Transportno tržište 07.05.2021
3

U teškim transportima se krije uspeh

Prevoz teškog tereta sa delovima mosta obavlja Universal Transport noću.

Iako čine samo mali udeo u celokupnom tržištu, imaju dobre izglede: Transporti kabastog i teškog tereta. Ne samo da se iza njih krije celokupan lanac stvaranja vrednosti. Ovde mora sve glatko ići – inače se mora računati na teške posledice. Izazovi kao što su kompleksni projekti, globalizacija ili nedostatak vozača spadaju u svakodnevni posao. Kako se uprkos tome kao logističar teških tereta može podesiti „don’t worry, be heavy“, objašnjava Holger Dechant, direktor Universal Transporta.

Logistika i strast, kolege sa studija i poslovni partneri

Jesenji raspust u vozačkoj kabini, obrazovanje u špediciji, studije na akademiji za logistiku. On je postojano ostao veran ne samo svojoj strasti za logistikom, njegovi pratioci su i danas isti kao i onda: Zajedno sa svojim tadašnjim kolegama sa studija logistike,  Markusom Frostom i Siegfriedom Wittom,  Holger Dechant vodi jedno od najvećih nemačkih preduzeća za sve usluge u vezi sa prevozom teških tereta. Da li se prijateljstvo i posao tako dobro slažu? „Posle više od 15 godina smo još uvek u zajedničkoj kancelariji i procenjujemo individualne jake strane i razlike drugog“, kaže Dechant.

Tovarni metar nasuprot toni, proizvodnja nasuprot birokratiji

Sa 750 zaposlenih Universal Transport grupa je zastupljena kako u Švedskoj, tako i u Istočnoj Evropi, Turskoj, Egiptu i čak u Maleziji. Od toga su 450 vozači kamiona. U logistici teških tereta od njih se traži još više nego inače. Jer teški tereti se u Nemačkoj voze uglavnom noću. Najteže na ovakvim transportima nasuprot čestim pretpostavkama nije težina. Ako se npr. transportuje lopatica rotora za vetropark u Poljskoj, Danskoj ili čak u Aziji, dužina transporta može biti i preko 80 metara. „To je gotovo dužina fudbalskog igrališta!“, objašnjava Dechant. Pored betonskih delova za vetrenjače i mostove demontiraju se čitave pilane i ponovo montiraju npr. u Maleziji. Ili 24 tramvaja moraju biti transportovana za Meksiko - uključujući celokupan postupak. „Prva misao kod takvog upita je: Kako da teret dovezem do najbliže prekookeanske luke? Postoji li infrastruktura? Koji vodni putevi postoje?“, nastavlja Dechant. Pri tom ne treba potceniti ni birokratiju. Pored ugovora i carinskih deklaracija radi se pre svega o dozvolama. „Ako postupci dobijanja dozvola u Nemačkoj u proizvodnji postanu još komplikovaniji, proizvodnja se prebacuje npr. u Aziju“, upozorava direktor.

Dirigent i orkestar, špediter projekta i tim

Don’t worry, be heavy“ – glasi reklamni slogan firme koji se naslanja na jedan radio hit iz osamdesetih. Kako kaže Dechant, to treba da izrazi, da se od klijenta preuzima celokupan teret, dakle uključujući sve unaokolo. U to je često uključeno 20-30 ljudi. Relacije se moraju ranije preći. Između ostalog mora biti jasno koja uska grla i izazovi moraju biti savladani. „Tim perfektno orkestrira špediter projekta“, kaže Dechant. Odgovarajuće transportne partnere preduzeće pronalazi preko TIMOCOM-ovog sistema. Ovde se zahtevi mogu navesti vrlo precizno. Svi učesnici su provereni, a svoje kvalifikacije kao i dokaze su ostavili u profilima preduzeća.

Simfonija stručnih kompetencija, aplauz za soliste

Savesno planiranje, neophodna fleksibilnost i mnoge stručne kompetencije koje se međusobno prepliću čine Universal Transport grupu uspešnom. Pre svega ovo poslednje prema Dechantu zahteva neophodno poštovanje: „Mi smo ljubitelji digitalizacije i posebno prošle godine smo unapredili digitalnu saradnju na svim nivoima. Ali, sve dok nismo u stanju da teleportujemo 100 tona, potrebni su nam kamioni i potrebni su nam vozači.“

Da se ovaj posao još uvek premalo ceni, za logističara je više nego razočaravajuće: „Profesionalni vozač je zanimanje za koje je potrebno obrazovanje. Ljudi su kvalifikovani i trebalo bi da budu odgovarajuće plaćeni i tretirani.“ Pre svega tokom korone transportna branša i dalje naporno radi pod otežanim uslovima kako bi se naša svakodnevica mogla odvijati normalno. Kako bi se kriza zajednički uspešno savladala, preduzeće ide napred odgovorno, ali i sa samopouzdanjem. Na kraju krajeva ne treba potceniti faktore kao što su solidarnost i humor – što je već našlo odjeka u reklamnom sloganu preduzeća.

Pronađite proverene partnere za Vaše transporte

Testirajte besplatno

Postanite insajder u branši

Primajte redovno relevantne članke, dragocene stručne priloge i ekskluzivne izveštaje za korisnike!


Prijava za bilten

do vrha