08.08.2016

Transportni barometar: Mali višak tovara u 2. kvartalu

Prolećni meseci bili su bogatiji robom nego početak godine

(3)

Erkrat, 21.07.2016. – Transportni barometar firme TimoCom za evropsko tržište transporta u 2. kvartalu pokazuje mali višak tovara. Prema njemu TimoCom je u prolećnim mesecima zabeležio odnos tovara i tovarnog prostora od 52:48. Međutim, u pojedinim mesecima bilo je značajnih fluktuacija.

Posle slabog početka godine, sa toplijim temperaturama krajem 1. kvartala zagrejala se i transportna branša. Zanimljivo je ostalo pitanje da li će tržište ovaj pozitivan trend preneti u sledeći kvartal.

Velika fluktuacija prolećnih tovara

Aktuelni brojevi govore za sebe: Najavljeni zalet pretvorio se u skoro izjednačeni odnos tovara i tovarnog prostora. U aprilu je udeo tovara sa 49% bio celih 16 procentnih poena veći nego prethodno, u martu. Međutim, u poređenju sa prethodnim godinama, april je ipak bio slabiji: 2015. godine udeo tovara bio je 53%, a 2014. čak 54%. Stoga uzlazni efekat iz marta u aprilu nažalost nije mogao da bude podignut na nivo prethodnih godina.

Međutim, nije ostalo na tome: Transportni barometar je dao sve od sebe i udeo tovara je porastao za dodatnih 10 procentnih poena. Tako je završio na svom kvartalnom, pa čak i godišnjem maksimumu udela tovara od 59%. Za TimoCom-ovog glavnog predstavnika Marcela Fringsa, objašnjenje je očigledno: „Uzrok porasta treba tražiti u velikom broju produženih vikenada i kratkim radnim nedeljama u mesecu praznika. Dispečeri su morali da za mnogo kraće raspoloživo vreme transporta dopreme pošalju robu na put do kupaca“.

Međutim, ovaj uspešni period je bio kratkog roka. U junu je udeo tovara opet opao za 11 procentnih poena i sa 48% čak je bio za jedan procentni poen manji od početne vrednosti 2. kvartala. U poređenju sa prethodnim godinama, jun je takođe bio slabiji: 2015. udeo tovara iznosio je izjednačenih 50%, a 2014. sa malim viškom tovara iznosio je 51%.

Međutim, pogled na apsolutne brojke pokazuje da je na TimoCom transportnoj platformi postavljeno ukupno više ponuda nego u odgovarajućem vremenskom periodu prethodne godine.

Mirne prognoze za 3. kvartal

Uprkos neujednačenom razvoju u pojedinačnim mesecima, u celom 2. kvartalu je udelu tovara od 52% odgovaralo 48% slobodnih kapaciteta. 2. kvartal je, ukupno, bio značajno bogatiji tovarom nego početak godine.

Međutim, šta će druga polovina godine doneti evropskom tržištu transporta? „Izgledi za dolazeće mesece treba da se posmatraju prevashodno u zavisnosti od zemlje. Prema ifo poslovnoj klimi, u Nemačkoj će usled povećanih investicija i izdataka potrošnje doći do većeg privrednog rasta i transport će se shodno tome pokrenuti.

Osim toga, stanje privrede u Nemačkoj i dalje ima najpozitivniju ocenu, dok se stanje u Italiji, Portugalu, Španiji, Austriji i Francuskoj nažalost ponovo pogoršalo. Što se tiče posledica Bregzita, one se trenutno još uvek teško mogu proceniti. Ishod referenduma je bio neočekivani šok i širina njegovog uticaja se trenutno ne može proceniti“, rekao je Frings.

Osim toga u TimoCom-u se pretpostavlja da će slično poslednjim godinama, jul, avgust i septembar biti mirniji i da će od jeseni tovara opet biti više od slobodnih kapaciteta na tržištu.

Preuzmi saopštenje za štampu
do vrha