03.09.2020

TIMOCOM-Transportni barometar: Korona uzrokuje drastičan pad

Pad u mesecima sa intenzivnim transportima – od juna se opet oseća oporavak

Rast broja ponuda tereta

Erkrath, 03.09.2020. godine – Zbog pandemije je i u mesecima sa tradicionalno najintenzivnijim transportima, aprilu i maju, došlo do drastičnog pada transportnih usluga „U drugom kvartalu 2020. godine transportni barometar beleži pad tereta od 45 procenata u poređenju sa istim periodom prošle godine“, kaže Gunnar Gburek, portparol kompanije TIMOCOM. U domaćem saobraćaju u Nemačkoj brojke su u drugom kvartalu ove godine još više opale.

Korona dovela do drastičnog pada obima transporta, od juna ponovo rast

Posle šoka od korone blagi oporavak

I u domaćem transportu u Nemačkoj u celom kvartalu je zabeležen minus od 49 procenata u odnosu na prethodnu godinu. Preciznije – u aprilu je broj tereta zbog korone opao za 67 procenata u odnosu na isti period pošle godine. Međutim, u maju mesecu (-53 procenta) i junu (-23 procenta) situacija na nemačkom tržištu se znatno poboljšala u pravcu nivoa iz prethodne godine.

To odgovara trendu u celoj Evropi. Konkretno, u junu u 44 evropske zemlje koje je Transportni barometar istraživao bilo je 69 procenata više tereta nego u maju. U junu 2020. godine razlika u odnosu na isti mesec prošle godine iznosila je samo minus 17 procenata. „Mi svakako moramo pažljivo posmatrati dalji razvoj pandemije. Ali brojke iz juna koje smo prikupili daju nam povoda za nadu da smo prošli najnižu tačku u logistici“, kaže TIMOCOM-ov portparol za štampu.

 

Logistika u izolaciji

Koliko su usko povezane brojke Transportnog parametra sa posledicama korone i političkim reakcijama na njih, pokazuju posebno pojedinačne analize po zemljama.

Ponude tereta za ture iz Nemačke za Francusku su u aprilu opale za 84 procenta, a u maju za još 67 procenata u odnosu na isti period prošle godine. Sredinom maja Francuska je olabavila mere strogog zatvaranja granica. Tako je i u junu tražnja natprosečno brzo skočila i porasla za čak 16 procenata u odnosu na isti mesec prethodne godine.

Delimično slična slika je i u Austriji koja je u junu ponovo otvorila svoje granice prema Nemačkoj. Ovde je ponuda iz Nemačke u aprilu opala za 70 procenata, a u maju za 59 procenata u odnosu na isti period prošle godine. U sledećom mesecu, međutim, pad je iznosio 18 procenata u odnosu na jun 2019. godine.

Obim iz Poljske za Nemačku je u aprilu 2020. godine takođe opao za polovinu (-53 procenta) u odnosu na april 2019. godine. Na kraju kvartala u junu je, međutim, usledio rapidan rast od 96 procenata u odnosu na isti mesec prethodne godine.

„Nemački izvoz je u aprilu ove godine opao kao nikad ranije. Od toga je bio drastično pogođen drumski prevoz robe, to jasno pokazuje naš transportni barometar. Koliko je održiv trenutni trend rasta, niko ne može sa sigurnošću predvideti. Ali u odnosu na trenutni razvoj branša može sa više nade gledati u drugu polovinu godine“, komentariše Gunnar Gburek.

Transportnim barometrom FreightTech preduzeće TIMOCOM od 2009. godine analizira podatke iz 44 evropske zemlje o kretanju transportne ponude i tražnje na berzi tereta integrisanoj u Sistem pametne logistike (Smart Logistics System). Više od 130.000 korisnika generiše svakog dana do 750.000 međunarodnih ponuda tovarnog prostora i tereta. Sistem podržava preko 43.000 TIMOCOM-ovih klijenata da pametno, sigurno i jednostavno dostignu svoje logističke ciljeve.

Preuzmi saopštenje za štampu
do vrha