19.01.2018

TimoCom transportni barometar: Nedostatak tovarnog prostora se i dalje povećava

Volumen tovara u Evropi je i dalje natprosečno visok

(2)

Slobodni tovarni kapaciteti u Evropi se sve više smanjuju. To se pokazuje TimoComov transportni barometar. U 4. kvartalu 2017. godine, na najvećoj transportnoj platformi u Evropi je za 71 nalog za transport postojalo samo 29 ponuda tovarnog prostora.

TimoCom transportni barometar pokazuje da je za celu 2017. godinu prosečan odnos tovara i tovarnog prostora u Evropi bio 70:30. U septembru 2017. godine, sa vrednošću od 78 procenata, zabeležena je najveća količina tovara svih vremena. Što znači: Neprekidnom povećanju količine robe koja treba da se transportuje od tačke A do tačke B na raspolaganju stoji sve manje slobodnih kamiona.

„Ponašanje prilikom kupovine se značajno promenilo na evropskom transportnom tržištu u veoma kratkom vremenskom periodu. Tamo gde su nalogodavci nekada tražili svoje transportne partnere, danas nalogoprimci biraju odgovarajući tovar za svoje kapacitete u realnom vremenu. Potražnja je očigledno promenila stranu“, kaže Gunnar Gburek, portparol kompanije TimoCom, sa osvrtom na nejednaki odnos u 2017. godini.

Pokazalo se da je ponašanje prilikom pretraživanja na evropskom transportnom tržištu, koje se može prepoznati iz odnosa tovara i tovarnog prostora iz istog perioda prethodne godine, bilo mnogo uravnoteženije: Sa odnosom od 53:47, TimoCom transportni barometar je u 4. kvartalu 2016. pokazao samo neznatni  višak tovara.

 

Koji uzroci se kriju iza ovakvog razvoja?

Nastavak dobre ekonomske situacije. Nemačka privreda se zahuktava punom parom. Privredni barometar Nemačkog instituta za ekonomiju (DIW Berlin) je za 4 kvartal 2017. godine identifikovao natprosečan rast bruto domaćeg proizvoda sa vrednošću od 109,4 indeksnih poena. Posledica svega toga je znatno povećan obim transporta.

 

Sve manje vozača kamiona. Prema podacima nemačkog špediterskog i logističkog udruženja (DSLV), u Nemačkoj trenutno nedostaje najmanje 45.000 vozača kamiona. Taj broj se lagano povećava, jer posao uopšte nije privlačan. Nemačka vojska je odustala od toga da bude najveći instruktor vozača teretnih vozila, što je dovelo do posledica koje se osećaju i nakon nekoliko godina a ogledaju se u tome što je raspoloživi tovarni prostor sve manji.

 

Novo nedeljno vreme odmora. Od sredine protekle godine, vozači kamiona u Nemačkoj svoje redovno nedeljno vreme odmora ne smeju više da provode u vozilu, već na drugom mestu koje poseduje odgovarajuću mogućnost za spavanje. To oduzima puno dragocenog vremena i time smanjuje raspoloživost tovarnih kapaciteta.

 

Međutim, Gburek vidi i pozitivne efekte ovakvog razvoja: „Ovo su dobra vremena za prevoznike. Ova profesija će ponovo steći više poštovanja i zarade će početi da rastu. Na vozača će se ponovo gledati kao na ono što on u stvari i jeste: nezaobilazni partner u lancu isporuke, koji u našoj zemlji obezbeđuje prosperitet i ekonomsku moć.“

 

Nezavisna transportna preduzeća već danas mogu izabrati svoje nalogodavce i osigurati unosne poslovne ugovore. To će dovesti do novog odnosa snaga na tržištu: Gburek je uveren da će prevoznici prestati da budu zavisni i samostalno nuditi svoje usluge na tržištu, direktno ili preko berzi tovara. Na kraju, celokupna branša bi mogla imati koristi od toga: „Transport ponovo postaje sve atraktivniji.“

Preuzmi saopštenje za štampu
do vrha