25.03.2020

Zbog trenutne situacije: TIMOCOM proširuje pristup vodećoj berzi tereta i skladišnih prostora u Evropi

IT preduzeće daje svoj doprinos obezbeđivanju lanca isporuke / klijenti od sada mogu organizovati logistiku u režimu rada od kuće

TIMOCOM

Erkrath, 25.03.2020. godine – Vlasnik vodeće berze tereta u Evropi, IT preduzeća TIMOCOM, u vreme krize proširuje mogućnosti pristupa svom logističkom sistemu. „Želimo da damo svoj doprinos da se i u uslovima trenutne vanredne situacije obezbedi snabdevanje stanovništva i sačuva lanac snabdevanja“, kaže TIMOCOM-ov direktor Tim Thiermann.

Nakon provere i izmenom svoje licence vezane za IP, klijenti od sada mogu upravljati svojim transportnim i logističkim poslovima od kuće, nezavisno od mesta gde se nalaze. Osim toga TIMOCOM otvara svoju mrežu od preko 43.000 preduzeća za sve one kojima trenutno nedostaje fleksibilna mreža transportnih i logističkih partnera kako bi svoje klijente i dalje mogli da snabdevaju hitno neophodnim dobrima. 

Nakon provere i izmenom svoje licence vezane za IP, klijenti od sada mogu upravljati svojim transportnim i logističkim poslovima od kuće, nezavisno od lokacije. Osim toga TIMOCOM otvara svoju mrežu od preko 43.000 preduzeća za sve one kojima trenutno nedostaje fleksibilna mreža transportnih i logističkih partnera kako bi svoje klijente i dalje mogli da snabdevaju hitno neophodnim dobrima.

  •   IP ograničenja su do daljnjeg ukinuta 
  •   Do sada je izvršeno preko 5.000 izmena
  •   Pristup broju od do 750.000 ponuda tereta i tovarnog prostora iz cele Evrope dnevno treba da spreči uska grla u snabdevanju 


Obezbeđenje lanca snabdevanja brzo i bez birokratskih procedura

„Naša podrška se i ovde pruža brzo i bez birokratskih procedura“, dodaje Thiermann. Novi  klijenti koji se sada prijave kod, mogu da koriste sistem TIMOCOM-a tokom celog sledećeg kvartala bez naknade i bez ugovorne obaveze. Upravo kod kratkoročnih uskih grla ili prekida u snabdevanju ili u slučaju potrebe za skladišnim površinama tako se mogu brzo pronaći zamene iz već postojeće mreže klijenata.

Do 750.000 ponuda tereta i tovarnog prostora se dnevno postavi i obradi na TIMOCOM-u širom Evrope. Osim toga na berzi skladišta je raspoloživo preko 7.000 logističkih i skladišnih površina. „Mi kao pružalac IT usluga u logističkoj branši smo u centru dešavanja više od 20 godina. I mi vidimo pred kojim izazovima trenutno stoje naši klijenti“, kaže Thiermann. „U ovoj situaciji su potrebna jednostavna i neposredna rešenja koja doprinose da se osigura nastavak logističkog snabdevanja.“

Potreba za logističkim uslugama je trenutno enormna širom Evrope. Istovremeno mnoga preduzeća moraju da pređu na rad od kuće. Thiermann: „Za nas je odmah bilo jasno: Želimo da pomognemo brzo i pre svega efikasno.“ Mogućnost prelaska na rad od kuće je do sada iskoristilo već više od 5.000 korisnika iz cele Evrope. Zbog ogromne tražnje TIMOCOM trenutno pojačano nudi ovu uslugu. 

Sa postojećim sredstvima, procesima i sistemima logističke branše postoje mogućnosti da se nezavisno od lokacije i brzo pronađe rešenje kada se mora prevesti teret ili uskladištiti roba. I TIMOCOM želi da pomogne u trenutnoj situaciji.

Preuzmi saopštenje za štampu
do vrha