Transportno tržište 25.11.2020
2

Zašto Vam ISO 22000 krči put ka drugim tržištima

Najvažniji ključni podaci o ISO standardu, revizijama, sadržaju i prednostima

ISO 22000: Sertifikate za bezbednost hrane širom sveta

Od kako je prerađena verzija stupila na snagu 19. juna 2018. godine, ISO 22000 uživa veliki ugled u prehrambenom sektoru. Njegov status kao interdisciplinarni i širom sveta važeći standard u oblasti sistema upravljanja bezbednošću hrane (skraćeno FSMS od Food Safety Management System) čini ISO 22000 jedinstvenim. Preduzeća koja su sertifikovana prema starom ISO 22000 standardu imaju tri godine nakon objavljivanja nove verzije da se ponovo sertifikuju u skladu sa novim standardima.

Strogo proverena bezbednost hrane na svakom stepenu proizvodnje

Od primarnog proizvoda preko industrijske proizvodnje, primene aditiva, pakovanja, skladištenja i nakon toga transporta do trgovine – za mnogobrojne korake u proizvodnom lancu postoje bezbrojni sertifikati o garanciji bezbednosti hrane. ISO 22000 objedinjuje različite standarde i shodno tome je sveobuhvatan jer bez izuzetka pokriva sve stepene proizvodnje. Normu poštuju i branše indirektni učesnici koje dolaze u dodir sa proizvodnjom hrane. Pored proizvođača ambalaže u to spadaju, na primer, i usluge čišćenja.

Ko želi da se sertifikuje u skladu sa ISO 22000 mora proći dve revizije:

  • korak osvetljava postupak dokumentovanja kod kandidata jer su dokumentovanje i transparentnost bitni sastavni delovi norme. Osim toga se proveravaju opšte pretpostavke proizvodnje i razumevanje norme. Ukoliko se utvrde nedostaci, preduzeće-kandidat u ovom momentu još uvek ima mogućnost da izvrši korekcije.
  • korak revizije shodno tome ide više u dubinu. Preduzeće se mora podvrgnuti intenzivnom posmatranju, kao i dubljoj proveri procesa koji su od suštinskog značaja za bezbednost hrane.

Sertifikat ISO 22000 važi tri godine pri čemu se svake godine vrši nadzorna revizija.

Kratak prikaz sadržaja ISO 22000

TÜV SÜD kao jedno od sertifikacionih tela u Nemačkoj je na svojoj veb stranici postavio detaljnu listu sadržaja revidiranog ISO 22000. Ovde smo rezimirali sadržaj liste za Vas:

  • Transparentna i potpuna komunikacija između sertifikovanog preduzeća i njegovih interesnih grupa je bitan sastavni deo standarda.
  • Sertifikovana preduzeća i ona koja teže sertifikaciji se u okviru standarda ISO 22000 posmatraju u svojoj celini, a ne po delovima. Iz toga sledi da u njega ulazi i ISO 9001:2000. Takođe žig HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) za analizu rizika i preventivni programi, kao što je žig GMP (Good Manufacturing Practice), koji se eksplicitno odnose na svoj segment u lancu proizvodnje hrane.
  • Za standard su od suštinskog značaja intenzivna provera i njeno evidentiranje, kao i odgovarajuće dokumentovanje mera koje treba da garantuju bezbednost hrane.

Žig - reklamna tabla za Vaše preduzeće!

Bilo da ste proizvođač ili pružalac transportnih usluga, žig i sertifikati pokazuju poslovnim partnerima da imaju posla sa preduzećima koja zaslužuju poverenje. Ovde se poštuju najviši standardi kvaliteta i bezbednosti i na taj način od samog početka veoma smanjuju rizici vezani za odgovornost. Na osnovu toga se povećavaju Vaše šanse da osvojite nova tržišta i još više etablirate Vaše preduzeće na međunarodnom nivou.

Vi ste sertifikovano preduzeće i želite da koristite prednosti evropske logističke mreže u sistemu pametne logistike TIMOCOM-a?

Sada se informišite 

Postanite insajder u branši

Primajte redovno relevantne članke, dragocene stručne priloge i ekskluzivne izveštaje za korisnike!


Prijava za bilten

do vrha