Transportno tržište 09.11.2021
4

Digitalno upravljanje paletama u poređenju sa analognom razmenom paleta: Saveti stručnjaka i trendovi

Razmena paleta u logistici

Od šezdesetih godina palete igraju zaista vodeću ulogu u logistici. Tada je stvorena evro paleta kao višekratna paleta za razmenu koja je brzo doprinela standardizaciji u logističkoj branši. Ali analogni postupak razmene je često komplikovan i kod mnogih prevoznika stvara frustracije. U ovom blogu ćete dobiti pregled mogućnosti i prepreka kao i pogled u digitalizovanu budućnost.

Evro paleta – Perfektno korišćenje prostora za proizvode svih vrsta

Procenjuje se da se širom Evrope koristi celih 600 miliona drvenih ravnih paleta u skladu sa Evropskom Normom 13698-1. One kod transportnih i trgovinskih preduzeća obezbeđuju efikasnost, ali takođe i zahtevaju dodatni rad. Plastične ili drvene palete se dele u kategorije „nove“, „u dobrom stanju“, „polovne, ali zamenjive“ i „neispravne“. Smisao i svrha ovog sistema je optimalno korišćenje prostora u kamionima, na železnici i u kontejnerima. Ali istovremeno se povećava i efikasnost logistike – jer se evro palete nalaze u neprekidnoj cirkulaciji.

Kako je do sada tekao proces razmene?

Pri svakom utovaru i istovaru vozač i primalac robe se moraju usaglasiti oko broja paleta koje se mogu razmeniti, kao i oko neispravnih paleta. To se upisuje u paletnom listu. Ali za ovo ne postoji standardizovan formular. Nekad se dokumentuje više, nekad manje specifikacija ocene paleta sve do nezamene. Osim toga mnoga preduzeća koriste paletne pulove i liste paletnih pulova.

Koji izazovi postoje prilikom razmene paleta?

Do problema dolazi kada npr. kada jedna ili obe strane označe neku paletu kao neispravnu ili kada ona nedostaje. Primalac tada ima mogućnost da insistira na naknadnoj isporuci ispravne palete. To kod vozača stvara takozvani dug u paletama. Zbog toga mnogi prevoznici voze sa sobom prazne palete kako bi mogli iskoristiti u slučaju oštećenja. Ali to zauzima dragoceni tovarni prostor i osim toga je naporno. Od pomoći su ovde takozvani sanduci za palete koji se ugrađuju ispod tovarne površine.

Pored definicije pojma „neispravan“ trajanje istovara i utovara na rampi takođe igra važnu ulogu. Ne retko su vozači pod velikim vremenskim pritiskom i tek na kraju obraćaju pažnju na pravilnu dokumentaciju o svojim paletama. Posledica je da se paletni listovi pogrešno popunjavaju ili se uzme previše, odnosno premalo paleta. To posebno važi za velike ture kod kojih se nedeljama skupljaju paletni listovi i drugi dokumenti pre nego što se u zemlji predaju knjigovodstvu. Ovde lako može doći do nepažnje ili se pojedini dokumenti mogu zagubiti, pokvasiti ili postati nečitljivi. Tipične greške koje nastaju zbog nedostatka vremena i ručne obrade.

Takođe različiti nalogodavci ili različite palete u okviru jedne ture, kratkoročne promene plana i regionalne razlike mogu dovesti do značajnih problema. U blogu „5 problema prilikom razmene paleta“ TIMOCOM-ov advokat Alexander Oebel objašnjava koji još kameni spoticanja postoje i kako se možete naoružati protiv njih. Nezavisno od komplikovanog postupka razmene cene paleta stalno rastu – kako se može zaključiti ovde iz HPE indeksa cena drveta | HPE e.V..

Koji su saveti za razmenu paleta?

Prvi i najjednostavniji savet je pravilno planiranje i dokumentacija. Razgovarajte sa svim učesnicima još pre naloga. Tako bi se, na primer, trebalo razjasniti, ko je odgovoran ako nešto ne bude funkcionisalo besprekorno. Postoje li regionalne razlike o kojima morate voditi računa? Upravo ovde se isplati korišćenje digitalnih paletni pulova. Ovde možete naručiti, iznajmiti ili poslati Vašim partnerima tačnu količinu i kvalitet paleta. Pored toga neka preduzeća izdaju elektronske vaučere čime jednostavno, sigurno i brzo mogu preneti ili smanjiti kredite u paletama ili dugove.

Šta će se dešavati u budućnosti sa razmenom paleta?

Kao i u mnogim oblastima lanca snabdevanja budućnost je u znaku digitalizacije. U vezi sa tim Savezno ministarstvo za saobraćaj i digitalnu infrastrukturu (BMVI) je pokrenulo veliki istraživački projekat. Pod nazivom „Silicon Economy“ firma-kćerka Instituta Fraunhofer IML je plasirala na tržište cloud platformu za upravljanje paletama baziranu na aplikaciji. Uz pomoć veštačke inteligencije open source komponenta povezuje i upravlja svim licima i preduzećima koja učestvuju u lancu snabdevanja uz pomoć takozvanog e-paletnog lista. On digitalno evidentira postupak razmene i na taj način je u svakom momentu transparentan za obe strane. I dugovi u paletama se ovde dokumentuju potpuno automatski i bez greške evidentiraju na odgovarajućim kontima. Uz pomoć sistema PAKi i inter.PAL vozači mogu digitalizovati i tako pojednostaviti svoje upravljanje paletama. Ne samo unos paleta, već i usaglašavanje sa primaocima robe ovde se mogu obaviti digitalno, što štedi vreme i izbegava greške.

Zaključak

Postupak razmene paleta ima izuzetan potencijal za optimizaciju. Prva preduzeća se sada probijaju na tržište digitalnim rešenjima i pojednostavljuju procese. Ali uprkos tome se ne može predvideti koliko će zaista potrajati dok sva preduzeća učesnici u lancu snabdevanja ne pronađu svoj put u digitalnu eru.

Postanite insajder u branši

Primajte redovno relevantne članke, dragocene stručne priloge i ekskluzivne izveštaje za korisnike!


Prijava za bilten

do vrha