Logističko znanje 20.05.2021
4

VI i automatizacija nude konkurentske prednosti velikim i malim preduzećima

Procesi automatizacije i inteligentne aplikacije u logistici

Automatizacija u logistici

Kompleksno umrežavanje mnogobrojnih partnera u Supply Chain čini logistiku idealnim Inkubatorom za donošenje odluka potkrepljenih podacima. Prema jednoj studiji Rolanda Bergera porast analize podataka odgovarajućim automatskim i inteligentnim aplikacijama će ciljano promeniti logistiku sledećih godina. Velika logistička i FreightTech preduzeća  već sada razvijaju rešenja zasnovana na podacima kako bi iskoristila prednosti automatizacije i veštačke inteligencije. Ali i manji logistički partneri kao i prevoznici i špediteri mogu da profitiraju od toga.

Automatizacija i veštačka inteligencija u logistici

Svaki treći kilometar koji kamioni pređu na nemačkim putevima je prazna vožnja. A mora li to tako biti? Veštačka inteligencija (VI) nudi jedinstvenu mogućnost efikasnijeg planiranja budućih ruta evidencijom i analizom podataka, kao što su npr. uslovi saobraćaja i tovarni kapaciteti. Ture se mogu inteligentno povezati, a optimalne veze planirati, što, između ostalog, dovodi do smanjenja praznih vožnji uz istovremeno povećanje efikasnosti postojećih resursa.

Ali VI već danas optimizuje mnogo više. Kratko pre dolaska kamiona magacinski radnici mogu, na primer, da pripreme odgovarajuću utovarnu rampu kako bi se ubrzao proces utovara ili istovara i kamion direktno obradio. Na taj način veštačka inteligencija već sada pomaže da se organizacija lanaca snabdevanja efikasnije osmisli. Automatizacija ovih radnih procesa je jedan od centralnih izazova u logistici. Primenom inteligentnih aplikacija procesi se mogu sve više i više osamostaliti. Time se štedi vreme i novac, a manuelni rad smanjuje na minimum.

Primeri automatizovanih procesa u logistici

Postoje mnogi primeri automatizacije i veštačke inteligencije u logistici. Pošiljaoci mogu, npr., koristiti logističke sisteme kako bi pronašli odgovarajuće transportne partnere i uključili digitalne funkcije u Supply Chain. Praćenje u realnom vremenu omogućuje brzu reakciju na probleme u lancu snabdevanja, bilo da su to zastoji, nezgode ili uska grla u snabdevanju. U oblasti Last-Mile već danas se sprovode obimni testovi, npr. sa  dronovima za isporuku, autonomnim vozilima ili korišćenjem proizvoda3D-štampača za individualne ili hitne narudžbine. Ove inovacije bi se mogle pokazati kao brža rešenja nezavisna od saobraćaja pre svega za krajnje korisnike.

I u skladišnim halama sve više se koristi automatizacija: Ona obuhvata kako statičke tako i mobilne sisteme. Roboti i autonomna vozila na primer sarađuju kako bi sortirali i izabrali robu i dovezli je do cilja – nezavisno od toga da li se radi o optimizaciji koja priprema isporuku ili o in-house optimizaciji skladišnih površina. Prednosti su pri tom jasne: Sa jedne strane procesi se pojednostavljuju i osmišljavaju efikasnije, što štedi vreme a time i novac. Automatizacija ovakvih procesa osim toga dovodi do toga da ljudi više ne moraju obavljati opasne i štetne po zdravlje poslove, kao što je nošenje teških tereta. Osim toga pojednostavljuje se generalno poštovanje različitih propisa. Ovde sve dolazi u obzir, od radnih propisa do kompleksnog rukovanja specijalnim teretima.

Vozači nasuprot tome profitiraju od automatizovane dokumentacije, digitalnih ugovora i sistemskog izbora odgovarajućeg osiguranja za terete i na taj način mogu uštedeti dragoceno vreme i izbeći greške.

VI i automatizacija za velike i male logističke partnere

U jednoj aktuelnoj studiji konsalting kuće PricewaterhouseCooper više od 1.600 rukovodilaca iz 33 zemlje je navelo da je povećanje efikasnosti lanca snabdevanja najvažniji zadatak u budućnosti. Ali kako prevoznici ovo povećanje efikasnosti mogu postići uz pomoć automatizacije i veštačke inteligencije? Verovatno će proći još dosta godina dok vozači, na primer, ne budu mogli da koriste autopilota u vozilu. Promenljive situacije u saobraćaju, loše vremenske prilike i sve gušći automobilski saobraćaj stavljaju drumski prevoz robe pred složene izazove koji zahtevaju specijalna rešenja. Ali to ne znači da prevoznik mora u potpunosti da se odrekne tehnološkog napretka. I malim i srednjim preduzećima je danas potrebno osnovno digitalno snabdevanje kako bi osigurale konkurentsku prednost. Jer podaci i informacije se moraju i mogu pametno, sigurno i jednostavno razmeniti u transportnom lancu.

Kroz Sistem pametne logistike TIMOCOM-a i interfejse Praćenje, Transportni nalozi i Berza tereta veliki i mali logistički partneri mogu svoje sopstvene interne sisteme povezati sa aplikacijama. Ali šta su prednosti ovih interfejsa? Nalozi su mogu automatski prihvatiti i podeliti sa drugim učesnicima u lancu snabdevanja. Digitalno evidentiranje i prenos potrebnih informacija dovode do glatkih međusobno zavisnih procesa. Na taj način se mogu izbeći prazne vožnje, efikasnije koristiti tovarni prostori i u realnom vremenu pratiti isporuke. Otpada vremenski zahtevno ručno evidentiranje podataka, izbegavaju se prekidi u medijima i jezičke barijere. To eliminiše potencijalne izvore grešaka i pojednostavljuje kompleksne procese.

Bolja bezbednost, mogućnost planiranja i produktivnost

Korišćenje veštačke inteligencije i automatizacije u logistici povećava bezbednost, mogućnost planiranja i produktivnost. Cilj FreightTech evolucije ni u kom slučaju nije da prevoznike učini neupotrebljivim u lancu snabdevanja. Baš naprotiv. Prema statistici Saveznog udruženja za drumski prevoz robe, logistiku i uklanjanje otpada trenutno nedostaje 60.000 vozača kamiona, sindikat verdi polazi od čak 90.000 prevoznika. Sve veća zavisnost našeg društva od međunarodnog lanca snabdevanja i očekivanje transparentnog i efikasnog lanca snabdevanja pokazuju sa jedne strane važnost i perspektivnost branše, a sa druge strane relevantnost odluka zasnovanih na podacima za glatko odvijanje procesa uz štednju resursa. Zbog toga VI i automatizacija treba da digitalno podržavaju zaposlenog kako bi se on mogao fokusirati na važne zadatke i minimizirati sopstveni rizik u vezi sa kašnjenjima, opasnim teretom ili interkulturalnim preprekama kao što su jezik ili konstantne promene zakona. Naš cilj je da se upravo to omogući malim i srednjim preduzećima.

Testirajte sada Smart Logistics System

Postanite insajder u branši

Primajte redovno relevantne članke, dragocene stručne priloge i ekskluzivne izveštaje za korisnike!


Prijava za bilten

do vrha