TIMOCOM 07.10.2020
2

Transparentnost: Pojačivač efikasnosti za logistiku

Bolje planiranje resursa, preciznije određivanje termina, optimalno korišćenje kapaciteta: Kako transparentnost u logističkim procesima vodi ka većoj efikasnosti

Transparentnost u transportnom lancu donosi mnoge prednosti.

Ono što je ranije bila daleka budućnost, danas je digitalna realnost. Onaj ko danas želi da vidi i oblikuje šta će doneti budućnost - ili sledeći nalog, pušta da za njega rade moderna IT rešenja. Iz gomile podataka koje IT prikuplja preko sistema različitih aplikacija pronalaze se u sekundama odgovori na važna pitanja za poslovanje: Ko dolazi u obzir kao transportni pružalac usluge za trenutni posao? Kako izgleda optimalni tok pošiljke? Koliko se nalog isplati?

Što je više podataka na raspolaganju za planiranje i izvršenje naloga, to je jasnija slika koja se kao mozaik sklapa od mnoštva informacija koje su relevantne za transport. Supply Chain Visibility nazivaju preduzeća poželjnu situaciju da stalno imaju pregled kompleksnih lanaca snabdevanja i da tako mogu da direktno reaguju na događaje duž puta pošiljke.

Klijenti očekuju pouzdanost i kvalitet informacija

Transparentnost to čini mogućim. Ako je vidljivost i propusnost informacija relevantnih za transport u špediciji i logistici ranije bila povezana sa opasnošću od njihovog otkrivanja konkurentima ili gubitka vlasti nad svojim podacima, ovaj stav je u međuvremenu promenjen. Digitalizacija je stvorila nove činjenice u interakciji čoveka i poslovnog sveta. Ali i nova očekivanja: Klijenti danas zahtevaju visok stepen pouzdanosti i kvaliteta informacija od svojih pružalaca usluga. I saradnja aktera koji učestvuju u lancu snabdevanja zahteva minimum transparentnosti koji proističe iz toga da se podaci mogu koristiti između različitih sistema i razmenjivati sa poslovnim partnerima

Olakšavanje saradnje sa poslovnim partnerima

Sa uznapredovalim tempom digitalizacije probija se saznanje: Samo onaj ko deli podatke, može povećavati njihovu korist - i time dobiti na kvalitetu informacija i slobodi delovanja. Tako transparentnost u transportnom lancu stvara mnoge prednosti koje se u svakodnevici isplate.

Mogućnost u pravcu veće transparentnosti u transportnim i logističkim procesima pruža TIMOCOM sa svojim sistemom pametne logistike. Neutralni sistem funkcioniše kao pojačivač efikasnosti pomoću kojeg se mogu optimizovati mnogobrojni koraci u transportnom lancu. Preko interfejsa korisnici mogu pristupiti različitim aplikacijama koje povezuju sopstveni sistem upravljanja transportnom (TMS) saSistemom pametne logistike. To ne samo da stvara višetransparentnosti u svakodnevnom poslovanju, već u znatnoj meri takođe olakšava saradnju sa poslovnim partnerima u transportnoj mreži.

Prednosti:

  • Među mnogobrojnim opcijama mogu se brzo pronaći odgovarajuće transportne ponude
  • Nalozi sa različitim pružaocima usluga i partnerima se mogu odvijati bez papirologije
  • Očekivani termini prispeća pošiljki (Estimated Time of Arrival) se mogu izračunati uključivanjem relevantnih informacionih parametara
  • Zastoji na rampi se mogu izbeći sveobuhvatnim upravljanjem vremenskim okvirom prispeća
  • Vozila se mogu optimalno iskoristiti
  • Mnogi administrativni zadaci otpadaju jer otpada višekratna evidencija pratećih podataka u transportu, a podaci se mogu staviti na raspolaganje transportnim partnerima
  • Izbegavaju se izvori grešaka koje mogu nastati zbog kvara medija ili ručnog evidentiranja podataka
  • Manja administracija naloga jer su mnogi procesi potpuno digitalizovani od dodele naloga do dokumentacije
  • Informacije u realnom vremenu olakšavaju dalekosežno planiranje i upravljanje transportnim lancem

Kao što je rečeno: Transparentnosti uopšte nije potrebna kristalna kugla. Ono što joj je potrebno je računar ... i pristup sistemu pametne logistike.

Postanite insajder u branši

Primajte redovno relevantne članke, dragocene stručne priloge i ekskluzivne izveštaje za korisnike!


Prijava za bilten

do vrha