30.04.2013

TimoCom-ovo rešenje za lociranje čini poslovanje efikasnijim i sigurnijim

Transparentnost na svim putevima

(1)

Diseldorf 2013-04-30. Sve više detalja izlazi na videlo o na početku juna najavljenom objavljivanju TC eMap®-a uključujući funkciju lociranja. Tako će novi proizvod po prvi put biti predstavljen javnosti na Sajmu transportne logistike u Minhenu. I prve slike korisničke površine su na raspolaganju.

Moderno, uredno i pregledno se predstavlja novi TC eMap®. I to ostaje tako, čak iako se na karti posmatra deset ili više vozila sa različitim telematičkim sistemima. Upravo je to jedna od glavnih osobina novog TimoCom-ovog proizvoda: Mogućnost, da se prate i budu praćena vozila, nevezano od proizvođača određenog telematičkog sistema. Da bi se pojedinačna vozila lakše identifikovala, svakom GPS-prijemniku se može dodeliti individualno ime. To se prikazuje u pregledu kao i na etiketi vozila unutar karte. Jedan klik na vozilo na listi pregleda prikazuje i kontaktne podatke. Tako se može i uspostaviti kontakt ukoliko je to potrebno.

Rešenje za praćenje nevezano od proizvođača

I za vrstu i obuhvaćenost uključenih telematičkih sistema slede detalji. Tako će biti dostupni 20 najrasprostranjenijih evropskih proizvođača u TC eMap®-u . Ali na tome ne mora da ostane: "Na početku sarađujemo sa najkorišćenijim telematičkim ponuđačima. Ali to ne znači, da se tu priča završava. Ako korisnik koristi drugi sistem od integrisanih u TC eMap®, on može da nam se obrati. Mi onda stupamo u kontakt sa ponuđačem, da mu što pre omogućimo pristup našem rešenju za praćenje", objašnjava Marsel Frings, Chief Representative TimoCom-a.
Pošto rešenje za praćenje zahvata više proizvođača, TC eMap® posebno zanima manje pružaoce usluga i otpremnike. Čak i različiti nalogodavci mogu vrlo lako da se prate u TC eMap®-u. Tako pružaoci usluga pokazuju svojim nalogodavcima da su dostojni poverenja i da će sigurno odvesti robu od tačke A do tačke B. "Nalogodavci i pre stupanja u kontakt mogu da vide, da li prevoznik ima vozila koja se mogu locirati", kaže Frings, "Pri unosu vozila pružaoci usluga će moći posebno da naglase, da su njihova vozila dostupna za lociranje u TC eMap®-u.

Dokazane TC eMap®-funkcije ostaju očuvane

Pored novog rešenja za lociranje u TC eMap®-u su i dalje integrisani kalkulator za troškove i planiranje rute. S tim korisnici mogu brzo, jednostavno i direktno iz ponude tovara u berzi transporta TC Truck&Cargo®da utvrde putanju kojom treba da se vozi. Uz to se direktno pri planiranju ruta u TC eMap® -u prikazuju trenutne saobraćajne informacije. Tako se može i pre računjanja troškova vožnje videti, da li je izabrana putanja zaista i najbolja. Uz to postoji mogućnost da se izračunaju mogući troškovi i dodatni troškovi (kao npr. putarina) za izabranu relaciju.

Preuzmi saopštenje za štampu
do vrha