03.05.2018

TimoCom - Transportni barometar

Prvi put je tražnja za tovarnim prostorom kamiona u Evropi veća od postojećih kapaciteta.

(1)

Erkrat, 03.05.2018. godine – Tražnja za raspoloživim tovarnim kapacitetima na evropskim putevima raste. Tako je u prvom kvartalu 2018. godine odnos ponude tovara na transportnom tržištu Evropske Unije i ponude slobodnog tovarnog prostora u proseku bio 54:46. Ovaj rezultat pokazuje aktuelnu ocenu tržišta TimoCom-ovog transportnog barometra, indikatora razvoja drumskog prevoza robe u Evropi.

U prvom kvartalu prethodne godine odnos tovara i tovarnog prostora je bio 43:57. U 2016. godini ovaj odnos u odgovarajućem vremenskom periodu je sa 30:70 čak pokazivao jasan višak ponude slobodnog tovarnog prostora.

 

Predznaci na tržištu su se promenili

„Predznaci na transportnom tržištu su se jasno promenili tokom poslednje tri godine“, kaže TimoCom-ov potparol Gunnar Gburek. „Ako su prevoznici nedavno morali da snižavaju svoju maržu, oni danas mogu da iz mnoštva upita za transport biraju one ture koje im se najviše isplate.“

 

Ovaj razvoj korespondira sa brzo rastućom ekonomijom u Evropi. Tako je statistički zavod Eurostat za 2017. godinu u EU kao i u Evrozoni izveštavao o privrednom rastu od 2,5 procenata koji predstavlja decenijski maksimum. I pogled na razvoj nemačke privrede pokazuje stalni visoki rast:  Prema informacijama Saveznog statističkog zavoda nemački izvoz je u januaru 2018. godine porastao za 8,6 procenata u odnosu na prethodnu godinu; uvoz je u odnosu na isti mesec prošle godine porastao za 6,7 procenata.

 

Kraj rasta tražnje se ne nazire

„Kraj rasta tražnje se ne nazire“, usuđuje se Gburek da prognozira dalji razvoj tržišta. „Pored napora za rešenje strukturnih pitanja svi učesnici u transportu imaju odgovornost da više nego ikad izbegnu prazne vožnje i još efikasnije koriste postojeće kapacitete. Dobri primeri za to su kooperativni pristupi u Projektu EU NexTrust.“ Cilj NexTrusta je da se transport smisleno iskoristi kroz saradnju između preduzeća i time doprinese zaštiti životne sredine.

Preuzmi saopštenje za štampu
do vrha