17.08.2016

Ukusom i fleksibilnošću do uspeha

Rast sa transportnom platformom firme TimoCom: Zrnožit d.o.o. iz Crne Gore

(1)

Porodično preduzeće Zrnožit d.o.o. sa svojim petocifrenim TimoCom ID brojem ima najniži korisnički broj u Crnoj Gori koji ga identifikuje kao dugogodišnjeg, konstantno aktivnog korisnika berze transporta. Istovremeno, ovaj proizvođač proizvoda od mesa pokazao je maksimalnu sposobnost da, na transportnoj platformi, kao neko sa specifičnim poljem delovanja, bude uspešan i raste tokom dugog niza godina. Preduzeće ima vodeću tržišnu poziciju u oblasti transporta hladnjačama u regionu Balkana u kome se nalazi zahvaljujući svojoj sposobnosti prilagođavanja.

Značajan rast zahvaljujući ekskluzivnosti na tržištu

Preduzeće koje je Jovan Kaluđerović osnovao 1992. godine, locirano je u podnožju Lovćenskog masiva u Cetinju, udaljenom od mora samo 33 km. Mešavina planinskog i morskog vazduha je ta koja najpoznatijem proizvodu ovog 27-članog pogona, višestruko nagrađivanom „Njeguškom pršutu“,  daje njegovu neobičnu aromu.

Pošto je meso prevashodno transportno dobro ovog preduzeća, hladnjače ove firme opremljene su kukama za meso, što ih čini jedinstvenim u Crnoj Gori. Međutim, fleksibilno rukovanje ovim kukama u hladnjačama omogućava i transport druge robe na niskim temperaturama. Upravo to predstavlja dodirnu tačku firme Zrnožit d.o.o. i TimoCom-a:

„Zahvaljujući transportnoj platformi TimoCom-a i našim modifikovanim poluprikolicama, mi smo u našem delu Balkana vodeći na tržištu transporta rashađenih tereta“, ponosno ističe Jovan Kaluđerović. „2002. godine ušli smo na međunarodno tržište transporta, 2004. postali smo klijenti TimoCom-a da bismo optimizovali svoju iskorišćenost na povratnim vožnjama. Tada smo imali dva teretna vozila, sada ih ima devetnaest.“

Oprez kao osnova dugoročnih poslovnih partnerstava

Pored jednostavnog rukovanja programom berze transporta, Zrnožit d.o.o. je već 12 godina veran pružaocu IT usluga TimoCom i zbog jedne od najvažnijih karakteristika jedinstvene pozicije na tržištu: bezbednosti.

Samo proverene firme imaju pristup transportnoj platformi“, kaže Jovan Kaluđerović. „Mi pre potpisivanja svakog ugovora dodatno proveravamo potencijalnog poslovnog partnera preko internog imenika firmi na platformi. Ako je sve u redu, direktno stupamo u kontakt sa našim budućim partnerom. Veoma cenimo ovako efikasan rad sa TimoCom-om. Na ovaj način, za kratko vreme uvek pronađemo pouzdane i likvidne partnere.“

Usled opreznog način rada, mreža visokokvalitetnih poslovnih kontakata, najčešće špedicija, za Zrnožit d.o.o. već godinama stalno raste. Tako npr. trenutno postoji klijent kompanije TimoCom iz Austrije, za kog ovo preduzeće preko cele godine redovno vozi.

I preduzeća, koja transportnu platformu uglavnom koriste za potragu za povratnim transportom, takođe mogu da uspostave dugoročna partnerstva. Uspeh firme Zrnožit d.o.o. dokazuje da logistička IT rešenja kompanije TimoCom nude ponešto za svaku oblast transporta i da mogu da se koriste za povećanje efikasnosti.

Više informacija o preduzećima TimoCom i Zrnožit možete pronaći na www.timocom.rs i www.zrnozit.me.

Preuzmi saopštenje za štampu
do vrha