaciju procesa i strukture, trajanje procesa i isporuke, kao i troškove procesa, u cilju kreiranja modela procesa koji se odvijaju u kompaniji. Fokus je na najvažnijim osnovnim procesima i očiglednim slabim tačkama.
 3. Koncept ciljne strukture: Formulisanje ovog koncepta obuhvata, na primer, ideal fleksibilnih procesa prilagođenih strukturi kompanije. Važno je odgovoriti na pitanja: Koji se procesi mogu optimizovati, pojednostaviti ili eliminisati primenom ciljanih mera? Koju dodatu vrednost usluge je moguće razviti i koji su alati, postupci ili interfejsi potrebni za to?
 4. Primena promena mera: Moguće je da će za postizanje ovog cilja biti potrebno angažovanje spoljnih saradnika. Takođe, putem određenog interfejsa ili platforme moguće je ostvariti dodatu vrednost sopstvenih performansi, što doprinosi cilju kompanije.
 5. Provera evaluacija rezultata: Mere preduzete tokom poslednjeg koraka, kao i njihovi efekti, upoređuju se sa definisanim ciljem iz faze 1. U zavisnosti od rezultata uslediće prilagođavanje ili pokretanje novog, drugačijeg postupka.

Optimizacija procesau oblasti logističkih usluga

Optimizacija procesa u kompanijama koje učestvuju u lancu snabdevanja pruža priliku da poboljšaju svoje obećanje usluge. Učesnici su pritom prvenstveno fokusirani na segmente kvaliteta, vremena i troškova. Osim analize postojećih internih procesa, razmatraju se i procesi između sledećih strana

 • kompanije i dobavljača
 • kompanije i kupaca
 • kompanije i kooperanata

TIMOCOM podržava optimizaciju lanca snabdevanja

Industrijskim i trgovinskim kompanijama je potreban visok stepen fleksibilnosti kako bi u svakom trenutku mogle da reaguju na promene u potrebama kupaca Upravo tu nastupa TIMOCOM  Smart Logistics System, koji korisnicima omogućava ciljani prelazak sa reakcije na akciju!  Proizvođači i trgovci po potrebi uspostavljaju direktan kontakt sa odgovarajućim pružaocima logističkih usluga. Potrebna usluga, npr. hitan prevoz proizvodnog viška,dogovara se brzo i individualno, digitalnim putem. TIMOCOM je ovu ponudu dopunio sa tri interfejsa

TIMOCOM interfejsi kao pomoć pri optimizaciji

Uspešne logističke kompanije su u poslednjih nekoliko godina intenzivno investirale u informacione tehnologije U ovu oblast ubrajaju se i uslužno orijentisane aplikacije, koje pružaju višet ransparentnosti u pogledu statusa isporuke.

Primer koji to dobro ilustruje je priča o uspehu klijenta kompanije TIMOCOM, Quehenberger Logistics. Ova kompanija je implementirala sva tri interfejsa IT provajdera,kako za već postojeći ERP sistem, tako i za angažovanog dobavljača telematike. Rezultat ove saradnje su ne samo optimizovani procesi, već i viši nivo usluge.

Optimizacija procesa, smanjenje smetnji u lancu isporuke, poboljšanje usluga

Plan u 5 koraka, u interakciji sa rešenjima kao što su pomenuti interfejsi, pokazuje sledeće: Optimizacija procesa pruža priliku za istovremeno povećanje konkurentnosti i rasta, sa definisanim povećanjem vrednosti kao krajnjim ciljem. U idealnom slučaju, kompanijama je dostupna sveobuhvatna slika stvarnog stanja, koja se može analizirati pomoću benčmarkinga, analize slabih tačaka i obračuna troškova procesa. Oni koji poznaju stvarno stanje, mogu i da provere da li digitalne aplikacije mogu biti korisne u postizanju željenog cilja.

Kompanijama koje paralelno sa TIMOCOM sistemom koriste TMS ili ERP sistem, isplati se da pogledaju tri interfejsa IT provajdera. Naime, povezivanje različitih softverskih rešenja može da stvori značajnu dodatu vrednost – za samu kompaniju i za njene kupce.

Konsolidovanje prevoza, pronalaženje fleksibilnih pružalaca usluga i digitalno slanje pravno obavezujućih transportnih naloga:

Optimizujte svoj lanac snabdevanja

Postanite insajder u branši

Primajte redovno relevantne članke, dragocene stručne priloge i ekskluzivne izveštaje za korisnike!


Prijava za bilten

do vrha