27.04.2021

TIMOCOM transportni barometar: Početak godine sa vrednostima iznad nivoa pre krize

Prvi kvartal 2021. nadmašio je vrednost prethodne godine za 58 procenata – 10 miliona unosa tereta više nego 2020. godine – moguća uska grla u kapacitetima nakon „Ever Given“ havarije

Grafički prikaz transportnog barometra

Erkrath, 27.04.2021. – Prvi kvartal 2021. godine daje povoda za pozitivna očekivanja. Prema TIMOCOM-ovom Transportnom barometru, koji se sastavlja na osnovu unosa tereta iz 46 obuhvaćenih evropskih zemalja, prvi kvartal, nakon mirnog početka, nadmašio je vrednost iz prethodne godine za 58 procenata. U celom kvartalu je uneto preko 10 miliona tereta više u odnosu na isti period 2020. godine.

Prvi kvartal 2021., prema transportnom barometru TIMOCOM-a, nadmašuje vrednost iz prethodne godine za ukupno 58 procenata. U celom kvartalu je uneto preko 10 miliona tereta više u odnosu na isti period 2020. godine. Najjači mesec u kvartalu je bio mart. U poređenju sa vrednostima iz marta 2019. godine, pokazuje se da se broj unosa ne samo oporavio od kolebanja izazvanih krizom, već je čak skočio u odnosu na period pre krize.

Dobar početak godine

Godina je počela najpre sa uobičajenim sezonskim padom u januaru 2021. u odnosu na decembar 2020. (-16%). U poređenju sa istim mesecom prošle godine je, međutim, zabeležen porast za gotovo milion unosa tereta – pre nego što je pandemija korone izazvala prve posledice na privredu i dovela do zaključavanja širom Evrope. Ovaj rast je još više pojačan u odnosu na prethodnu godinu u februaru 2021. godine, koji je nadmašio 2020. godinu za više od 3 miliona unosa tereta. Na kraju prvog kvartala, ova vrednost se penje u martu za gotovo 6 miliona unosa tereta više nego u istom mesecu 2020. godine. Iskazano u brojkama, prvi kvartal 2021. u odnosu na 2020. godinu izgleda ovako: januar 13%, februar 80% i mart 91% više unosa tereta. Ukupno je prvi kvartal 2021. godine bio bolji od istog kvartala 2020. za 58 procenata.

Međutim, prelomnu tačku je obeležio mart prošle godine zbog zaključavanja širom Evrope koje je u velikoj meri dovelo do obustavljanja proizvodnje i, sa izuzetkom trgovine životnim namirnicama, naglog pada isporuka. Ako se uporedi broj unosa tereta u martu 2021. godine sa onim u martu 2019. godine, dakle sa periodom bez vanredne situacije, pokazuje se da je rast  broja unosa tereta u martu 2021. godine sa 138 procenata još uvek natprosečan. Shodno tome, broj unosa se ne samo oporavio od kolebanja izazvanih krizom, već je čak skočio u odnosu na period pre krize.

Dobre relacije u Nemačkoj, Poljskoj i Francuskoj

U poređenju sa vrednostima iz 2020. godine, unutrašnji promet u Nemačkoj se razvija izuzetno pozitivno: januar 5%, februar 104% i mart 114% više unosa tereta u 2021. Na taj način se kretanje na unutrašnjem tržištu u Nemačkoj tokom prvog kvartala 2021. odrazilo na celokupno evropsko tržište. Januar je po broju unosa tereta započeo blagim rastom, koji zatim značajno skače u februaru i nastavlja se u martu 2021. godine na visokom nivou. Ovaj trend daje nadu da će i drugi kvartal biti dobar ako ne dođe do većeg zaključavanja koje bi uticalo na proizvodna preduzeća.

Slična slika se dobija i za prevoz tereta drumskim saobraćajem u Poljskoj. U poređenju sa vrednostima iz 2020., unosi tereta na unutrašnjem poljskom tržištu beleže rapidan rast tokom sva tri meseca: januar 50%, februar 80% i mart 146% više unosa tereta u 2021. Na osnovu ovoga može se pretpostaviti da privredni rast u Poljskoj ponovo dobija na brzini. Tako je Poljska prema podacima nacionalnog zavoda za statistiku GUS završila kriznu 2020. godinu sa relativno blagim padom od 2,8 procenata BDP-a. Sa ovim vetrom u leđa i jasnim efektima oporavka u prvom kvartalu, nastavak ovog trenda je moguć i u drugom kvartalu 2021. godine.

I Francuska pokazuje vidljiv trend rasta na unutrašnjem tržištu u prvom kvartalu. Godina je najpre počela sa padom unosa tereta na unutrašnjem francuskom tržištu za 11 procenata na godišnjem nivou. Februar se sa 35 procenata pobrinuo za osetno poboljšanje. Kvartal je najzad okončan sa jakim plusom od 94 procenta više unosa tereta u poređenju sa martom 2020. godine.

Nedostatak tovarnih prostora će rasti

Upadljiv je značajan pad raspoloživog tovarnog prostora u prvom kvartalu 2021. Delimično se beleži pad od 3 do 25 procenata. Ovaj negativan trend je rezultat visoke tražnje za transportom. Može se očekivati da će se situacija još više zaoštriti zbog havarije broda „Ever Given“. Potreba za transportom u drumskom prevozu robe će sve više rasti i shodno tome će biti još manje raspoloživog tovarnog prostora. „Masa robe koja se sada približava lukama neće moći u potpunosti biti transportovana u skorije vreme. Osim toga su ograničeni kapaciteti tovarnog prostora za prateći transport. To će se sledećih nedelja značajno odraziti na raspoloživost transportnih kapaciteta na unutrašnjem evropskom tržištu“, analizira posledice havarije Gunnar Gburek, portparol kompanije TIMOCOM.

Preduzeće TIMOCOM Transportnim barometrom FreightTech od 2009. godine analizira podatke iz 46 evropske zemlje o kretanju transportne ponude i tražnje na berzi tereta integrisanoj u Sistem pametne logistike (Smart Logistics System). Više od 135.000 korisnika generiše svakog dana do 800.000 međunarodnih ponuda tereta i tovarnog prostora. Sistem podržava preko 45.000 TIMOCOM-ovih klijenata da pametno, sigurno i jednostavno dostignu svoje logističke ciljeve.

Dodatne informacije možete naći na www.timocom.rs

Preuzmi saopštenje za štampu
do vrha