Logističko znanje 16.04.2021
4

Važnije nego ikad: Upravljanje rizikom u lancu snabdevanja za industriju i trgovinu

Kockice sa simbolima Supply Chain Managementa

U savremenom višestepenom lancu snabdevanja često učestvuje i do sto dobavljača. Nepredviđene slabe tačke u okviru ovih lanaca snabdevanja koštaju preduzeće milione evra svake godine. Upravo tokom pandemije korone logistika je postala centralna upravljačka jedinica svih društava i branši.

Tako je jasno porastao i značaj robusnog upravljanja rizicima za lance snabdevanje. U našem današnjem prilogu se zbog toga bavimo temom Upravljanje rizikom u lancu snabdevanja (Suppy Chain Risk Management).

Šta znači Supply Chain Risk Management?

Supply Chain Risk Management opisuje primenu strategija i mera kao i tehnologija i procesa kako bi se smanjili rizici duž lanca snabdevanja. Obrnuto, radi se o tome da se obezbedi njihov kontinuitet i pouzdanost. Nakon što je 2010. godine erupcija vulkana na Islandu paralisala evropski vazdušni prevoz tereta, prvi put je širom sveta na probu stavljena zavisnost od lanaca snabdevanja just in time. Cilj promena u upravljanju rizicima je bio da se poveća fleksibilnost i otpornost globalnih lanaca snabdevanja. Rizike bi trebalo bolje anticipirati, a okvirne uslove za krizne situacije optimizovati. Jedna anketa koju je sproveo Deloitte je pokazala da je i u redovnom poslovanju 85 procenata globalnih lanaca snabdevanja imalo neki problem. Kriza izazvana koronom će bez sumnje još više podsticati ove promene.

Poznati i nepoznati rizici duž lanaca snabdevanja

Za uspešno upravljanje rizicima preporučuje se ciljano bavljenje „poznatim rizicima“ sa jedne stane i „nepoznatim“ sa druge. Pod „poznatim rizicima“ se podrazumevaju pretnje kao što su zakasnele isporuke, promene troškova materijala ili prekidi kod dobavljača. U slučaju pravilnog ispitivanja i poznavanja tržišta oni ne samo da se mogu predvideti, već i sistematski kategorizovati i već unapred dati jasne preporuke za delovanje ako se oni pojave. Kod svih omiljeni primeri u oblasti regionalne analize rizika za prevoznike su zavisnost od vremenskih prilika ili zastoji na veoma frekventnim slabim tačkama. Ovde se problem može jednostavno opisati i proceniti. I mera koja se iz toga može izvesti (npr. obilazak) se može utvrditi sa svaki scenario. Slobodno po sistemu: Ako A, onda B. Ma kako dopadljivi bili ovi primeri, jasno je takođe da se upravo poznati rizici moraju redovno proveravati, jer npr. nastaju nova gradilišta ili se vremenski uslovi menjaju u zavisnosti od sezone. Ipak važi: Aktivan menadžment minimizuje rizik.

U oba slučaja bi trebalo stvoriti okvir za upravljanje rizicima. U njemu se kalkulišu verovatnoća nastupanja kao i očekivane posledice za preduzeće i preostali deo lanca snabdevanja. Prvi doprinos ovde predstavlja jednostavan sistem semafora od malog ka velikom riziku sa tipičnim scenarijima i odgovarajućim preporukama za delovanje.

„Nepoznati rizici“ nasuprot tome opisuju teško predvidive događaje, kao što su prirodne katastrofe, neočekivani politički nemiri ili pandemije kao što je COVID-19. Supply Chain Risk Management je za oba scenarija uobičajeno podeljen u faze identifikacija, analiza, upravljanje i nadzor. U idealnom slučaju rizike bi trebalo identifikovati i dokumentovati u svakom koraku lanca snabdevanja. Tako se mogu izvesti zaključci i preporuke za delovanje za buduće isporuke. Nepoznati rizici zahtevaju posebnu strukturu i pripremu. U prvom redu se mora osposobiti i senzibilizirati sopstveno osoblje. Kroz obuke zaposlenih, standardizovanje poslova i razvoj strukture nadzora, analize i izveštavanja stvara se kultura svesti o riziku u preduzeću. Tako bi zaposleni između ostalog trebalo da dobiju pozitivan odziv ako otvoreno progovore o mogućim rizicima u lancu snabdevanja.  O odgovornostima i očekivanjima bi osim toga trebalo jasno razgovarati. Na taj način svi učesnici postaju svesni posledica, kao i granica tolerancije rizika u okviru preduzeća - i mogući rizici brzo dobijaju puteve za njihovo rešavanje.

Minimizacija rizika u digitalnoj eri

Enorman riziko predstavlja ophođenje sa pravno obavezujućim ugovorima, dokumentacijom i propisima. Upravo sada u doba korone ovde se zaoštrava stalni sukob između digitalnog i analognog sveta. Mnogobrojni različiti IT i telematski sistemi kao i nejasni propisi o zaštiti i čuvanju podataka predstavljaju veliki izazov posebno za mala preduzeća.

Kako bi izbegla sve ove rizike, preduzeća bi trebalo da pravovremeno implementiraju jedinstveno, sveobuhvatno i jednostavno rešenje, usmereno tačno na to. 

Digitalni pomoćnici u Supply Chain Risk Managementu?

Propušten vremenski okvir na utovarnoj rampi, zastoji, neočekivani problemi sa formularima na stranom jeziku, skupe prazne vožnje – tipični rizici za prevoznike su dovoljno poznati. TIMOCOM-ov Smart Logistics System pomaže da se minimiziraju upravo ovi rizici u lancu snabdevanja za špeditere, vozače i time i za preduzeća u proizvodnji i trgovini. Pored pomenutih rizika i poslovne odluke se mogu izvesti iz internih statistika preduzeća. Tako se mogu objektivno doneti buduće odluke, poboljšati postojeći poslovni odnosi i po potrebi izabrati novi poslovni partneri.

Pročitajte sada našu Belu knjigu o smanjivanju rizika na minimum duž lanca snabdevanja.

Do Bele knjige

Postanite insajder u branši

Primajte redovno relevantne članke, dragocene stručne priloge i ekskluzivne izveštaje za korisnike!


Prijava za bilten

do vrha