27.10.2021

TIMOCOM transportni barometar: Već rast nakon letnjeg zatišja

Treći kvartal 2021. godine: Obim tereta u svim zemljama 51 procenat iznad prošlogodišnjeg nivoa - mali pad u odnosu na drugi kvartal 2021. godine.

Obim tereta iznad prošlogodišnjeg nivoa

Erkrat, 27.10.2021. –  Treći kvartal 2021. godine još jednom potvrđuje uzlazni trend u drumskom teretnom saobraćaju. Transportni barometar kompanije TIMOCOM pokazuje ponovni rast unosa tereta u Smart Logistics System. Kumulativni podaci iz 46 evropskih zemalja pokazuju jasan rast za 51 procenat u poređenju sa trećim kvartalom 2020. godine.

Tokom 2021. godine pre svega je septembar na visokom nivou: sa porastom od 60 procenata u odnosu na avgust jasan je trend rasta. „Objašnjenje ovog trenda i u našoj zemlji delimično leži u početku poslova na kraju godine“, kaže Gunnar Gburek.

Značajan porast nakon letnjeg zatišja

Treći kvartal 2021. godine nastavlja trend prva dva kvartala: Nakon što je prvi kvartal počeo sa 58 procenata rasta, drugi kvartal je sa povećanjem od 251 procenta u odnosu na slabi isti kvartal prošle 2020. godine uspeo da udvostruči čak i nivo od pre pandemije korone. Treći kvartal sada ponovo pokazuje porast od 51 procenta u odnosu na 2020. godinu, iako se beleži lak pad u odnosu na drugi kvartal 2021. godine: ukupno je uneto 9 procenata manje ponuda tereta nego u drugom kvartalu 2021. godine.

Nakon relativno slabog avgusta, sa 29 procenata manje u odnosu na jul 2021. godine, septembar je ponovo uspeo da zabeleži celih 54 procenta više i tako okonča laki letnji pad.

Treći kvartal na evropskom tržištu po mesecima

Trend poslednja tri meseca u brojkama: jul 2021. godine je u odnosu na dobar mesec jun pokazao slab pad za 6 procenata. Međutim, u avgustu su unosi tereta jasnije opali za ukupno 29 procenata. „To je sezonski uslovljeni trend“, komentariše Gunnar Gburek, Company Spokesman TIMOCOM-a. „U letnjim mesecima tradicionalno beležimo smanjenja unosa tereta. Pre svega je avgust širom Evrope jedan od najslabijih meseci. Važniji je i dalje pozitivan trend u odnosu na 2020. godinu, kao i rast u septembru kojem se svi nadamo i koji se i desio.“ Ovde je drumski prevoz robe prema transportnom barometru ponovo porastao i zabeležio skok od 54 procenta više ponuda tereta u odnosu na prethodni mesec. U poređenju sa septembrom 2020. godine rast je iznosio 33 procenta.

Nemačke brojke na evropskom nivou

Nemačke brojke proteklog kvartala pokazuju slično kretanje kao i ponude tereta u Evropi u celini. Iako su tereti u unutrašnjem saobraćaju opali za 18 procenata u poređenju sa prethodnim, drugim kvartalom 2021. godine, rast u odnosu na 2020. godinu se uprkos tome jasno oseća: sa 47 procenata više ponuda tereta nego u istom periodu prošle godine (treći kvartal 2021. u poređenju sa traćim kvartalom 2020. godine) transportni barometar je zabeležio više unosa čak i u odnosu na 2019. godinu. Ako se posmatraju pojedinačni meseci, vide se sledeće promene u odnosu na iste mesece 2020. godine: jul +105 procenta, avgust +34 procenta, septembar +24 procenta.

tokom 2021. godine pre svega je septembar na visokom nivou: sa porastom od 60 procenata u odnosu na avgust jasan je trend rasta. „Objašnjenje ovog trenda i u našoj zemlji delimično leži u početku poslova na kraju godine“, kaže Gunnar Gburek.

Poljsko unutrašnje tržište sa drugim predznacima

Unutrašnji promet u Poljskoj u trećem kvartalu pokazuje suprotnu sliku: Transportni barometar jeste i ovde sa 26 procenata zabeležio rast unosa tereta u odnosu na isti kvartal prošle godine. Međutim, u trećem kvartalu 2021. godine zabeležio je sa 2 procenta nizak rast u odnosu na prethodni, drugi kvartal, 2021. godine. Za izuzetno dobrim julom sa rastom od 66 procenata u poređenju sa istim mesecom prošle godine usledio je avgust sa 19 procenata više ponuda tereta u odnosu na 2020. Septembar se kretao na potpuno istom nivou kao u špicu pandemije.

Najveće promene po zemljama

Ponuda tereta poreklom iz Holandije i Belgije sa odredištem u susednoj Nemačkoj sveukupno je još porasla. Konkretno su zabeležene sledeće promene u trećem kvartalu 2021. u odnosu na isti kvartal prethodne godine:

  • NL -> DE: Jul: 276 % / avg.: 100 % / sept.: 110 %
  • BE -> DE: Jul: 388 % / avg.: 169 % / sept.: 121 %

I francuski unutrašnji promet je zabeležio jasan porast u trećem kvartalu 2021. godine u odnosu na 2020.: u julu je to bilo 32 procenta, u avgustu 20 procenta i u septembru 28 procenta.

Nasuprot tome se kod tereta iz Mađarske sa odredištima u Nemačkoj i Rumuniji beleži veliki pad u trećem kvartalu 2021. u odnosu na isti period prethodne godine. Isto važi za unose tereta iz Austrije sa odredištem u Sloveniji. Pregled konkretnih padova:

  • HU -> DE: Jul: 0 % / avg.: +10 % / sept.: -33 %
  • HU -> RO: Jul: -21 % / avg.: -7 % / sept.: -38 %
  • AT -> SI: Jul: -16 % / avg.: -18 % / sept.: -22 %

Ogroman nedostatak vozača u Evropi

Prema podacima različitih evropskih granskih udruženja nedostatak vozača u Evropi je u drastičnom porastu. Nedavno je bilo puno naslova o situaciji u UK, gde nedostaje preko 100.000 vozača. I u Nemačkoj Savezno udruženje drumski prevoz robe, logistika i uklanjanje otpada (BGL) ukazuje na to da u našoj zemlji nedostaje do 80.000 vozača kamiona i da je taj broj iz godine u godinu sve veći. Slična je situacija i u susednim zemljama, kao što je npr. Poljska. Prema podacima udruženja saobraćajnih preduzeća u Poljskoj trenutno nedostaje preko 100.000 profesionalnih vozača. „U celoj Evropi vidimo znatno smanjenje transportnih kapaciteta, tj. pre svega manje ponuda tovarnog prostora. Zbog ovog trenda se može očekivati i rast cena transporta“, komentariše Gunnar Gburek.

Transportnim barometrom FreightTech preduzeće TIMOCOM od 2009. godine analizira podatke o kretanju transportne ponude i tražnje u 46 evropskih zemalja na berzi tereta integrisanoj u Sistem pametne logistike. Više od 135.000 korisnika generiše svakog dana do 800.000 međunarodnih ponuda tereta i tovarnog prostora. Sistem podržava više od 45.000 klijenata kompanije TIMOCOM da pametno, sigurno i jednostavno dostignu svoje logističke ciljeve.

Više informacija o TIMOCOM-u naći ćete na www.timocom.rs.

Preuzmi saopštenje za štampu
do vrha